Flere handicap P-pladser – kun for handicappede

Bestyrelsen har besluttet at etablere flere handicap parkeringspladser. Der kommer én ekstra ved den store parkeringsplads og to mere oppe ved bag-hallen.

I den forbindelse har bestyrelsen også besluttet at køre en lidt skrappere justits i forhold til benyttelsen af disse pladser. Det gælder i øvrigt også øvrige forbeholdte pladser (til trænerne, sekretariatet og restauranten). Alt for ofte er der andre, der holder på disse forbeholdte parkeringspladser, så når de nye handicap-parkeringspladser kommer i løbet af sommeren, så bliver der samtidig iværksat en kampagne, hvor “forkerte brugere af pladserne” konsekvent bliver indberettet til klubbens ordens- og amatørudvalg, der så tager stilling til konsekvensen.

“Vi har valgt at have disse forbeholdte parkeringspladser, så vores handicappede medlemmer – og handicappede gæster i restauranten – har nemt ved at komme herud og ikke skal tænke på, at der er for langt fra bilen. Samtidig har vi også valgt, at der er nogle forbeholdte parkeringspladser til klubbens personale, så de altid kan komme til – både på hverdage og i weekender. Det er derfor heller ikke tilladt at holde på disse pladser,” fortæller daglig leder, Anders Schnack.

Senere kommer der også parkeringspladser med opladere til de medlemmer, der kører med el-biler. Dette projekt er dog ikke klart endnu.