Send 200 kr. til kræft – og til hjælp for klubben – frist 26/9

Hvis mindst 100 medlemmer inden tirsdag den 26. september 2023 giver et bidrag på 200 kr., så vil både Kræftens Bekæmpelse og sandsynligvis også klubben blive beriget med ekstra midler.

De indsamlede penge går direkte til kræft-organisationen og samtidig får klubben igen i år en chance for at få del af en landsdækkende pulje af i en central pulje af penge, der er afsat til momsrefusion til foreninger og organisationer, hvis medlemmer donerer penge til velgørende formål.

De to seneste år er der blevet indsamlet mere end 30.000 kr. til Kræftens Bekæmpelse – og bestyrelsen håber, at vi mindst når samme beløb i år.

Du skal senest 26. september overføre mindst 200 kr. til Roskilde Golf Klubs mobile pay nr. 69944. Vigtigt: Du skal skrive ”Donation” i meddelelsesfeltet i forbindelse med betalingen.

Alle de indkomne penge fører klubben ubeskåret videre til Kræftens Bekæmpelse.

Som medlem kan du trække din gave til Kræftens Bekæmpelse fra på din selvangivelse næste gang. Hvis du ønsker det, vil det efter 1. oktober blive muligt at blive registreret i sekretariatet, så donationen kan blive indberettet til Skat. Ønsker du det, skal du efter 1. oktober og efter du har doneret dit bidrag, ringe til sekretariatet eller henvende dig personligt, så bliver dit cpr-nummer noteret til brug for Skat.

 

Stor fordel for klubben

Samtidig med bidraget til Kræftens Bekæmpelse, kan klubben få stor gavn af det. Hvis vi når op over 100 bidrag på mindst 200 kr., kvalificerer klubben sig til at få penge tilbage i moms for udgifter i 2023.

”Vi fik flere hundrede tusinde kroner i 2022 og da vi også i 2023 har haft momsudgifter, fx til klubhusudvidelsen, så kan vi kun håbe på, at vi også i år får del af den statslige pulje. Det er en pulje penge, der bliver fordelt mellem de klubber og foreninger, der søger. På forhånd ved vi ikke, hvor stor puljen er og hvor mange andre, der søger, men vi ved fra tidligere år, at mange forskellige typer idrætsforeninger – herunder en del golfklubber – er blandt ansøgerne, og det gavner selvsagt meget i vores budget, hvis vi igen i 2023 kan få en andel i den pulje,” siger formand Flemming B. Nielsen.

Husk:

  • Overfør mindst 200 kr. til mobile pay nr. 69944 inden 26. september 2023 – skriv ”Donation” i meddelelsesfeltet

Klubbens frist for ansøgning om del i puljepengene er 1. oktober