Bestyrelsen skal drøfte de kommende års nye investeringer

Med udvidelse af klubhuset, etablering af 9-huls banen og dræning af drivingrange har pengepungen i Roskilde Golf Klub været oppe af lommen de seneste år – og derfor er der ikke noget at sige til, at 2023 bliver et mellemår investeringsmæssigt.

Men ting forfalder og nye ideer opstår – og derfor vil bestyrelsen snart tage fat på den næste langsigtede investeringsplan. Den første – og nødvendige – investering er faktisk allerede taget i form af indkøb af en el-klipper til greens. På billedet er det 1. assistent hos greenkeeperne, Morten Andersen, der har sat sig på den lydløse maskine, der ikke alene klipper godt men netop på grund af lydniveauet rummer nogle store fordele.

Dels støjer den ikke og generer golfspillerne, men ikke mindst generer den heller ikke naboerne, og det betyder, at der nu kan klippes greens tidligt om morgenen også i de områder, der støder op til naboer. Dem har vi nemlig en aftale med omkring støjende arbejde på banen.

Og der kommer mere af den slags i fremtiden.

“Vi har en maskinpark, der desværre er på vej til nedslidning, så derfor kommer vi ikke uden om enten at købe eller at lease maskiner til greenkeeperne og disse investeringer vil vi gerne have ind i en langtidsplan,” fortalte daglig leder, Jesper Wedersøe på et medlemsmøde i klubhuset torsdag den 7. september 2023.

Han nævnte, at der i fremtiden vil blive kigget mere på el-drevne løsninger, som også passer fint med klubbens miljøprofil. Det kunne også være el-robotklippere fx til fairways, som flere klubber kører forsøg med. Det vil kunne betyde, at nogle fairways vil kunne klippes om natten. Der er dog endnu ikke besluttet noget endnu.

I november holder klubbens bestyrelse et strategiseminar og inden da kommer der endnu et informationsmøde, hvor medlemmerne får mulighed for at give deres input til fremtidig strategi. Datoen er endnu ikke fastlagt.

Udover maskinpark er der et par andre områder, der allerede nu står på ønskelisten. Den ene ting er en forbedring af indspilsområdet, men her er der nervøsitet for, om klubben råder over nok vandressourcer til at vande et helt nyt område med flere nye øvelsesgreens.

“Det er blandt andet derfor, at vi glæder os til, at klubbens nye vandudvalg kommer i gang med arbejdet, for vi skal have sikkerhed for vandforsyning, inden vi sætter så stort et projekt i gang,” sagde Jesper.

Han fortalte også om et andet ønskeprojekt, nemlig at en del af det fjerneste udslagshus bliver inddækket og isoleret til gavn for både spillere og den kommende nye træner. Projektet skal godkendes i kommunen, men tanken er, at der i “pro-studiet”, som det bliver kaldt, bliver placeret en trackman og en port, der kan lukkes om vinteren, hvor man så i stedet slår ind i et net. Det vil kunne forlænge sæsonen markant.

Læs mere fra informationsmødet: