Rolig generalforsamling med et hul-forslag til afstemning

Med en god og sund økonomi, ingen store uoverensstemmelser og et stille projekt-år blev 2024-generalforsamlingen en rolig en af slagsen.

Der var debat og afstemning om et medlemsforslag om at flytte teested 58 på hul 11 på Store Skjold banen, men ellers var kommentar- og spørgelysten beskeden – umiddelbart et udtryk for, at alt ånder fred og ro lige nu i Roskilde Golf Klub.

Formand Flemming B. Nielsens beretning var den samme som på forhånd var lagt op på hjemmesiden som bestyrelsens beretning. Den ligger på siden med ”Generalforsamling 2024” sammen med i alt 23 beretninger fra udvalg og klubber i klubben. Man får en god idé om, hvad der rører sig i Roskilde Golf Klub ved at læse disse dokumenter.

Overskuddet i 2023 blev på 150.000 kr. – lidt mindre end forventet, men stadig et overskud, som hvert år er målet for bestyrelsen. Kasserer Jens Krøis gennemgik regnskabet overordnet og fortalte også om de største afvigelser. På minussiden var det primært 400.000 kr. i ekstraudgifter til 50-års jubilæet, til sponsorarrangementer og en ny sponsortavle.

”Det er udgifter, vi har taget med åbne øjne og som har været specielle for 2023. Udgiften til jubilæet kommer selvsagt ikke igen i 2024 og sponsorudgifterne bliver også væsentligt mindre,” sagde Jens Krøis og fortalte til gengæld om andre udgifter, der bliver skruet op for i 2024, ikke mindst omkring forbedring af greenkeepernes maskiner og udgifter til flere større teesteder.

En lidt pudsig økonomisk udgift er, at Roskilde Golf Klub betaler kommunen leje for klubbens areal på en lidt speciel måde. Lejeaftalen fra gammel tid fortæller nemlig, at prisen bliver reguleret efter kornpriserne og da krigen i Ukraine har været med til at sætte kornprisen op, betyder det også, at klubben næsten har fået fordoblet huslejen, der normalt lyder på ca. 100.000 kr. Det fortalte daglig leder, Jesper Wedersøe.

Både regnskab og budget blev godkendt – herunder en kontingentstigning for 2025 på ca. en procent. Det betyder, fx, at et senior kontingent stiger fra 8050 kr. til 8135, et senior flex fra 4300 til 4345 kr. og et juniorkontingent fra 1760 til 1780 kr. De øvrige medlemstyper bliver forøget med lignende beløb.

 

Flytter aldersgrænsen for ungseniorer

Ungseniorer betaler 4025 i år og kommer til at betale 4065 kr. i 2025 – og i den forbindelse kan de nuværende ungseniorer glæde sig over, at generalforsamlingen godkendte et forslag fra bestyrelsen om at udvide aldersgrænsen med tre år, så man fra 1. januar 2025 er ungsenior fra 19 til og med 27 år, hvor grænsen i dag er 24 år.

Bestyrelsen havde også stillet forslag om en mindre ændring af vedtægterne – små sproglige rettelser plus opdatering af medlemskategorier, så vedtægterne ikke længere indeholder begrebet ”par 3 medlem”, der blev afskaffet i forbindelse med etableringen af Skjoldungebanen.

 

Debat om teested 58 på hul 11

Det sidste forslag, der blev behandlet, kom fra medlem Henrik Viemose Larsen, mangeårigt medlem, selv tidligere elitespiller og nu far til en landsholdsspiller Mads Viemose Larsen.

Henrik har ved flere tidligere generalforsamlinger været på talerstolen for at agitere for at flytte teested 58 på Store Skjolds hul 11. Det er i dag et teested bygget af træ med en måtte og det ligger mellem bassinerne på vejen fra greenen på hul 10.

I år havde Henrik Larsen valgt at lave et konkret forslag til afstemning om at flytte teestedet og debatten blev fortrinsvis for og imod mellem Henrik selv og formanden for baneudvalget, Torben Svendsen, der også havde bestyrelsen i ryggen.

