Se, hvad der skal ske på banen i 2019

Nye bænke, opdeling af lange bunkers, topdressing af fairways og nye måtter på drivingrange. Jo, også i år kommer der til at ske en hel del ting på 18-hullers banen. Der kommer ingen gennemgribende ændringer i forhold til nye greens og teesteder, men masser af små forbedringer til glæde for en endnu bedre golfoplevelse.

Chefgreenkeeper Nick Bosholdt har taget hjemmesidens webmaster på en tur rundt på banen for at fortælle om de nye tiltag, der er på vej – og her får du så en oversigt.

Som sædvanlig bliver det en oversigt uden specifikke tidspunkter. Greenkeeper-staben laver forbedringer og vedligehold i forhold, hvad de når og hvad der passer med vejret. Derfor er Nick forsigtig med at melde konkrete datoer ud.

 

Dræning på hul 4 og midlertidig pause på hul 5

Men det ligger fast, at det er på hul 4, noget af det første, kommer til at ske. Her er der overraskende og som noget nyt meget vådt på området ned mod søen. Der er derfor lavet en afspærring, der skal sikre, at vi går uden om afspærringen med vores vogne.

”Det skifter lidt fra år til år, hvor der er problemer med våde områder. I år går det fx fint på hul 10, 11 og 15, som vi ofte har problemer med, men i år har vi så til gengæld en udfordring på hul 4, og den bliver vi nødt til at løse med noget dræning, så det går vi snart i gang med,” fortæller Nick.

Hullet herefter – hul 5 – er der også lidt udfordringer med i forhold til et vådt område omring green. Derfor er dette hul lukket indtil videre, formentlig en uge eller to. Indtil da spiller man i stedet vinterbanehullet op ad bakken. Alle øvrige huller spiller vi til de normale sommergreens – undtaget hvis der er rimfrost om morgenen, så spiller vi til vintergreens, der er markeret med gule flag.

 

Bunker-renoveringer

På banen er der ellers planer om følgende tiltag i 2019:

  • Greenbunkers på hul 15 og 16 bliver renoveret
  • Der bliver topdresset på fairways – forudsætter at vejret passer til det. Sidste år var det for tørt
  • Nogle af de lange bunkers, fx på par 5 hullerne, bliver opdelt i flere små

”Vi har lavet en plan sammen med baneudvalget, og ideen er, at vi hele tiden arbejder på at gøre banen til en flot oplevelse. En af de ting, vi arbejder med, er en samlet og ensartet bane – og dette kræver nogle ændringer, fx omkring bunkers på de sidste ni huller. Det er to forskellige banearkitekter, der har stået for de første og de sidste ni huller, og det design vil vi gerne gøre ensartet, og derfor bliver nogle af de meget store bunkers delt op i flere små” siger Nick.

 

Flotte, nye bænke på vej

De største forskønnelse – og samtidig praktiske ting – bliver placeringen af nyt, flotte bænke.
Som tidligere nævnt er bænkene designet og produceret af Morfo og Schrøders Metal – og de er nu leveret og skal gøres klar til opsætning over hele banen. Det kommer der imidlertid til at gå lidt tid med. Greenkeeperne skal selv montere træet på bænkenes metalskelet, men derudover er det også besluttet, at bænkene ikke bare skal sættes på jorden/græsset rundt omkring på banen. Nej, de skal hver især forankres på et fliseområde, der først skal bygges op. Senere bliver der forhåbentlig råd til nye skraldespande – også i samme designstil.

”Vi har sammen med baneudvalget har lavet en plan for, hvor bænkene skal placeres. Der kommer lidt færre, end der er i dag, for de er forholdsvis dyre at producere. Til gengæld er de meget funktionelle og flotte og vil bidrage til det pæne og attraktive ”look”, som vi går efter. Alle skilte og lignende er lavet i samme stil som de nye bænke,” fortæller Nick.

Her kan du se oversigten over, hvor de nye bænke skal placeres.

Læs nyheden omkring design og produktion af bænkene.

 

Nye måtter og ny øvebunker

På drivingrange er der planer om nye måtter senere i løbet af foråret. Der kom én slags i de nye huse og en anden slags udenfor. I det øverste udslagshus ligger der en prøve på en måttekvalitet, der kunne bliver en af mulighederne. Det er en meget blød måtte, men også det er der mange meninger blandt spillerne om.

Udenfor mellem de to udslagshuse bliver der købt en samlet, lang måtte. Der bliver også købt nye rumdelere, så man kan flytte udslagsstederne, så måtten slides forskellige steder.

Øvebunkeren ved siden af drivingrange er ikke klar endnu. Der ligger godt nok en dynge sand, men bunkeren bliver ikke klargjort, før de nysåede græs rundt omkring er kommet godt op.

 

Ingen kortsigtede forandringer på par 3 banen

På par 3 banen kommer der ikke til at ske noget som helst nyt overhovedet. Det skyldes ikke en nedprioritering – tværtimod. Baneudvalg, sekretariat, bestyrelse og greenkeepere og stor fokus på udvidelse af 9-hullers banen, og derfor bliver der ikke brugt energi på tiltag på den nuværende par 3 bane. Jo, der bliver placeret nogle af de nuværende bænke, der bliver i overskud fra 18-hullers banen, når der kommer nye bænke her, men det er så også det.

I hovedet er der flere planer, men om hænderne kan nå at følge med, det vil tiden vise.
Sommerbanen er i hvert fald i gang, og banen står allerede nu ganske flot. Det skyldes ikke mindst, at der hele vinteren har været etableret en vinterbane, der har gået lidt på kryds og tværs og dermed skånet de normale fairways på mange huller.

Rigtig god golfsæson.

PS: På billedet øverst er det Ellen Skarsholm, der på hul 9 nu har frit syn mod greenen. Det yderste træ i trærækken er nemlig fjernet, så det faktisk er muligt at slå på green, når bolden ligger midt på fairway. Det lykkedes dog Ellen at slå bolden i bunkeren i stedet, derfor hendes efterfølgende grin på billedet herunder. På hul 9 har greenkeeperne også flyttet broen over åen med et par meter.