62 til seniorafslutning med præmier og Pedro til Lars Carlsen

Seniorklubben afholdt kvartalsafslutning for vintergolfen på vinterbanen torsdag 21. marts 2024 med 62 deltagere.

Efter morgensang og en lille forfriskning drog alle ud på hullerne og spillede Mexican Scramble i det flotteste vejr.

Efter matchen nød deltagerne Restaurant Birdies påskefrokost og fejrede dagens og kvartalets vindere.

Dagens fire bedst scorende hold fik overrakt vingave:

  • Inger Margrethe Nissen, Karin Elmquist, Jan Hoffmeyer, Per Ougaard
  • Merete Rasmussen, Philip Evans, Gunnar Larsen
  • Solveig Kaas, Dorte Rye Jensen, Hanne Nielsen, Jørgen Andersen
  • Tove Schneider, Thorkild Rasmussen, Ole Steen Olsen, Søren Handler

Kvartalets vindere, damer

  • Mona Jensen, Tove Duus, Ellen Skarsholm fik overrakt vingaver

Kvartalets vindere, herrer

  • Jan Hoffmeyer, Poul Sarfelt, Ejvind N. Jensen fik overrakt vingaver

Poul Erik Edsen-Johansen havde skrevet både en morgensang og en sang, der blev sunget under spisningen.

Per Ougaard motiverede overdragelsen af PEDRO til Lars Carlsen for hans store engagement og frivillige arbejde i klubben, hans aktive deltagelse i seniorklubben samt at han havde hjulpet Per ind i klubben som spiller.

Klubbens nye PRO Martin Hansen og hans ægtefælle Ditte kiggede forbi under spisningen for at blive budt velkommen med ønsket om held og lykke og mange gode år sammen med seniorerne i klubben.

Afslutningsvis blev der foretaget lodtrækning om vingaver og gavekort til alle, der ikke havde vundet dagens eller i den gennemgående kvartals turnering, dermed havde alle dagens deltagere fået en præmie og kassen for vintergolfen blev tømt.

Styregruppen orienterede om kvartalets aktiviteter, opstart til sommergolfen fra torsdag 4. april 2024, arrangementer i andre klubber både tre-dages og en-dags og afsluttede med en stor tak for samværet i årets første kvartal, hvor ikke mindre end seks matchdage måtte ændres til “alternative arrangementer” på grund af aflysninger med vand, sne, is og atter vand.

Tak for en hyggelig golfdag og kvartalsafslutning.

På styregruppens vegne

Ejvind N. Jensen

Læs mere:

Herunder kan du se fotos fra kvartalsafslutningen – blandt andet et foto fra banen, hvor spillerne skulle forcere en traktor for at komme til flaget (nej, de passede naturligvis på greenkeeperne):