Nye tiltag for flere tider og bedre flow

Inden sommersæsonen kommer bestyrelsen med nogle beslutninger, der skal sikre bedre flow på banen og som skal sikre, at flere kan komme til at spille.

Præcist hvilke beslutninger, det bliver, er endnu ikke klart, men mulighederne blev ridset op på et medlemsmøde onsdag den 31. januar, hvor de fremmødte blandt andet gav tilslutning til, at klubben i fremtiden kan slå 2-bolde sammen til 4-bolde specielt i spidsbelastningsperioderne.

En anden mulighed er en starter-service, primært lørdag og søndag, men det kræver frivillige til denne opgave, og baneservice og sekretariatet tager allerede nu imod interesserede. Jo flere der melder sig, jo større er muligheden for, at starterfunktionen bliver til noget.

Det er imidlertid ikke noget helt nemt job, hvis opgaven kommer til at gå ud på at ”tvinge” 2-bolde sammen til 4-bolde – selv om stemningen på medlemsmødet faktisk var meget positiv over for den tanke. Flere medlemmer kom selv med forslaget, inden det blev præsenteret som en af de muligheder, bestyrelsen overvejer.

Sammenlæg og giv besked

Det kan imidlertid gøres på flere måder, fx nævnte et medlem hvordan man gør i Hedeland: ”Her kigger sekretariatet om fredagen på, hvordan det ser ud med belægningen lørdag og søndag, og er der pres på, så lægger de bolde sammen og giver folk besked om deres ændrede tider. Det er der også andre klubber, der gør.”

Et af klubbens nye medlemmer, Ole, sagde: ”Jeg har spillet 81 baner i Danmark, og derfor kan jeg sige, at Roskilde er en af de klubber, hvor 2-bolde har de største rettigheder. Når man spiller en 4-bold og har lukket igennem, fordi der er lidt luft foran, så kan man kigge sig selv over skulderen og se, hvor mange andre 2-bolde, der kommer lige efter – og så kan man godt regne ud, at det bliver en meget lang runde.”

Men selv om der på medlemsmødet var opbakning til at få sendt langt flere 4-bolde ud på banen – og dermed både få flere til at spille og i samme tempo – så forberedte formand Kim Møller Behrend forsamlingen på, at der nok skal komme reaktioner.

”Vi kan sidde her og være nok så enige om, at det er en god idé at lægge 2-bolde sammen i prime time, men vi kan være sikre på, at det vil nogen reagere på. Jeg kan allerede nu høre folk sige, at når de har betalt 7.000 kr. i kontingent, så vil de også kunne spille to og to sammen. Men det er også en proces, og hvis vi har hår på brystet til at indføre det, så tror jeg også, vi bliver glade for det, når det er kørt ind.”

Ubehagelige afmeldinger

Flere fortalte om episoder, hvor de har meldt sig på tider, hvor der i forvejen stod to andre – som så straks afmeldte sig igen.

”Jeg har flere gange prøvet at skrive mig på en tid, hvor der stod andre, og når jeg så kom herud, så var der ikke andre på teestedet. Det er ikke nogen behagelig følelse, når man fornemmer, at man har ødelagt andres golfformiddag ved at skrive sig på, så det er jeg holdt op med. Nu skriver jeg mig kun på, hvis jeg har en aftale om det,” fortalte Poul Kortegaard, der er formand for ”baneservice” – netop den funktion, som der bliver efterlyst flere medlemmer til.

Anders i sekretariatet fortalte, at han har kendskab til tre konkrete personer, som har følt sig mobbet og har meldt sig ud, og hans spørgsmål lød derfor:

”Er vi så åbne, som vi gerne vil være. Alle klapper, når vi snakker om at slå 2-bolde sammen til 4-bolde, men i virkeligheden giver det problemer, når folk skriver sig på. Den ene af de udmeldte har formuleret distancen på denne måde: ”Folk er jo formelt venlige, men der er ingen hjertelighed”. Det synes jeg siger meget. Det er trist, at det bliver oplevet sådan, og det bliver vi nødt til at være opmærksomme på.”

Flere forslag – beslutning på vej

På medlemsmødet kom der flere andre forslag:

Der kom et forslag om, at det i weekenden bliver muligt at spille mellem kl. 8 og 10 med start på hul 10, hvis man kun vil spille 9 huller. Et andet forslag gik på at give startere på hul 1 en særlig belønning for denne lidt udsatte post. Et tredje forslag lød, at fortrinsret-tider bliver frigivet til almindelig booking en uge før – i dag er det 48 timer.

Bestyrelsen overvejer selv, om tidsintervallet mellem starttiderne skal ændres lidt, men intet er besluttet endnu. Medlemsmødet var et åbent forum, hvor det netop var meningen at få medlemmernes holdning, inden der bliver taget en beslutning.

På medlemsmødet blev sidste års spørgeskemaundersøgelse, Golfspilleren i centrum, gennemgået, og her er det netop flow på banen og mulighed for at få starttider, der er nævnt som de største udfordringer i Roskilde Golf Klub.
På mødet var der dog ikke kun opbakning til at få gjort noget ved det. Flere sagde også, at man godt kan komme til at spille, hvis man selv er åben og udadvendt, og at de selv har følt sig taget godt imod i klubberne i klubben, og nogle satte også spørgsmålstegn ved, om problemet nu er så stort endda.

Reklame for klubberne i klubben

Generelt var der enighed om at få givet noget mere information om ”klubberne i klubben”. Her blev mere information på hjemmesiden nævnt, og i marts er der et fællesmøde for ”KiK’erne”, hvor man netop skal snakke om at få udbredt kendskabet.

”Men vi er også i dialog med klubberne i klubben om, at deres fortrinsret-tider skal udnyttes bedre. Målet er, at vi får frigjort 15-20 procent flere starttider til almindelige fuldtidsmedlemmer,” sagde Anders Schnack fra sekretariatet.

Til sidst blev der også snakket lidt om etikette, fx at være klar til at slå, når det er ens tur, og Jens Krøis fra regel- og handicapudvalget (og bestyrelsen) fortalte, at der er nye regler på vej, blandt andet om drop, der vil gøre spillet hurtigere. Det er regler, der kommer til at gælde for 2019, og udvalget vil derfor indkalde til møder om det næste vinter.