Overdækket driving range på vej

Efter flere års forberedelse ser det nu ud til at lykkes for klubben at få overdækning på driving range.

Det har været en lang proces med udfordringer i forhold til myndighedstilladelser, og alt er ikke på plads endnu, men nu lysner det virkelig.

Går alt efter planen, så har klubben otte overdækkede udslagspladser på driving rangen næste forår.

Der er også nyt – dog ikke lige så godt – omkring par 3 baneudvidelsen – se længere nede.

Men først de gode nyheder om driving range. Det er nu lykkedes klubben at få en dispensation i forhold til landzone og lokalplan, så byggeriet kan lade sig gøre. Der mangler stadig en afklaring omkring udformning af taget, men den store hurdle er nu overstået.

Lukning i vinter – for at være klar til foråret

Klubbens byggeudvalg arbejder nu videre med et konkret projekt og et udbud, der gerne skulle resultere i, at vi næste år har otte overdækkede udslagspladser. Det er en større omgang, for samtidig skal flisearealet udvides, der skal lægges el og vand og funderes. Så driving range lukker på et tidspunkt sent i efteråret og det meste af vinteren.

Bestyrelsen har netop haft hele projektet til godkendelse.

”Vi er rigtig glade for, at det nu ser ud til at lykkes – efter 3-4 års forberedelser. Pengene har vi afsat i budgettet, og vi håber naturligvis, at det rækker. Overdækningen er et led i vores langsigtede strategi om generelt at forbedre både vores bane og vores træningsfaciliteter”, fortæller formand Kim Møller Behrend.

Tilladelsen åbner mulighed for placering af mindre ”huse” med 3-4 udslagsmåtter i hver – altså ikke en samlet, lang bygning som nogle klubber har.

Roskilde Golf Klub får to ”huse” med fire udslagsmåtter i hver. Bliver tiltaget rigtig populært, så er der senere mulighed for at opføre endnu et hus med fire udslagssteder mere.

Forlængelse af sæsonen – men ikke vintersikring

Boldmaskinen bliver også flyttet. Imidlertid er den ikke frostsikret – og bliver det heller ikke i fremtiden, så det vil fortsat være sådan, at boldmaskinen er lukket om vinteren.

”Der bliver heller ikke samlet bolde med traktoren om vinteren. Græsarealet på driving range er ikke drænet, så kørsel med traktoren om vinteren vil betyde dybe huller. Overdækningen skal derfor ikke ses som en vinterforanstaltning, men derimod som en serviceforbedring i golfsæsonen med blæst og regnvejr samt en mulighed for at forlænge sæsonen lidt”, siger Kim Møller Behrend.

Der er ved at blive udarbejdet konkrete tegninger og taget konkrete beslutninger om materialer. Indtil videre ligger det fast, at der kommer to ”huse” med vægge til tre sider og et skråtag. Bestyrelsen arbejder på at arrangere et informationsmøde i starten af oktober for alle medlemmer, hvor bestyrelsen og byggeudvalget vil præsentere det endelige projekt.

Stadig udfordringer med par 3 udvidelse

Og så over til nyt om par 3 banen – og som nævnt er det ikke umiddelbart godt nyt. Her har klubben – i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole – planer om at udvide par 3 banen og samtidig bruge skolens greenkeeperuddannelse til at etablere de nye huller. Imidlertid er der den udfordring, at arealet, der skal bruges, er godkendt til landbrug, og Tekniske Skole som ejer jorden, skal derfor have tilladelse til ændret anvendelse. Og her er det i første omgang blevet et nej, så klubben og skolen arbejder derfor videre med alternative muligheder. For projektet er ikke opgivet.

”En udvidelse af par 3 banen står stadig højt på vores ønskeliste. Her handler det både om at gøre den mere sikker ved større afstand mellem hullerne, men i høj grad også om at få den gjort mere udfordrende og spændende. Det gælder både for nye medlemmer og for de mere rutinerede, som kunne få fornøjelse af at spille der. Vi kommer ikke uden om, at en golfrunde tager 4-5 timer – endda op til seks, hvis man indregner opvarmning, transport og lidt snak bagefter. Det kan være svært at forene med et familieliv, så det vil være godt, hvis vi har en spændende par 3 bane, som det kun tager 1-1½ time at gennemføre”, siger formanden og tilføjer:

”Samtidig vil vi gerne have, at par 3 banen bliver ratet, så det er muligt for nye at spille sig ned i handicap her. Det kan godt være en barriere i dag, at det kun kan ske på den store bane”.