Formandskandidat vil fortsætte i samme spor

Der er ikke udsigt til paladsrevolutioner, hvis bestyrelsens kandidat til at afløse Kim Møller Behrend på formandsposten bliver valgt.

Flemming B. Nielsen, der det sidste år har fungeret som kasserer, er nemlig mere end tilfreds med den nuværende retning – og derudover kan det netop nu blive nødvendigt med lidt opbremsning.

”Det kan måske virke lidt kedeligt, at vi ikke kommer med store projekter og forandringsplaner, når en ny bestyrelse træder til. Men med ny bane og et ombygget klubhus er vi i de sidste år kommet i mål med nogle store anlægsprojekter, så der bliver nu brug for, at vi i hvert fald i et år har fokus på den almindelige drift og så i øvrigt holder tungen lige i munden i forhold til stigende priser, som vi selvfølgelig også er ramt af i golfklubben.”

”Vi kan sagtens finde på projekter, vi gerne vil have – og personligt ser jeg meget gerne, at vi får forbedret vores indspilsområde. Men omvendt betyder en sund økonomi rigtig meget for os som forening, så derfor vil vi kigge meget på pengepungen og nøje overveje, hvad vi sætter i gang i 2023. Det kan sagtens være, at det ender med, at 2023 bliver en konsolideringsår,” siger Flemming, der siger, at det ikke er projekt-ideer, der mangler.

Fx trænger vandingsanlægget på banen til en renovering. Der er planer om en forbedret vaskeplads, renovering på greenkeepergården, forbedring af stisystemet til/fra baglade, klubhus og parkeringsplads og altså et nyt indspilsområde.

Heller ikke på det organisatoriske område forestiller Flemming sig store forandringer.

”Vi er en klub for medlemmerne, og det skal vi blive ved med at være – både med fokus på vores uundværlige klubber i klubben, men samtidig med den balance, at der også skal være plads til de medlemmer, der har andre fællesskaber uden om klubberne i klubben. Vi har desuden en god struktur med en masse selvstændige udvalg med faste kontaktpersoner til bestyrelsen og hvor det er tydeligt, hvem der har ansvaret for hvad. Det gør, at vi i dag er en sund og veldrevet forening og det skal vi fortsætte med at være,” siger Flemming og omtaler også nogle af de forandringer, som det sidste år har medført kritiske røster. Det gælder ikke mindst flytningen af aktiviteter fra Store Skjold til Skjoldungen i forbindelse med ibrugtagningen af den nye bane.

”De beslutninger, bestyrelsen har truffet i den forbindelse, bakker jeg 100 procent op om. Det var nødvendigt at sikre mere plads på den store bane og udnytte, at vi nu har en meget bedre og rated 9-huls bane. Dermed ikke sagt, at der kan ske ændringer i fremtiden, men det er vigtigt, at vi kører alle nye tiltag igennem en fuld sæson her i 2023, før vi evaluerer og evt. tager nye beslutninger, hvis der er brug for det.”

Flemming B. Nielsen siger selv, at han meldte sig til bestyrelsen sidste år, fordi han følte, at han skyldte lidt på frivilligheds-kontoen.

”Jeg har været medlem i Roskilde Golf Klub i mere end 15 år og i den tid levet på andres indsats i forhold til at få klubben til at fungere. Nu er jeg et sted i mit liv, hvor jeg er semi-pensionist og dermed har tid til at engagere mig og så er det naturligt at gøre det i golfklubben, hvor jeg selv er aktiv. Det er en klub, der efter min mening er bygget ud fra de rigtige værdier og som kan rumme spillere i alle kategorier og i alle aldersklasser,” fortæller Flemming, der selv spiller med i Herredagen og har en hustru, Susanne, der spiller med i Damedagen.

Erhvervsmæssigt har Flemming både en fortid og en nutid i bankverdenen. I dag er han bestyrelsesformand i to banker, henholdsvis på Fyn og på Færøerne.

Årets generalforsamling finder sted torsdag den 23. marts kl. 19 i klubhuset.

Her kan du se siden med al information om generalforsamlingen – det er også her, der er tilmelding. Siden bliver løbende opdateret med beretninger, indkaldelse og regnskab.

Læs mere: