Midlertidigt toilet ved hul 12

Da der som tidligere nævnt går nogle uger før den nye toiletbygning er på plads, er det blevet besluttet at sætte et transporttoilet ud ved hul 12, indtil det rigtige hus er på plads.

Det bliver ikke verdens fikseste indretning – men brugbart for trængende indtil det rigtige toilet er på plads i starten af maj.

Vi forventer at det midlertidige toilet er på plads inden Damedagen på tirsdag