På vej med skift af formand for klubben

Efter otte år som formand for Roskilde Golf Klub har Kim Møller Behrend besluttet at stoppe på posten i forbindelse med næste generalforsamling i marts.

Bestyrelsen indstiller i stedet Flemming B. Nielsen som afløser. Han har det seneste år været kasserer.

Kim har sagt ja til at fortsætte i bestyrelsen for at være med til at sikre en god overgang til en ny formand. Der sker dog andre udskiftninger, da Claus Hede Barrett stopper i forbindelse med flytning til udlandet, og Jan B. Kristiansen, der har siddet i bestyrelsen siden 2018, også holder op.

Med beslutningen om at træde tilbage som formand markerer Kim Møller Behrend samtidig afslutningen på en periode, hvor det er lykkedes at få afsluttet nogle af de store projekter, som klubben har arbejdet på i årevis. Det gælder fx overdækning på drivingrange, ombygning af klubhuset og en ny rated 9-huls bane.

”Vi har haft mange fysiske projekter, som jeg selvfølgelig er glad for, at vi er kommet i hus med. Men når man kigger tilbage på tidligere tiders bestyrelser, så har de også haft store ting og problemstillinger at arbejde med, så det er nok bare sådan, at der hele tiden er noget at se til, hvis man vil følge med tiden og også udvikle klubben,” siger Kim, der på den ene side ser tilbage på ”otte fantastiske år”, men som også kan mærke, at der ikke længere er det samme brændsel i tanken, som der var i starten.

 

Panikstart afskrækkede ikke

Og netop i starten var der brug for ekstra meget energi. Kim blev nemlig valgt på et tidspunkt, hvor der virkelig var ballade i bestyrelse og bagland. Det var i forbindelse med beslutning om tidsbestilling i GolfBox og fjernelse af blokeringer til bestemte medlemsgrupper. Det endte med, at den siddende formand, Jan Eriksen + to andre bestyrelsesmedlemmer trak sig og at generalforsamlingen blev aflyst og senere flyttet, fordi der mødte så mange op, at det var umuligt at være inde i klubhuset.

Det var med den baggrund, at Kim blev valgt. Men det afskrækkede ham dog ikke. Tværtimod.

”Dengang var der flere terrassebestyrelser, der havde en mening om det hele og det tog jeg egentlig som en værdi for klubben, fordi der var så mange medlemmer, der kæmpede for deres synspunkt. Og jeg kan også godt li’ både udfordringer, at sidde for bordenden og også at stille mig op på ølkassen og tage konfrontationerne. Det er jo ved dialog, at vi alle sammen rykker os og overvejer argumenterne for og imod, siger Kim og tilføjer så:

”Men i det lange løb har det været hårdt, fordi der altid er nogen, der prøver at finde hullerne i osten – altså lige det punkt blandt alle de gode ting, som man er utilfreds med. Og måden, det bliver udtrykt på, er ofte ret kontant. Det gælder også nogle af de kritiske anonyme bemærkninger i vores medlemsundersøgelse, Golfspilleren i centrum, hvor tonen også kan være hård. Det skal man være rustet til og det slider på den lange bane.”

”Heldigvis er der et stort flertal af positive medlemmer og generelt har jeg aldrig følt mig personligt generet. Tværtimod vil jeg se tilbage på en tid, hvor vi har opnået en masse resultater som et team bestående af både vores ansatte og frivillige. Vi har alle været afhængige af hinanden og det har fungeret rigtig godt,” siger Kim, der netop selv har haft den frivillige forening som et af fokuspunkterne.

 

Støtte til de frivillige

”I de sidste otte år er vi nået op på 150 frivillige, som løser alle mulige opgaver for klubben og danner grundstammen i vores klubs dna. Vi startede ellers med, at der var nogen, der blev utilfredse, for i bestyrelsen valgte vi at kigge nærmere på begrebet frivillighed, da der viste sig at være store forskelle i måden, man var frivillig på. Nogen udvalg havde ingen udgifter, mens andre holdt store middage med påhæng på klubbens regning og havde forskellige andre privilegier. Det lavede vi om til en ensartet og retfærdig måde at støtte vores frivillige på inden for nogle overordnede rammer og i dag kan jeg mærke, hvor meget alle vores frivillige brænder for de områder, de hver især har ansvaret for.”

Kim selv startede i sin tid som par 3 medlem – på det tidspunkt, hvor der var venteliste til at komme ud og spille på den store bane.

”Det havde dog den fordel, at vi via par 3 banen fik spillet en del golf, inden vi kom over på 18-hullers banen og måske derfor var bedre rustet ikke bare i forhold til selve spillet, men også i forhold til etikette og flow på banen. I dag har vi måske en tendens til, at vi via vores formidable prøvemedlemskampagner får spillere lidt for hurtigt over på den store bane uden at være rigtigt ”uddannede” til det. Derfor glæder jeg mig rigtig meget over, at vi nu har fået en 9-huls bane, som både kan bruges til at øve på, som har en god kvalitet og hvor det er muligt stille og roligt at spille sig ned i handicap og på den måde forberede alle til den dag, hvor de gerne vil prøve noget mere på den store bane, siger Kim og tilføjer:”

”Men dengang blev der også set lidt skævt til os par 3 medlemmer fra fuldtidsmedlemmernes side og det ønsker jeg mig bestemt ikke tilbage til. Tværtimod håber jeg, at vi kan skabe et endnu bedre synergi og sammenhold mellem aktiviteter og medlemmer på begge baner.”

Ny mand men kontinuitet

Bestyrelsen indstiller som nævnt Flemming B. Nielsen som afløser for Kim på formandsposten.

Flemming kom ind i bestyrelsen sidste år – og han fortæller, at han allerede dengang blev spurgt, om han kunne se sig selv som formand på et tidspunkt. Det blev så nu.

”Det har jeg det fint med og jeg glæder mig til opgaven i samarbejde med de øvrige i bestyrelsen samt ikke mindst de ansatte og alle de frivillige i klubbens mange udvalg, som er rygraden i klubben. Jeg er glad for, at Kim og de fleste andre bestyrelsesmedlemmer fortsætter. På den måde har vi en grundstamme, der kan sikre kontinuitet og også sørger for, at vi får fulgt op på de investeringer, som vi har brugt de sidste år på at planlægge og komme i mål med,” siger Flemming.

Generalforsamlingen bliver holdt torsdag den 23. marts 2023 i klubhuset. Der kommer senere en indkaldelse og mere information, ligesom vi her på hjemmesiden vender tilbage med en nøjere præsentation af den nye formandskandidat.

PS: Bestyrelsen opfordrer alle udvalg til at skrive en lille beretning om, hvad de har lavet i løbet af 2022 og hvad de forventer at give sig i kast med i 2023. Disse beretninger skal sendes til webmaster, som så lægger dem ind på generalforsamlingssiden. Der er allerede kommet nogle beretninger.

Læs mere:

PS: Billedet i toppen, hvor Kim holder tale, er fra indvielsen af Skjoldungebanen i juli 2022.