Nyt fra seneste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen har holdt første møde efter sommerferien, og nu er referatet klar.

I denne særskilte nyhed kan du læse om de kommende “Ordens- og etiketteregler”, som blev behandlet på bestyrelsesmødet, herunder håndtering af rygning og alkohol.

Her kan du finde selve referatet fra mødet den 23. august. Det er for de fleste punkters vedkommende et kort beslutningsreferat.

Herunder kan du læse lidt ekstra om nogle af punkterne:

2016-05 Putting greenØkonomi og medlemsudvikling

Forventningerne til årets resultat ser ud til at holde. Klubbens samlede indtægter er på nuværende tidspunkt ca. to procent lavere end forventet, men der bliver sparet tilsvarende, så det samlede resultat skal svare til budgettet.

”Det ser også positivt ud omkring medlemsudviklingen. Hvert år mister vi omkring 100 medlemmer ved naturlig afgang, og derfor er det vigtigt, at vi tilsvarende får lige så mange ind, gerne lidt flere, så vi kan beholde vores nuværende aktivitetsniveau”, fortæller daglig leder Anders Schnack, der derfor er glad for, at rigtig mange af årets prøvemedlemmer har meldt sig ind i klubben.

Medlemstallene ser således ud pr. 12. august (med tallet fra 1. januar i parentes):

  • Mikro 9 (12)
  • Juniorer 58 (47)
  • Ungseniorer 22 (25)
  • Seniorer over 25 år 817 (782)
  • Semi flex 393 (343)
  • Par 3 142 (139)
  • Rehab golf 12 (12)

”Det helt rigtige sammenligningsgrundlag har vi først pr 1. januar, men udsigterne til, at vi kommer ud af året med nogenlunde samme medlemstal – måske endda lidt højere – er gode”, siger Anders Schnack.

 

2015-09 genrefotos 40Forbedret skiltning på vej

Bestyrelsen har ønsket, at vejvisningen omkring klubhuset og ude på banen skal være endnu bedre, ikke mindst for greenfee spillere, prøvemedlemmer og andre besøgende, der ikke kender området og klubben.

Det bliver der arbejdet på i løbet af vinterens løb.

Nogle af skiltene er klubbens egne, men der er også nogle af kommunens, hvor teksten på grund af tidens tand er svære at læse.

Udover disse tavler bliver der også arbejdet på at gøre sponsortavlerne mere enkle, så det er de samme formater skilte, bliver brugt.

 

Restaurantens åbningstider

Vores forpagtere i restauranten, Allan og Majken, har arbejdet hårdt hele året – og resultaterne af deres arbejde kan læses i medlemsundersøgelserne og i den gode stemning, der altid er i klubhuset. De har gjort det fantastisk godt.

2016-05 restaurant mad 1Men også de skal jo holde en velfortjent ferie. Det gør de en måneds tid i løbet af vinteren – og der bliver arbejdet på en slags nødåbning i restauranten i den periode. Altså at restauranten holder åbent i et vist omfang. Den præcise plan for dette kommer senere.

Fra 1. november til 30. april holder restauranten normalt åbent kl. 10-16 – i år bliver det dog sådan, at vintertiden allerede indtræffer delvist om mandagen fra 1. oktober.
Golfklubbens bridgeafdeling starter nemlig sæsonens kortspil i klubhuset om mandagen fra 1. oktober.

Åbningstiden for restauranten om mandagen i oktober er derfor 10-18, mod normalt til kl. 22. Køkkenet lukker dog tidligere.

 

Ensartet og trimmet baneservice

Er der forskel på, hvordan de frivillige baneservice medlemmer håndterer deres opgave, når de kører rundt på banen. Og har vi baneservice så ofte, som vi gerne vil have? Det vil der blive kigget på i løbet af vinteren, og planerne er blandt andet et uddannelses- og informationsmøde – samt at sekretariatet altid ved, hvem der kører baneservice på de enkelte dage.

 

Se linket til beslutningsreferatet fra bestyrelsesmødet i starten i toppen af artiklen.

 

Her kan du se samtlige referater fra klubbens bestyrelsesmøder.