Henrik Larsen synes, at den nuværende placering af teestedet på mange måder er uheldig og dårlig.
”Det er et dårligt signal, at vi skal have en trækasse som teested i stedet for et rigtigt opbygget teested som på resten af banen. Vi må ofte sige undskyld til greenfeespillere, at vi har dette hul uden et ordentligt udslag. Det vil give mange fordele ved at flytte teestedet over på den anden side af søen – både i forhold til sikkerhed, spilletempo og en kortere bag-ni,” sagde Henrik Larsen.

Torben Svendsen slog også på sikkerhed, da han fortalte, at sikkerheden var et af de væsentligste årsager til, at baneudvalget anbefalede at fortsætte med den nuværende placering af teestedet. Så lige på det punkt havde for- og imod siden samme synspunkt ud fra forskellige argumenter.

”Afstanden fra tee 50 teestedet på den anden side af søen til stien er 191 meter, og det er inden for driverafstand for de fleste gode spillere. Desuden er der derfra også risiko for at ramme tee 50 på hul 10 og tee 58 på hul 8.

Samtidig kan vi konstatere, at trafikken på stien er blevet øget gennem årene og derfor er risikoen for at ramme nogen alt for stor, hvis vi flytter teestedet,” sagde Torben Svendsen.

Teested 58 – der før i tiden hed gult teested – har for en del år siden ligget der, hvor Henrik Larsen gerne vil have det tilbage, og han fulgte derfor hurtigt op og sagde, at der ham bekendt aldrig har været situationer, hvor folk er blevet ramt, da teestedet lå der.

Torben Svendsen fastholdt dog risikoen og supplerede med at sige, at der også var andre årsager til, at baneudvalget gerne vil beholde den nuværende placering.

”For det første er placeringen af teestedet i overensstemmelse med det oprindelige design, at vi skal have et udslag, hvor man skal slå hen over vand. Desuden vil vi gerne have både lette, middel og svære huller og hul 10-11 og 13-14 hører i dag til den svære kategori og sådan vil vi gerne have, at det bliver ved med at være. Jeg ved godt, at det er en smagssag, men jeg synes, hul 11 er et godt golfhul,” sagde Torben Svendsen.

Formanden for eliteudvalget, Anders Djurhuus og et par andre medlemmer støttede Henrik Larsen, bl.a. med argumentet om, at en flytning af teestedet vil gøre hullet sjovere og bedre at spille for alle, men da det kom til afstemning, var der et pænt flertal imod. Afstemningen foregik ved håndsoprækning og der var ca. 25 stemmer for og ca. 60 imod.

 

Tak til ildsjæl og tidligere formand

Da det kom til valg af bestyrelsesmedlemmer, blev Mette Jessen og Niels Træden genvalgt. Tidligere formand Kim Møller Behrend stoppede i bestyrelsen efter ét år som menigt medlem og de øvrige otte som formand. Han blev erstattet af Kenneth Daugaard.

Nuværende formand Flemming B. Nielsen benyttede lejligheden til at sige Kim stor tak og det resulterede i stående klapsalver og en synlig berørt eksformand.

”Under din formandsperiode er antallet af frivillige øget markant fra under 100 til over 150, og er grunden til, at klubben har et godt indre liv i dag, ikke mindst via klubber-i-klubben og en struktur, hvor der er et tydeligt ansvar for, hvem der driver hvad. I din tid i bestyrelsen fik vi desuden Skjoldungen og en udvidelse og renovering af klubhuset. To væsentlige projekter, der er med at styrke oplevelsen af et attraktivt klubliv,” sagde formand Flemming B. Nielsen bl.a. til Kim.

På generalforsamlingen blev prisen ”Årets ildsjæl” delvist overrakt til formanden for byggeudvalget, Klavs Koefoed. Ordet ”delvist” dækker over, at Klavs selv var på golfferie, men han havde sendt en videohilsen hjem med en takketale.

I alt var der 88 medlemmer til stede (plus 19 fuldmagter).

Læs mere:

Herunder er der en række fotos fra generalforsamlingen – bl.a. et med den nye bestyrelse. Her mangler dog Niels Træden og Jan B. Kristiansen, der ikke var til stede.