Roskilde hjælper med at udbrede rehab-golf i Danmark

Roskilde Golf Klubs rehab-afdeling har i et tæt samarbejde med Dansk Handicap Forbund og Hjerneskadeforeningen etableret en styregruppe.

Denne styregruppes opgave/formål er at udbrede kendskabet til rehab-golf og hjælpe med råd og vejledning, så der kan etableres rehab-golf i flere klubber på landsplan.

Styregruppen er med en projektleder fra Hjerneskadeforeningen samt direktørerne fra henholdsvis Hjerneskadeforeningen og Dansk Handicap Forbund, samt Hans Møllegaard og Hans Kristian Olesen fra Roskilde Golf Klub. På sigt vil styregruppen blive udvidet med en person fra en af de nystartede rehabklubber (Holstebro – Aarhus).

Til dette arbejde er der nu bevilliget et meget pænt beløb, som kan dække en stor del af de omkostninger, der vil komme i forbindelse med markedsføring og rådgivning til de klubber der gerne vil påtage sig at starte rehab-golf.

I første omgang vil de klubber, der har tilkendegivet interesse, blive kontaktet, så de kan blive informeret om, hvad det kræver at starte rehab-golf.

Dernæst vil der blive udarbejdet en liste med mulige klubber med rehab-golf. Denne liste vil tage hensyn til, at klubberne ikke skal ligge for tæt på hinanden.

Der vil blive udarbejdet målrettede introduktionsskrivelser til kommuner, golfklubber og organisationer.

Der laves en opdateret video ( baseret på den tidligere ), der fortæller om det at være rehab-golfspiller og ikke mindst hvilke faciliteter og praktiske ting, der børe være i klubberne.

Indtil nu ved styregruppen, at Holstebro er i gang, at Aarhus er klar til start i år og at Ebeltoft , Horsens, Langeland m.fl. har udtrykt interesse.

Hans Kristian Olsen

Her kan du se siden med rehab-golf.

På billedet er det Jens Pedersen, der er ved at gøre sig klar til at slå på banen i Roskilde.