Hvad sker der på banen i efteråret?

Bladefejeren har allerede været i gang og skal nu på arbejde ca. hver anden dag her i efteråret. Greenkeeperne ved godt, at mange blade på fairway gør det vanskeligt at finde boldene, så derfor er indsatsen intensiveret.

Det er en af de ting, greenkeeperne vil bruge de kommende måneder på. Herunder får du lidt at vide, om hvad der ellers er i gang i og omkring 18 hullers banen – der kommer også lidt om forberedelserne til vinterbanen, som der bliver gjort endnu mere for i år.

Men først tilbage til det med bladene. De bliver nemlig først blæst til side, hvorefter greenkeeperne kører med en maskine og klipper bladene så meget i stykker, at de forsvinder ned i græsset. Det er en udfordring at følge med, for der går ikke mange sekunder efter fairway er blevet renset, før næste portion blade falder ned – specielt på hul 18 med den lange række, meget høje træer.

 

Klipper rough fra 16/9

Mandag den 16. september starter arbejdet med at klippe rough ned. Det sker to gange om året – men denne gang bliver teknikken lidt anderledes.

”Klipningen sker med en anderledes maskine, der også river nogle af planterne op – og min forhåbning er derfor, at rough’en bliver tyndet lidt ud og det derfor bliver lettere at finde boldene. Det er dog en proces, der godt kan tage nogle år. Høsten af rough kommer til at foregå på den måde, at rough-affaldet bliver lagt i store bunker, som så bliver fjernet efterfølgende. Jeg regner med, at arbejdet tager 2-3 dage i alt,” fortæller chefgreenkeeper Nick Bosholdt.

Det er denne gang et nyt firma udefra, der klarer klipningen. De er vant til at komme på golfbaner, men de kører ikke og venter på spillerne, for så bliver prisen alt for høj – det er os spillere, der må vente på maskinerne. Skulle du slå bolden hen i en roughbunke eller i et andet arbejdsområde, så er der i øvrigt frit drop. Men pas nu på med at slå, hvis der er risiko for at ramme en greenkeeper eller andre, der arbejder på banen.

 

Flotte bænke

I modsætning til sidste år er der kommet pænt med vand i løbet af sæsonen. Banen står derfor rigtig pænt, og greenkeeperne har derfor haft rigtig meget klippearbejde. Der er dog også blevet lavet andre ting – ikke mindst opsætning af nye bænke. Disse bænke er blevet placeret, så de både gavner spillere fra teested 50 og teested 58. Der er sikkert mange holdninger til, hvor de er placeret, men der har været mange hensyn at tage.

Stort set alle sponsorpladser på bænkene er i øvrigt blevet solgt – der er kun ganske få tilbage.

På billedet sidder Nick på bænken, mens Stig Nelkop og Ellen Johnsrud fra sponsorudvalget kigger på.

 

Nyt lys på P-pladsen

Som tidligere nævnt så har der været mange fejl på belysningen ved parkeringspladsen og hen til klubhuset. Derfor er der nu gravet nye kabler ned – og greenkeeperne er i gang med at sætte nye master op, der hvor der mangler nogen og der, hvor de meget små skal erstattes af andre i samme højde som de gamle master. Alle steder kommer der LED-lys, som både er væsentligt bedre og betydeligt billigere.

 

Nye udslagsmåtter

På drivingrange er der kommet nye måtter på de åbne udslagssteder mellem ”husene”. Måtterne er meget bløde, så det er muligt at sætte en tee ned i. Det er en lang måtte i stedet for mange små. Senere bliver måtterne i udslagshusene også erstattet af den nye slags.

På drivingrange er fliserne samtidig rettet op, og mens arbejdet har stået på og vi har slået ud foran udslagshusene, så har græsset bag måtterne formået at vokse godt, så nu ser der faktisk helt pænt ud.

 

Store bunkers bliver opdelt

Ude på banen kommer der ellers ikke til at ske det store – dog er der et projekt med at ændre på de meget lange bunkers på hul 12 og hul 18. De to bunkers skal hver opdeles i tre mindre bunkers.

”De sidste ni huller er designet af en anden banearkitekt end de første ni huller. Derfor er layoutet lidt anderledes. I den langsigtede plan, som baneudvalget har vedtaget, arbejder vi derfor på at ensarte banen – og her er de lange bunkers et af punkterne. De bliver til tre mindre med så meget græs imellem, at vi kan gøre med en af de store klippemaskiner, så du kan altså være heldig at lande på græsset mellem bunkerne. Til gengæld kan de være, at bolden lander på et skråt leje,” fortæller Nick Bosholdt.

 

Vinterbanen gør sommerbanen bedre

Til sidst kommer vinterbanen, som har været en stor succes de sidste år. I takt med, at efteråret og vinteren tager til, vurderer greenkeeperne hele tiden, hvornår der skal ske restriktioner med hensyn til kørsel med buggier, lukning af teesteder og lukning af greens. Vinterbanen står og venter til sommerbanen ikke kan bruges mere.

”Vi gør mere og mere ud af vinterbanen for at sikre alle, der spiller hele året, en god oplevelse. Heldigvis har rigtig mange været glade for vinterbanen, som er anlagt på kryds og tværs af den normale bane, så sommerbanen bliver skånet i løbet af vinteren. Det glæder selvfølgelig sommergreens, men også fairways de fleste steder. Dermed sikrer vi, at sommerbanen er klar og flot tidligere end normalt og at den også holder længere,” siger Nick.

Forbedringerne på vinterbanen handler blandt andet om teesteder, der bliver gjort mere plane. På billedet er det et nyt vinterbaneteested på hul 17. Her er der en måtte, som man kan vælge at slå ud fra – men man kan også sætte en tee i jorden ved siden af.

”Vi både gøder og slår græsset på vintergreens hele tiden i løbet af sommersæsonen, så selv om man ikke kan sammenligne vintergreens med sommergreens, så håber vi, at alle får en så god oplevelse som muligt – også om vinteren.”

Greenkeeperne kan ikke på forhånd sige, hvornår det er tid til vinterbane. Det kommer helt an på vejret, så hold øje med hjemmesiden.

Når vinterbanen åbner, så bliver nogle af hullerne på par 3 banen også brugt. Det betyder, at par 3 medlemmer hele vinteren gerne må spille med på den store bane.