Slut med golfbiler, men vi spiller stadig til sommergreens

Vinteren nærmer sig, men vi er fortsat langt fra tidligere års meget våde november, snefald og frost. Derfor er det stadig muligt at spille til sommergreens, og hul 10 og 11 kan også stadig spilles. Det er normalt dem, der først bliver lukket på grund af vand.

Første tegn på vinterens komme er, at der fra på mandag den 26. november er lukket for kørsel med golfbiler og scootere. Kørsel med disse køretøjer vil give spor, som ikke er til at rette op nu, hvor græsset ikke længere gror.

Flere af 58-teestederne er lukket, mens der spilles stadig fra 50-teestederne – og til sommergreens. Det er dog muligt, at vi snart skal til at spille fra flere vintertee-steder, men greens er foreløbig åbne. Hold øje med “Banen i denne uge” på forsiden af hjemmesiden. Det er her, greenkeeperne skriver fra dag til dag, hvis der er nyt.

“Det er dejligt, at vi kan holde greens åbent så længe, specielt da vi i nogle af de foregående år har været nødt til at lukke tidligt på grund af frost eller vådt vejr. Det er dog stadig sådan, at skulle der komme rimfrost, så spiller man til de gule flag (vintergreens),” fortæller chefgreenkeeper Nick Bosholdt.

Akilleshælen i forhold til greens er som altid nedslagsmærker, så hjælp hinanden med at huske på at få rettet dem op – og ret gerne lidt flere op, end du selv har lavet, så har vi mulighed for at holde greens åbne lidt endnu.

Nye træer og ny placering til boldmaskine

Greenkeeperne har i øvrigt brugt de sidste uger på at plante en hel del nye træer. Nogle er erstatning for træer, der er gået ud, andre er nyplacerede. Der er bl.a. kommet træer ved hul 4, 8, 14 og 16 – samt ikke mindst en hel del buske for enden af drivingrange. Det var et led i aftalen omkring overdækningen af udslagsstederne, så naboerne i retning mod domkirken fortsat får mest grønt at kigge på, når de retter øjnene mod golfklubben.

Endelig er greenkeeperne snart klar med det sidste omkring indretning af boldskur. Boldmaskinen er flyttet under halvtag, og den øvrige del af skuret skal bruges til golfudstyr for klubbens prøvemedlemmer. Selv om boldmaskinen er flyttet under halvtag, så er det fortsat sådan, at det ved frost ikke er muligt at vaske bolde. Vandforsyningen til boldmaskinen er nemlig ikke frostsikker.