Generalforsamling torsdag 23/3 kl. 19 – husk tilmelding

Så er det tid til årets generalforsamling i Roskilde Golf Klub. Denne gang bliver det i det udvidede klubhus, hvor der er ekstra plads.

Der er tilmelding på forhånd, så der er nogenlunde styr på, hvor mange der kommer. Det er senior flex, ungseniorer og fuldtidsmedlemmer, der har stemmeret, men alle medlemmer er velkomne.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen fortælle lidt om året, der er gået, der bliver gennemgået regnskab og budget og så er der valg til bestyrelsen.

Denne gang skifter vi formand, da Kim Møller Behrend efter otte år på posten træder tilbage. Dog kun et enkelt skridt, da han er villig til at lade sig genvælge som menigt medlem i bestyrelsen. Den nuværende kasserer, Flemming B. Nielsen, stiller op som ny formand.

Annette Carlsson og Claus Hede Barrett træder ud – og bestyrelsen har fundet et par kandidater, som de anbefaler som erstatning. Det er Martin Skovgaard Hansen og Niels Træden. Desuden har Lars T. Larsen besluttet at stille op til bestyrelsen. På generalforsamlingssiden præsenterer de tre sig.

Bestyrelsen kommer denne gang med et forslag om ekstraordinær stigning i medlemskontingentet med virkning allerede fra 2. halvår i 2023. Det skyldes de generelt stigende priser, som også påvirker golfklubben.

På siden med information om generalforsamlingen finder I indkaldelsen og tilmelding. Det er også her, bestyrelsens skriftlige beretning for året ligger + beretningerne fra mange af klubbens udvalg og klubber i klubben. Regnskabet bliver lagt på generalforsamlingssiden lige så snart det foreligger.

Generalforsamlingen finder sted torsdag den 23. marts kl. 19 – tilmeldinger skal gerne være i hus en uge før.

Læs mere: