Nye initiativer skal hjælpe med flow og belægning

Bestyrelsen i Roskilde Golf Klub har længe haft flow og belægning som en af de højst prioriterede indsatsområder. Det har bestyrelsen blandt andet, fordi medlemsundersøgelsen, ”Golfspilleren i centrum” igennem flere år har vist, at medlemmerne synes, det er for svært at få tider på 18 huls banen og at der er for meget ventetid.

Når den nye 9-huls bane åbner, får vi en ekstra, rigtig god bane, der vil aflaste 18-huls banen. Men i 2021 vil belægningen på 18-huls banen fortsat være stor. Bestyrelsen har derfor vedtaget en række forskellige tiltag, der forhåbentlig hjælper på situationen.

Her er et overblik over initiativerne:

 1. 2-bolde bliver lagt sammen til 4-bolde i weekenden kl. 8-10.52
 2. Antal bookinger pr. medlem tre uger frem i tiden bliver sat ned fra 10 til 7
 3. Der bliver udvidet tidsbestilling om morgenen, så det nu er muligt at booke tider kl. 6-6.52
 4. Der bliver mulighed for at booke ni hullers spil på bag-ni kl. 7-8 i weekenden og på helligdage. Der bliver 12 minutters interval på disse tider. Spillere, der er startet på hul 1, har fortrinsret til udslag på hul 10
 5. I GolfBox bliver tee 50 sat som standard og anbefalet for spillere med handicap over 40
 6. Der bliver sat en max handicapgrænse på 40 for spil i weekender frem til kl. 10.52
 7. Der bliver sat en max handicapgrænse pr. bold på 120 for spil i weekender frem til kl. 10.52 – på øvrige tidspunkter er den fortsat 140 – dog kan den blive højere på bestemte tidspunkter, hvor mange højhandicappere spiller
 8. Tidsbestilling bliver ændret, så greenfeespillere og SGO-spillere (frit-spils-ordning) fremover kan booke 14 dage frem, mens medlemmerne som i dag kan booke tre uger frem
 9. Grupper både fra Roskilde og andre klubber kan som hovedregel ikke forhåndsbooke tider via sekretariatet i weekenden og på helligdage frem til og med kl. 10.52
 10. Der bliver reserveret nogle udslagstider specielt beregnet for nye og højhandicappere. Tiderne bliver som sådan ikke forhåndsreserveret, men der bliver informeret om det og i GolfBox kommer der en besked frem, om at der på dette tidspunkt vil være fleste højhandicappere og at der skal tages særligt hensyn. Disse tider placeres sidst på eftermiddagen fredag, lørdag eller søndag. Sekretariatet finder disse tidspunkter
 11. Der bliver iværksat en informationskampagne, der appellerer til, at spillere booker sig på hinandens bolde og på den måde både får flere ud og spille og sikrer, at flere lærer hinanden at kende. I dag er der næsten en kultur med, at det er uhøfligt at booke sig på andres tider – og det skal vi væk fra

Ændringerne bliver foretaget i GolfBox i løbet af den næste uges tid. Sammenlægning af 2-bolde til 4-bolde i weekenden bliver startet i løbet af de næste uger. Der kommer senere information om, hvordan det praktisk vil komme til at foregå.

”Vi har i flere år drøftet, hvad vi skulle gøre for at forbedre flow og belægning, for det er de to områder, der kommer allerflest kommentarer på i vores årlige spørgeskemaundersøgelse. Der er også en masse, der har givet forslag og ønsker til, hvordan vi skal løse det. Nu har vi kigget på alle forslagene og fundet frem til en række konkrete indsatspunkter, som vi nu gennemfører. Det glæder jeg mig til. Der er mange synspunkter at tage hensyn til, men vi mener nu at have fundet en balance, der tilgodeser alle medlemsgrupper,” fortæller formand Kim Møller Behrend, der tilføjer:

”Jeg glæder mig over, at vi nu får sat noget i gang efter at have talt om det så længe. Og jeg håber, at alle vil bakke op om, at vi nu prøver at gøre noget ved, at der skal være plads til alle og at alle medlemsgrupper skal have en god spiloplevelse på banen. Sekretariatet vil løbende lave opfølgning, så vi efter sæsonen kan evaluere, hvordan det er gået.”

 

2-bolde til 4-bolde gavner belægning og flow

Som et led i ændringerne vil der i udvalgte weekender være en medarbejder fra sekretariatet til stede ved 1. tee. Sammenlægning af 2-bolde til 4-bolde vil foregå både i dagene op til via GolfBox og på selve dagen. Dette bliver sat i værk i løbet af nogle uger.

”Erfaring fra andre klubber viser, at sammenlægning af 2-bolde til 4-bolde både sikrer, at flere kommer ud og spille og at flowet på banen bliver bedre. Samtidig med initiativerne vil vi endnu en gang gøre noget ekstra ud af at fortælle om ready golf, som går ud på at spille hurtigere uden at skynde sig. Det handler om at være klar, når det er ens tur, undgå for mange prøvesving, stille bag’en det rigtige sted i forhold til næste teested, vente med at skrive scorekort til næste hul og lignende. Alt sammen noget, der gør, at der bliver mindre ventetid og at en runde i gennemsnit bliver hurtigere,” fortæller daglig leder, Anders Schnack.

Han tilføjer, at både høj- og lavhandicappere skal tilpasse sig hinanden. Det betyder også, at lav-handicappere ikke skal presse sig frem, fordi de gerne vil gennemføre en runde på fx tre timer. Det kan ikke lade sig gøre, når der er mange på banen. Målet i dag er en runde på fire timer og et kvarter. Håbet er, at det gennemsnit kan få barberet nogle minutter af – og det vil sekretariatet følge op på i samarbejde med Baneservice.

Vi skal også være bedre til at lukke igennem, når der er behov for det. Det kan gøres på mange måder – og nogle af dem giver mere kø end der var i forvejen, så det gælder om at lukke igennem på den rigtige måde.

Der kommer mere information om de enkelte tiltag, så snart de bliver gennemført.

Læs mere: