Svar på banespørgsmål fra greenkeeperen

I løbet af året får greenkeeperne mange spørgsmål, når de render ind i os medlemmer på banen eller i klubhuset. Her har chefgreenkeeper Nick Bosholdt samlet nogle af de hyppigst stillede spørgsmål og svar, så alle får glæde af dem.

Hvad sker der med de gamle teesteder på hul 17, når der nu er taget nye i brug?

Sidste år blev der opbygget nye teesteder på hul 17, så der nu er direkte kig mod green. De gamle teesteder ligger der imidlertid stadig, men hvad skal der ske med dem?

Svaret er, at de bliver hvor de er.

”Teestederne skal ikke bruges, men det skal græsset. Vi har jo stadig et vandingsanlæg på stedet, så vi bruger græsset som ”rullegræs” på forgreens og teesteder andre steder på banen. Lige nu er 53-teestedet helt skrællet for græs, men så lægger vi et nyt vækstlag på og sår nyt græs med de specielle sorter, vi ønsker at bruge, og så har vi hele tiden noget at supplere med,” fortæller Nick.

Men hvad så, hvis man uheldigvis kommer til at slå sin bold over på det gamle teested? Det kunne fx ske ved en ordentlig skævert på hul 16. Der er blå pæle, så der er frit drop – dog er det også tilladt at slå bolden fra det sted, den ligger. Der er nemlig ikke blå pæle med sort streg, som betyder spilleforbud og tvunget frit drop.

Hvad bliver der gjort for at forbedre de områder af banen, hvor der er meget vådt – inklusiv driving range?

I Roskilde Golf Klub har vi områder, der meget hurtigt blive våde, og det er derfor ofte nødvendigt at lukke for spil visse steder. Det gælder ikke mindst hul 10 og 11, men også hul 15, hul 2 på par 3 banen og driving range er våde.

De steder trænger vandet simpelthen ikke ordentligt ned.

”Driving range er faktisk mere våd end hul 10 og 11. Her står vandet og søpper og kan ikke trænge ned. Det er baggrunden for, at trænerne ikke kører rundt med traktoren og samler bolde om vinteren. Hvis de gjorde, så ville der komme store ujævnheder via kørespor, og så ville boldopsamleren bare mase boldene ned i jorden frem for at samle dem op.”

”Vi har tidligere forsøgt med dræn på driving range, og på hul 10 og 11 har vi fået at vide, at der ikke er noget at gøre. Vi vil imidlertid gerne have vurderet sagen af en ekspert, så derfor tager jeg i 2018 kontakt til en drænkonsulent, så vi forhåbentlig kan få nogle nye tips til at komme af med vandet,” siger Nick Bosholdt.

Denne vinter har i øvrigt været særdeles våd – Nick mindes ikke at have set så meget vand i søerne. På billedet øverst fra hul 18 er ridestien bag søen helt oversvømmet. det har den aldrig været før.

Vandhul med vigtig spildevandsfunktion

Og så til sidst svar på et vandhuls-spørgsmål, som kun er relevant for dig, der har prøvet at slå lidt skævt på hul 1 på vej op mod green. Ude til højre lige på den anden side af å nr. 2 er der nemlig et vandhul med nogle lidt vildtvoksende træer. Det vandhul kan godt se lidt malplaceret ud, så der er ikke noget at sige til, at nogle har stillet spørgsmålstegn ved, om det ikke skal væk eller om træerne i det mindste ikke skal klippes noget til, så det bliver lidt pænere.

”Vandhullet har faktisk en vigtig funktion, så vi beskærer meget lidt i det område. Sagen er, at vandhullet er en slags ”rodzoneanlæg”, der fungerer som en slags renseanlæg. På greenkeepergården, der ligger lige før hul 4, vasker og renser vi vores maskiner, og spildevandet herfra løber først via et olie- og et sandfilter, men herefter via et rør ned ad bakken til vandhullet. Her sørger planterne og de store træer for at suge den sidste næring til sig, så derfor har både vandhul og træer en miljømæssig betydning,” lyder forklaringen fra Nick.

Nick samarbejder i hverdagen med klubbens baneudvalg, og næste år vil de arbejde med en ny samlet fremtidsplan for banen. De arbejder også med en banebeskrivelse, plus at der næste år kommer en opdateret rating af banen (hvor mange slag, du har i forhold til dit handicap) samt en ny fordeling af alle den store banes huller, altså rangeringen fra det letteste til det sværeste. Det kommer der mere nyt om i januar-februar.

Her kan du se siden med planerne, som de ser ud i dag.

Her kan du se, hvem der sidder i baneudvalget.