Kage-ros fra prøvemedlemmer til mentorer og trænere

Med nogen forsinkelse på grund af corona-pandemien kom vores forårshold for prøvemedlemmer i gang ultimo maj.

Vi måtte droppe Golfens Dag i april og holdt i stedet Åbent Hus i juli. Samtidig afkortede vi forløbene med to uger både forår og efterår, så hvert blev på otte uger.

Som oplevet i andre golfklubber strømmede nye til, selv under indflydelse af diverse restriktioner, eller måske derfor. Golfsporten tilbyder frisk luft, motion og et socialt samvær med afstand.

I alt meldte der sig 122 prøvemedlemmer. Af dem har 100 meldt sig ind i klubben som par 3-, flex- eller fuldtidsmedlemmer. De fleste som fuldtidsmedlemmer. En tilslutning på 82%.

Når man tager i betragtning, at sekretariatet modtager ca. 130 udmeldelser pr. år, er disse nye af vital betydning for klubbens økonomi.

Vores mentorordning og vores dygtige trænere er en vægtig del af succesen. Stor ros til begge sider fra begynderne.

For os i udvalget er det en glæde at se de nye frydes (og gyse) over spillets sværhedsgrad. Samtidig roser de i høje toner vores flotte anlæg og det sociale liv i klubben.

Ved de sidste træninger syntes nogle af de nye, at der skulle kager (se billedet) på bordet. Så de medbragte et udvalg af sådanne, så der kunne sluttes af med en hyggestund sammen med trænerne.

Udvalg for prøvemedlemmer