Handicapgolf

Hver fredag afholder REHAB-udvalget vejledning/træning og efterfølgende spil på par 3 banen.

Her kan du se en film om Rehab-golf i Roskilde Golf Klub.

Handigolf består af

  1. “SO-golf” (SO=olympics) for udviklingshæmmede
  2. “Paragolf” er golf for blinde personer og personer med mindre fysiske handicap, og som har et registreret golfhandikap på max 24,6
  3. “Rehab-golf” er golf brugt som led i genoptræningen af personer med svære funktionelle handicaps, ofte neurologiske handicap

Medlemskab for Rehab-spillere koster 650 kr. i 2019. Medlemskabet giver ret til deltagelse i fredags vejledning/træning og spil.

Der er mulighed for en prøveperiode inden endelig tilmelding. Dette aftales ved et af de første fremmøder.

Ønsker man mulighed for spil på andre dage, kræver det medlemskab af Roskilde Golf Klub i en af følgende grupper: Senior-, semiflex eller par 3 medlem. Læs mere om disse medlemskaber.

Vejledning/træning og spil

Mødetid er hver fredag kl. 9.30 i sommerhalvåret så længe vejrforholdene tillader det.

Kl. 9.50 bliver holdene fordelt på par 3 banen (gunstart hullerne 1 , 2 , 6 , 7). Banen er lukket indtil kl. 12. Herefter er andre medlemmer er velkomne, men Rehab-spillerne har fortrinsret til at spille, indtil de er færdige.

Der selvtrænes på drivingrange og øvrige træningsfacilteter på klubbens anlæg.

Til hjælp – såvel ved selvtræning som spil – er der en gruppe frivillige hjælpere, som tager sig af praktiske opgaver og vejledning.

Der er mulighed for at låne golf køller/jern og scooter.

Udvalgets arbejde blev startet i 2010 på initiativ af Hans Møllegaard med henblik på at anvende golf som et element i genoptræningen af handicappede.

Udvalget disponerer over el-scootere, der gør det muligt for svært handicappede at gennemføre træning og spil på par 3 banen.

Disse scootere og andet udstyr er tilført Rehab-spillerne gennem donationer fra bl.a. Nordea, Tryg-fonden, Roskilde Kommune, private m.fl.

For tilmelding eller yderligere information, kontakt et af Rehab-udvalgets medlemmer – se under fanen ”Kontakt”.

Hans Møllegaard
Formand for handigolfudvalget
hmol131399@gmail.com
30 42 36 72
Svend Erik Skarsholm

skarsholm@youmail.dk
40 10 37 57
Hans Bomholt-Jacobsen

hej.bj@mail.dk
Lise Rosted Retbøll

liseretbollrosted@gmail.com
31 56 06 13
Jan Kristiansen

jkristiansen@godmail.dk
29 85 44 52
Per Schneider

ps@ggp.dk
51 51 77 46
Hans Kristian Olesen

hkho@outlook.dk
40 31 05 82
Dorte Jepsen

dorte_jepsen@yahoo.dk
21 69 73 46
Inger Margrethe Nissen


26 65 98 44
Hanne Holstein Henckel

h3@godmail.dk
40 43 52 10
Torben Madsen
Udvalgets kontaktperson i bestyrelsen
mads1948@live.dk
51 21 62 38