Fortsætter med tiltag, der øger flow på banen

Roskilde Golf Klub har en bane, der er flittigt benyttet. Mange har faste dage at spille på, og klubber i klubben har også deres faste tider med fortrinsret til tider nogle dage i forvejen.

Bestyrelsen fortsætter imidlertid med at arbejde på, at alle tider bliver udnyttet, at der bliver skabt flere tider til almindelig booking og at flowet på banen bliver bedre, så der bliver mindre ventetid. Det er nemlig igen i år et af de punkter, der får flest kommentarer i spørgeskemaundersøgelsen “Golfspilleren i centrum”, som alle medlemmer får mulighed for at svare på én gang om året.

Aktuelt har bestyrelsen efter anbefaling fra baneserviceudvalget nu besluttet nogle tiltag, der kan hjælpe:

  1. På hul 6 må man i dag ikke slå ud, hvis der er spillere på greenen på hul 10. Denne restriktion er lavet for at spillere på hul 10 ikke skal frygte at få en bold i hovedet fra spillere, der slår ud på hul 6. Imidlertid er træer og buske vokses så meget op, at denne restriktion nu kan fjernes – i hvert fald som et forsøg – og det kan forhindre kødannelse netop på det hul
  2. På hul 18 har spillerne hidtil skullet holde øje med udslag fra hul 17, inden de selv kunne slå ud, men da teestedet på hul 17 er flyttet, er risikoen for at blive ramt meget lille, så nu kan spillere på hul 18 bare klø på og komme afsted så hurtigt som muligt
  3. Der indføres automatisk tildeling af teested (58, 53 og 50) ud fra handicap. Det vil give bedre oplevelse for den enkelte spiller og lette sværhedsgraden og længden for de uøvede. Sekretariatet undersøger, hvordan dette foregår i andre klubber og finder de rette handicapgrænser, så ordningen kan sættes i gang. Spillerne kan fortsat vælge udslag fra et andet teested ved udskrivning af scorekort

Desuden bliver baneudvalget bedt om at drøfte eventuelle ekstra tiltag, som kan sættes i værk til den kommende sæson.

Bestyrelsen har dog samtidig vedtaget at fastholde otte starter i timen i 2020. Færre starttider pr. time kunne ellers være med til at mindske ventetiden undervejs på runden, men til gengæld bliver der plads til færre, og det vurderer bestyrelsen er den forkerte vej at gå, når nu så mange gerne vil ud og spille.

Derfor er der i første omgang fokus på bedre flow, men også at sikre, at de klubber i klubben, der har fortrinsretter, også bruger de tider, de har fået tildelt. Det undersøges derfor fortsat om klubberne i klubben kan rykke deres tider endnu mere sammen og dermed skabe flere pladser.

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at medlemmer af “klubber i klubben” i 2020 skal bestille deres tider senest 96 timer før i stedet for 48, som det hidtil har været tilfældet. Det giver bedre mulighed for andre at planlægge at komme ud og spille golf på de tider, der ikke bliver brugt. Til gengæld kan man nu booke tre uger i forvejen i stedet for to.

Læs også: