Update på kaninmatcher og 9-huls aktiviteter

Efterårets kaninmatcher er nu tilrettelagt med første start på klubbens nye bane, Skjoldungen, mandag den 11. juli 2022.

Sekretariatet og kaninudvalgets formand/næstformand har fundet en model, der nu skal prøves af i sommer- og efterårsmånederne.

Ideen er, at kaninmatcherne på Skjoldungen bliver fordelt over to starter, så der bliver plads til alle dem, der i dag er med til kaninmatcherne på 18-huls banen.

”Vi vil nødigt lave adgangsbegrænsning i forhold til den gruppe, der i dag er glade for at spille kaninmatch, så derfor laver vi to starter om mandagen med plads hver med plads til 44. Den ene start bliver placeret senere end det tidspunkt, kaninmatcherne starter i dag. Det sker for evt. at ramme medlemmer, der i dag ikke kan nå at være fremme til mødetidspunkt kl. 16.30. Samtidig kommer der en ekstra start for dem, der har tidligt fri eller slet ikke går på arbejde,” fortæller Henning Doktor og Anders Teilgaard fra kaninudvalget og Henrik Overgaard Pedersen fra sekretariatet.

Starterne bliver henholdsvis kl. 14.30 og kl. 17.30 – hver med mødetid en halv time før.

”Vi skal have tid til, at spillerne kan komme ud på alle huller, inden de skal starte og at de kan komme væk fra banen igen, inden næste hold går ud. Vi er usikre på, hvor lang tid det kommer til at tage, så der kan komme ændringer i tidspunkterne, efter vi har fået nogle erfaringer. Og det kan også blive nødvendigt at ændre tidspunkt, når det bliver hurtigere mørkt om aftenen.”

 

Brug for hjælpere til kaninmatch 1

To starter kræver imidlertid ekstra bemanding, så de frivillige ikke skal være til rådighed i alt for mange timer. Til gengæld bliver vagterne lidt kortere end kaninudvalgsvagterne i dag, da en runde på Skjoldungen formentlig kan afvikles hurtigere end ni huller på 18-huls banen.

”Derfor efterlyser vi en gruppe på ca. otte frivillige, der to og to sammen vil hjælpe med at afvikle kaninmatcher med mødetid ca. 13.30 – 17.30. I første omgang handler det om mandagene i juli, august og til midt i september. Vi håber, at fx nogle af jer, der selv har haft stor glæde af kaninmatcherne, vil give en hånd med en gang på en vagt om måneden,” fortæller Henrik Overgaard fra sekretariatet.

De resterende fire medlemmer af det nuværende kaninudvalg vil – med lidt supplering – stå for kaninmatcher med start kl. 17.30 og mødetid kl. 17.

Kaninmatcherne flytter over på den nye 9-huls bane, så snart den åbner. Det sker formentlig tirsdag den 5. juli, så første kaninstart på Skjoldungen bliver mandag den 11. juli 2022.

Herefter er der så kaninmatcher med to starter hver mandag på Skjoldungen. Her kan alle – både fuldtids- og fleksmedlemmer være med.

 

Fælles afslutning 29. august 2022

Den sidste mandag i august – den 29. – er der arrangeret fælles afslutning med spil på Store Skjold (18-huls banen). Også her kan både fuldtids- og fleksmedlemmer være med. Dette er en dispensation, da spilaktiviteter på 18-huls banen fremover er for fuldtidsmedlemmer.

Næste sommer vil der igen være kaninmatcher hver mandag på Skjoldungen – og der er også mulighed for en form for kaninmatcher for fuldtidsmedlemmer en gang om måneden på Store Skjold. Der skal planlægges i løbet af vinteren sammen med dem, der forhåbentlig melder sig til at hjælpe med kaninmatcherne i denne sæson.

Udover kaninmatcher håber bestyrelsen, at der opstår flere ideer til aktiviteter på 9-huls banen, så fleksmedlemmerne får endnu flere tilbud. Det kunne være en matchform, hvor kvinder og mænd er sammen på samme måde som ved kaninmatcherne, blot arrangeret en anden dag i ugen. Det kunne også være 9-huls aktiviteter organiseret i regi af Damedag, Herredag eller Seniorgolf. Det kunne også være enkeltstående matcher – evt. med særlige underholdende spilleformer – i weekenden. Ideer modtages gerne i sekretariatet – specielt hvis du selv vil være med til at føre dem ud i livet.

 

Den korte version til kalenderen:

  • Kaninmatcher for alle på Store Skjold (18-huls banen): Mandag den 13., 20. og 27. juni samt den 4. juli – mødetid som normalt senest kl. 16.30
  • Kaninmatcher for alle på Skjoldungen: Mandag den 11., 18. og 25. juli, 1., 8., 15. og 22. august samt 5., 12. og 19. september – mødetid for de to starter henholdsvis kl. 14 og 17
  • Kaninafslutningsmatch for alle på Store Skjold: Mandag den 29. august – med afsluttende fællesspisning

Der bliver tilmelding til alle matcher i GolfBox som normalt.

Læs mere: