Tag dit affald med fra banen til nye sorteringsstationer

Nu er Roskilde Golf Klub også gået over til affaldssortering på samme måde som derhjemme. Glas, pant, plastic, madaffald, papir/pap og metal skal nu fremover sorteres hver for sig og det har klubben løst ved at sætte en række affaldsstationer op på de mest befærdede steder omkring klubhuset.

Væk er til gengæld affaldsstativerne ved hvert enkelt hul ude på banen.

  • Sorteringsstationerne står placeret følgende steder:
  • Ved indgangen til klubhuset
  • Ved drivingrange
  • Ved bagladen
  • Ved udstyrs-vaskepladsen ved det gule hul
  • Ved 1. tee og ved 12. tee på Store Skjold banen