Rehab-golfs 50-års jubilæumsmatch


Begivenhedsdetaljer


Dagens program:

Velkomst og morgenkaffe med rundstykke i klubhuset kl. 8.30.

Spil på 9-huls banen Skjoldungen.

Spilkonditioner:

Alle klar på teestederne til gunstart kl. 10.

A: Denne turnering er kun for spillere uden golf hcp. – eller med golf hcp. over 24,0.

B: Række for andre spillere, der spiller med begge hænder.

C: Række for højrehåndsspillere.

D: Række for venstrehåndsspillere.

Der spilles svensk slagspil i rækkerne B – C -D med max 5 ekstra slag på hvert hul, hvorefter bolden samles op og slag registreres.

Lempelser: der udleveres lempelsregler gældende for Rehabgolf i Roskilde.

Efter spil:

Vi samles i klubhuset, hvor vi forventer at spise ca. kl. 12,30 og der vil være præmieoverrækkelse.

Der serveres to stk. smørrebrød – drikkevarer for egen regning.

Betaling: Der vil blive opkrævet startgebyr på 200 kr., der går til forplejning og præmier – pengene overføres til konto reg. nr. 7417, kontonr. 0001022101

Bindende tilmelding og betaling af startgebyr senest fredag 26. maj 2023.

Vi håber på en god dag med godt spil og hyggeligt samvær.

Hans Bomholt – Torben Amsinck – Gert Dejbjerg