Forslag om stigning i kontingent allerede i 2023

Roskilde Golf Klub beslutter normalt kontingenter halvandet år i forvejen, nemlig i marts for det efterfølgende år. Det skete også i 2022 – inden det blev klart hvor store prisstigninger, hele samfundet er blevet udsat for. ‘

Prisstigningerne gælder selvfølgelig også i golfklubben, hvor materialer, brændstof til det rullende materiel og andre ting klubben indkøber, er steget markant.

For ikke at risikere en meget stor kontingentstigning i 2024 – og for at få budgettet til at hænge sammen her i 2023 – har bestyrelsen derfor besluttet at gå efter en kontingentstigning, der får virkning allerede fra 2. rate 2023, der bliver opkrævet senere på året. Også i 2024 kommer der en kontingentstigning – men bestyrelsen vil altså gerne have hele stigningen fordelt over halvandet år. Undtagelsen for dette bliver de medlemsgrupper, der betaler én gang om året – fx mikroer og greenfee flex. De får først stigningen i 2024.

”Vi beslutter, jævnfør vedtægterne, det kommende års kontingenter i så god tid, at vi denne gang er blevet taget lidt på det forkerte ben, idet de omkostninger, som vi ikke selv er herrer over, er steget markant mere end de to procent, som vi på generalforsamlingen i marts 2022 vedtog, at kontingenterne skulle stige med for 2023. Det ønsker vi at rette op på,” siger kasserer i bestyrelsen, Flemming B. Nielsen, der tilføjer:

”Lige nu er vores budgetterede margen, mellem om vi får overskud eller underskud, for lille. Vi vil af to årsager nødigt risikere underskud. For det første fordi vi altid har et ønske om positive tal på bundlinjen; det er sundest Og for det andet fordi det ikke vil tage sig godt ud over for det realkreditinstitut og den bank, der har ydet os lån til vores store projekter og en driftskredit.

Efter de mange gode investeringer foretaget i 2022, går vi nu et år i møde, hvor vi holder lidt igen med nyinvesteringer. Men senere kommer der jo andre projekter, som vi meget gerne vil have økonomi til at føre igennem, fx et nyt indspilsområde og forbedret vaskeplads – og så selvfølgelig generel god pasning af banerne.”

På siden med al information om generalforsamlingen kan du se bestyrelsens konkrete forslag til kontingentsatserne for de enkelte medlemsgrupper. Se i indkaldelsesdokumentet.

Læs mere: