Medlemskritik i et år med ny bane og mange forandringer

Det er ikke altid lige taknemmeligt at sidde i bestyrelsen og skulle træffe beslutninger, der på den ene side gavner klubben generelt, men på den anden side bliver opfattet som en forringelse for bestemte medlemsgrupper.

Sådan har det været i 2022 – et år, hvor Roskilde Golf Klub efter mere end 20 års ventetid endelig åbnede en ny og stærkt forbedret 9-huls bane, men hvor mange alligevel markerede deres utilfredshed både mundtligt i klubben og skriftligt i form af den årlige medlemsundersøgelse, ”Golfspilleren i centrum”.

Den medlemsundersøgelse for 2022 er nu blevet gennemgået i bestyrelsen og her er der kvittering for nogle af forbedringerne, men også en hel del negative tal og røster.

Kritikken kommer specielt fra de grupperinger, der har følt sig ramt af bestyrelsens beslutninger i forbindelse med åbningen af Skjoldungebanen. I den forbindelse blev det nemlig vedtaget at formelle klubaktiviteter med spil på kun ni huller i fremtiden skal foregå på den nye bane. Den beslutning blev taget for at imødekomme de mange medlemmer, der gennem årene har markeret, at det er for svært at få tider på Store Skjold – 18-huls banen, og tallene viser da også, at tallene både for ledige tider og omkring flow og ventetid er på vej op.

Det samlede billede er imidlertid, at der har været nogle større medlemsgrupperinger, der har markeret deres utilfredshed – både i form af lavere score og i form af mange kritiske kommentarer.

Påvirket af kaninkritik

”Det påvirker især os i bestyrelsen, at gruppen af spillere på kaninmatcherne har reageret negativt på forandringerne. Den nye bane er jo ikke mindst etableret til glæde for disse medlemmer. Den forandring har vi ikke fået solgt godt nok – hverken for kaninerne selv eller for vores ildsjæle i kaninudvalget, og det er jo virkelig ærgerligt, når nu niveauet på banen er blevet så meget bedre,” siger formand Kim Møller Behrend og tilføjer:

”Vi ved godt, at der har været nogle begyndervanskeligheder på Skjoldungen i form af en hård fairway med uensartede boldopspring og vi ved også godt, at kaninmatcherne på den store bane om mandagen har været virkelig populære og at det derfor føles som en nedgradering at skulle spille på Skjoldungen. Men den nye bane er jo netop lavet for at tilgodese ”kaniner” – altså nyere medlemmer, som kan bruge banen til at spille sig ned i handicap, så jeg håber, at oplevelsen i 2023 igen bliver god.”

”Vi har sammen med kaninudvalget forsøgt at finde en løsning, så kaninerne fx en gang om måneden kunne spille på den store bane, men vi har fra bestyrelsens side holdt fast i nogle af vores besluttede principper om færre gunstarter og at det alene er fuldtidsmedlemmer, der kan spille gratis på den store bane. Kaninudvalget har derfor valgt, at alle kaninmatcher i 2023 skal foregå på Skjoldungen. Vi er dog åbne for en mulig anden løsning, hvis kaniner og kaninudvalg ønsker det,” siger Kim Møller Behrend.

”Når det er sagt, så er vi i bestyrelsen også opmærksomme på, at kaninmatcherne har tiltrukket andre end nyere kaniner, nemlig flexmedlemmer, som har nydt konceptet for kaninmatcherne – det meget uformelle, det med at kunne melde sig fra gang til gang, at kunne spille med forskellige og gerne mænd og kvinder blandet. Derfor kunne vi godt tænke os, hvis der var nogen, der ville melde sig til at lave andre former for aktiviteter både på Skjoldungen og Store Skjold, der tilgodeser de kvaliteter ved kaninmatcherne og som kunne bruges i andre spilkoncepter. Vi vil jo gerne have tilbud i klubben, der passer til alle medlemsgrupper.”

De andre kritiske røster i medlemsundersøgelser kommer primært fra flere andre større grupperinger:

  • Formiddagsgolferne – en gruppe af primært ældre medlemmer, hvoraf en del har spillet på par 3 banen og en anden del 9 huller på stor bane. Gruppen kan ikke længere få fortrinsret til tider, hvor de kun spiller ni huller på store bane og det har givet mange reaktioner. De har ikke ønsket at spille på den nye bane og synes, at det er urimeligt, at de ikke længere kan få fortrinsretter til 9-huls spil på den store bane
  • Optimisterne – en gruppe damespillere fortrinsvis med handicap over 36, der spiller om tirsdagen samtidig med damedagen. Optimisterne blev i 2022 lagt ind under Damedagen og dermed også Damedagens fortrinsretter og det gav nogle gniderier de to grupper imellem, også fordi Damedagen har fået endnu flere medlemmer, der gerne vil spille tirsdag formiddag, hvor også Optimisterne har været vant til at spille
  • Damedagen – her er der en gruppe, der spiller om eftermiddagen og deltager i en 9-hullers turnering. Heller ikke de kunne fortsætte med fortrinsretter til 9-huls spil og også her gav det utilfredshed

”Det er fortsat ok kun at spille ni huller på den store bane, men vi ønsker ikke at give særlige fortrinsretter og blokeringer til klubaktiviteter over ni huller på den store bane. Disse aktiviteter bør ligge på 9-huls banen – ikke mindst af hensyn til at skaffe flere udslagstider til 18 huller på den store bane,” lyder det fra formand Kim, der derfor også glæder sig over, at der i medlemsundersøgelsen er forbedring i karaktererne for ”ledige tider, når jeg ønsker at spille” og ”spille glider godt og der er generelt kun begrænset ventetid på runden”.

”Begge tal ligger fortsat i den lave ende, men har flyttet sig markant op, og det er vi glade for.”

Kim Møller Behrend tilføjer, at bestyrelsen som tidligere lovet evaluerer alle beslutninger om spil på banerne, fortrinsretter og lignende efter sæson 2023.

Konkrete torne og roser

Bestyrelsen tager nu fat på en nøjere gennemgang af spørgeskemaundersøgelsens resultater med henblik på eventuelle nye tiltag. Noget er allerede i gang – nemlig ombygning og nyindretning af klubhus inklusive forbedrede toiletter.

Her er en lille oversigt over de øvrige mest markante resultater fra 2022-undersøgelsen:

Følgende områder får lavere karakterer end året før:

  • Bunkers på Store Skjold
  • Kvaliteten af maden i restauranten
  • Klubhusets indretning og udseende – inklusive toiletterne

Følgende områder får de bedste karakterer:

  • Proshop og træning
  • Medarbejderne i sekretariatet
  • Varieret bane
  • Informationsniveau