Golfbilerne får nye batterier – tre nye på vej

Roskilde Golf Klubs golfbiler får nu bedre batterier og bliver også opgraderet i antal. Klubben har overdraget bilerne til et firma, vi fremover lejer bilerne af – og det er så firmaets opgave at stå for eventuelle reparationer. Første synlige effekt af den nye aftale bliver, at alle bilerne får nye batterier, der ikke kræver påfyldning af vand.

Antallet af golfbiler har hidtil været otte, men nu kommer der i alt 11. To af de ekstra tre biler er to privatejede, som klubben nu overtager, mens den tredje er en bil, som udlejningsfirmaet kommer med.

Med de i alt 11 biler skulle der være nok – også de dage, hvor der er pres på udlejningen.

Det koster 250 kr. at leje en golfbil til en runde. Medlemmer kan også være med i “Golfbilens venner”. Det er en ordning, hvor man for et fast beløb (1900 kr.) kan køre i golfbil på golfrunden i hele sommersæsonen.

”Golfbilens venner” er primært for ældre eller andre, som af forskellige årsager har svært ved at gå hele banen, men så længe der er plads til flere medlemmer, er det ikke et kriterie, vi håndhæver.

Med de nu 11 golfbiler er der langt mindre sandsynlighed for, at du som spiller og medlem af “Golfbilens venner” ikke har en bil til rådighed, når du kommer i klubben.

Bilerne får sat nye batterier i omkring 1. maj, hvor den nye lejeaftale starter. I dagene omkring udskiftningen vil der være færre biler til rådighed, men resten af sæsonen har vi altså flere biler end normalt.

Golfbilerne må her pr. 6. april 2021 endnu ikke køre på banen. Hold øje med “Banen i denne uge” på forsiden af hjemmmesiden, hvor greenkeeperne fortæller, hvornår golfbilerne igen må køre.

Her finder du siden med information om golfbilerne.