Sommergreens er åbnet – nye hulskilte med flere mål

Så er sommergreens åbne i Roskilde Golf Klub. Greenkeeperne har gjort banen klar, så den er så friseret og flot som det nu er muligt nu her, hvor græsset endnu ikke har fået dage nok med høje temperaturer. Teestederne skal have nogle dage endnu, inden vi kan spille fra disse. Så indtil efter påske spiller vi fra midlertidige teesteder på hele banen – og så er hul 10 og 11 lukket indtil videre. De to huller er det vådeste på banen – og skal derfor have “fred” lidt længere tid.

Puttinggreenen ved klubhuset er heller ikke åbnet endnu. Men drivingrange og træningsanlægget ved baghallen er åben.

Greenkeeperne har skåret bunkerkanter, klippet græs, malet gule og røde markeringer – og sat helt nye skilte frem på alle huller.

Skiltene viser de enkelte huller med afstande til bunkers og til greens. Og de er samtidig markeret med størrelse på greens og de tre mulige flagplaceringer.

“De gamle skilte havde ikke helt så mange målepunkter, som dem vi har fået nu. Samtidig har vi fået mulighed for at rette nogle af de måle-fejl, der var på de gamle skilte. Nu har vi fået mulighed for selv at ændre tegningerne, når der sker ændringer på banen. Tidligere skulle det via en grafiker. Det giver os en stor fleksibilitet,” fortæller chefgreenkeeper Nick Bosholdt.

Det er Kaldal Skilte, der har trykt alle skiltene – og der er flere på vej.

På hvert teested står der nemlig to skilte. Det ene, der nu er blevet sat ud, indeholder hulforløbet på den ene side samt skiltesponsoren Schrøders Metal / Morfo på den anden side.

Det andet skilt kommer i april. Det indeholder hulsponsorernes logo på begge sider. På den ene side kommer der evt. særlig information om det pågældende hul, fx at man skal huske at ringe på klokken eller lignende. På den anden side kommer der lidt information om Roskilde Golf Klub, om banen, om klubben, om naturen og og lignende. Hvert hul har fået sin egen tekst.

Bemærk, at golfbiler endnu ikke må køre på banen.

Hul 10 og 11 er som nævnt lukket. Efter hul 9 kan man dog spille op til hul 11 greenen fra et midlertidigt teested, der står til venstre for greenen på hul 9.

Herunder kan du se et eksempel på et af de nye hulskilte: