Fokus på medlemmerne og gode baner

Bestyrelsen i Roskilde Golf Klub har et nyt forslag til formålsparagraf for klubben og har fastlagt en strategi for nu og på længere sigt. Begge dele blev fremlagt på et medlemsmøde i klubhuset tirsdag den 3. oktober.

I strategien bliver det fastslået, at klubben først og fremmest satser på fællesskab, et godt socialt liv, gode baner og træningsfaciliteter. Vores klub skal først og fremmest være for medlemmerne, de nuværende og kommende nye. Det betyder ikke, at gæster skal holde sig væk. De er fortsat meget velkomne, men greenfee-spillere er ikke klubbens fokusområde.

Sådan lød det fra formand Kim Møller Behrend, der på bestyrelsens vegne fremlagde bestyrelsens baggrund for den fremadrettede strategi.

 

I den forbindelse har bestyrelsen først kigget på at ændre klubbens nuværende formålsparagraf, som lyder:

”Klubbens formål er som sportsklub:

 • at give medlemmerne de bedst mulige betingelser for at dyrke golfspillet
 • at udbrede og fremme kendskabet til golf”

Bestyrelsen lægger i stedet op til, at formålet bliver beskrevet lidt bredere:

 • ”Det er klubbens formål at give medlemmerne de bedst mulige betingelser for at dyrke golf med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben
 • Klubben skal drive en golfbane med tilhørende faciliteter, således at golfspillet kan dyrkes både med sportsligt og socialt fokus
 • Klubben tilstræber at være for alle!”

Ændringen i formålsparagraffen kan først vedtages endeligt på en generalforsamling, hvorimod den siddende bestyrelse altid har mulighed for at kaste sig over en strategi. I det daglige er der sjældent tid til den slags, så bestyrelsen brugte i sommer en weekend på at formulere en strategi, som skal bruges som pejlemærke i forhold til fremtidige aktiviteter og beslutninger. Den strategi blev også præsenteret for medlemmerne den 3. oktober.

 

Bestyrelsens prioriteringer:

 • Klubbens fokus er ”golf for medlemmerne”. Vi ønsker derfor høj kvalitet på 18 hullers banen, par 3 banen og vores træningsfaciliteter
 • Klubhuset skal tilgodese de bedst mulige rammer for medlemmernes sociale samvær
 • Frivillige i udvalg og bestyrelse er drivkræfterne for klubbens aktiviteter. Vi ønsker, at medlemmerne tager del i ejerskabet af Roskilde Golf Klub
 • Vores økonomiske grundlag kommer primært fra medlemskontingenter og sponsorer
 • Vi prioriterer ungdomsspillere og støtter vores bedste spillere, så de får gode sportslige muligheder på det niveau, de befinder sig på. Vi ønsker, at eliten inspirerer bredden i klubben

 

Hvad betyder visionen for mig som medlem?

Også det har bestyrelsen formuleret og her er, hvad de nåede frem til:

 • En fast stab, som sikrer rammerne og kontinuiteten i klubben
 • En medlemsklub med fokus på alle medlemmer
 • En frivillig organisation, som sikrer et medlemsorienteret ejerskab for det sociale og klubbens aktiviteter
 • Bestyrelse, ansatte, udvalg, ”Klubber i klubben” og medlemmer arbejder med samme visioner og mål
 • Værktøj til at træffe rigtige og langsigtede beslutninger
 • Beslutninger som giver mening også for medlemmerne

Strategien blev så brugt som basis for de øvrige ting, der blev gennemgået på medlemsmødet. Det handlede fx om fortsat at være gode til at tage imod nye medlemmer og få alle godt integreret i klubben og i de ”klubber i klubben”, som er så væsentlige for fællesskabet og det sociale liv.

Chefgreenkeeper Nick Bosholdt fortalte om udvikling af banen, hvordan den bliver plejet og passet, så den holder et rigtigt højt niveau. Formand Kim fortalte om projektet med overdækket driving range, som snart starter op og forhåbentlig bliver klar inden forårssæsonen 2018. Han gav også en status på udvidelse af par 3 banen, som der desværre endnu ikke er en tidsfastsat løsning på, men som klubben meget gerne vil have og derfor fortsat arbejder på. Og der bliver også kigget på, om der på sigt kan blive bedre vintertræningsmuligheder, fx i form af en golfsimulator.

Læs den tidligere artikel om opførelse af overdækkede udslagssteder driving range og ønskerne til par 3 banen.

 

Flot støtte fra Roskilde Kommune

Siden offentliggørelsen af beslutningen om de nye ”shelters/huse”, der skal sikre i alt otte overdækkede udslagssteder er det sket det, at Roskilde Kommune – udover at give tilladelse til selve projektet – også har givet tilsagn om støtte.

”Vi får 280.000 kr. til overdækningen. Det kom som en kæmpe overraskelse for os. Vi skylder kommunen stor tak for den donation”, fortalte formand Kim Møller Behrend på medlemsmødet.

På medlemsmødet var der apropos også et punkt, der hed ”Hvor skal pengene komme fra”? Også det punkt afspejlede strategien, for her blev det fastslået, at pengene til klubbens drift først og fremmest skal komme fra kontingenter og sponsorer.

 

Tænk på vores sponsorer

”Som jeg nævnte tidligere, så betyder fokus på kontingenter og sponsorer altså ikke, at greenfee-spillere ikke er velkomne. Pengene fra gæster tæller også med som indtægter i vores budget, blot ikke så meget som det gør i andre typer af klubber. Vi vil meget gerne tage imod gæster på samme måde, som vi bliver taget imod, når vi er ude på andre baner for at spille. Men greenfee-indtægterne er ikke lige så afgørende for os.”

”Det er medlemskontingenter og sponsorindtægter derimod. Derfor vil jeg også meget gerne give en opfordring videre om at tænke på vores sponsorer, når I har brug for noget derhjemme. De skal selvfølgelig give gode tilbud som alle andre, men de bliver glade, hvis de får muligheden. De er gode ved os, så lad os være gode mod dem”, sagde formanden.

I alt var der ca. 60 deltagere til medlemsmødet.

Tak til Jan Falk Schollert, som har taget dronebillederne, vi bruger som illustrationer til denne artikel.