Medlemmer skal med i et nyt café-udvalg

Hvor længe skal restauranten være åben – også selv om der er få kunder. Hvad skal der serveres og hvad er et rimeligt prisniveau, også set i lyset af løn og råvarepriser?

Det er emner, der i fremtiden kan blive diskuteret i et helt nyt café-udvalg, der snart bliver dannet. I slutningen af måneden beslutter bestyrelsen endeligt et kommissorium for dette nye udvalg, som både skal komme medlemmerne og Restaurant Birdie til glæde.

Tanken er, at udvalget skal bestå af forskellige medlemsgrupper, både medlemmer fra klubber i klubben, som benytter restauranten rigtig meget i dagtimerne, medlemmer, der bruger restauranten på andre tidspunkter, medlemmer fra Skjoldungen og lignende.

”Mange har holdninger til restauranten, så vi er blevet enige om, at det kan være til glæde for både klubben og restauranten at danne sådan et udvalg, der både kan være et talerør til restauranten fra medlemmerne, men også den modsatte vej. Der kan jo også være behov for, at restauranten forklarer nogle sammenhænge i forhold til menu og priser,” fortalte daglig leder, Jesper Wedersøe.

Han nævnte et bestemt punkt, hvor restauranten nogle gange får skæld ud, nemlig åbningstider i weekenden, hvor spillere nogle gange kan opleve en lukket restaurant, når de kommer ind fra en eftermiddagsrunde.

”Men der skal også være mening med tingene. Og hvis der skal være bemandet med en i baren, en kok og en opvasker, der kun sælger en sodavand i løbet af et par timer, inden der kommer nogen og køber en sandwich, så bliver det dyrt. Men nu har jeg aftalt med Peter Lassen i Restaurant Birdie, at restauranten først lukker kl. 18 lørdag og søndag i resten af september – og så evaluerer vi på behovet efterfølgende,” fortæller Jesper.
Nyheden om café-udvalget blev præsenteret på et informationsmøde torsdag den 7. september 2023.

Læs mere: