Øvrige priser (leje af vogn, bagrum…)

Der er mulighed for at leje plads til din bag i huset ved siden af vores træningsanlæg.

Der er forskellige størrelser:

  • 60×60 cm overskab uden el: 330 kr. pr. år
  • 80×60 cm overskab uden el: 440 kr. pr. år
  • 80×80 cm overskab uden el: 550 kr. pr. år

Kontakt sekretariatet, hvis du er interesseret.

2016-05 Golfvogn 1Roskilde Golf Klub har golfbiler (buggyer), som kan lejes til brug på klubbens bane af medlemmer, gæster til medlemmer og andre greenfeespillere – fortrinsvis fysisk handicappede.

Du reserverer golfbilen i forvejen hos sekretariatet, tlf. 46 37 01 81 på hverdage. Leje for gæster er 250 kr.  pr. runde.

Golfbilens venner

Du kan også være med i en ordning, hvor du betaler for en hel sæson og kan bruge bilerne, når det passer dig – og de i øvrigt er ledige. Det koster 1.900 kr. for hele sæsonen. Beløbet betales forud i sekretariatet, som udleverer nøgle.

For at kunne leje en buggy skal spilleren være fyldt 18 år. Føreren skal desuden have et gyldigt kørekort.

Ved kørsel i golfbiler på banen gælder de almindelige færdselsregler.

”Golfbilens venner” er primært for ældre eller andre, som af forskellige årsager har svært ved at gå hele banen, men så længe der plads til flere medlemmer, er det ikke et kriterie, vi håndhæver.

Brug af golfbilerne

Der er sat et nøgleskab op ved sekretariatet – med mulighed for aflevering af nøgler udefra. Det betyder blandt andet, at vores greenfeegæster kan aflevere nøglen på rette sted.

Desuden er nøgleskabet indrettet sådan, at man skal hænge en personlig brik i nøgleskabet, når man tager en nøgle. Dermed er det muligt at se, hvem der kører i de enkelte biler.

For at golfbilerne er til glæde for alle – også næste bruger af bilen efter dig – så er der nogle retningslinjer, vi skal overholde:

  • Sæt lade-ledning i bilen, når du afleverer den (så risikerer næste bruger ikke at stå uden strøm)
  • Sidste bil i garage lukker bommen efter sig (Bilerne er nemmere at stjæle i nattens mulm og mørke)
  • Kør forsigtigt og med omtanke – ikke mindst i regnvejr og pløre, så vognen ikke bliver ekstra beskidt
  • Husk at tage affald med, når du forlader bilen
  • Undlad at lægge benene op i forruden – det gør bilerne snavsede indvendig