Flot anmeldelse af den nye vinterbane

Vintersæsonen har budt på et nyt layout for vores vinterbane. Som noget nyt er par 3 banen inddraget i vinterbanen, hvilket dels har givet nye hulmuligheder og dels har givet par 3 medlemmer mulighed for at opleve den store bane.

Ideen med det nye design har været at etablere et hulforløb med gangbaner, som i mindst muligt omfang er identiske med de gangbaner, vi bruger på sommerbanen. Dette er i høj grad lykkedes. Desuden er det lykkedes at undgå de områder på banen, som altid er mest våde, nemlig hullerne 10 og 11 samt 15.

En stor tak til de, som har tilrettelagt det nye hulforløb.

Vinterbanen er fint varieret med både meget korte huller og enkelte lange huller, men det vigtigste er, at baneforløbet er overskueligt (når den er prøvet 1-2 gange). Der er også udfordringer for både høj- og lavhandicappede, og så er banen klippet, så det er nemt at finde bolden.

Det har også været positivt at se, hvordan greenkeeperne har fulgt op på baneforløbet og foretaget de smårettelser, som næsten altid vil være nødvendige, når man prøver noget nyt. Der tænkes her bl.a. på flytningen af greenen på hul 2, på flytningen af teestedet på hul 10 og 14, samt på planlægning af en ny green på hul 7, som er en smule mindre hældende.

Alle vi, som nyder muligheden for også i vintermånederne at få en golfrunde med frisk luft og god motion, er absolut tilfredse med det nye tiltag.

Henning Jensen

Her kan du læse mere om den nye vinterbane – som par 3 medlemmerne også gerne må spille på.

Herunder ses en række billeder fra den nye vinterbane – tak de medlemmer, der har bidraget med fotos.