Ny hjemmeside for rehab-golf i hele Danmark

Bestræbelserne på at gøre rehab-golf landsdækkende er tæt på at blive virkelighed og dermed er en af de store målsætninger for Roskilde Golf Klubs rehab-udvalg ved at blive nået.

Rehab-golf er startet i Roskilde, men styregruppen bestående af Hans Møllegaard, Hans Kristian Olesen, Kim Jakobsen og Kenneth Daugaard, har længe ønsket og arbejdet for, at mange andre klubber over hele landet også får etableret rehab-golf.

Det ser nu ud til at lykkes – ikke mindst via assistance fra Dansk Handicap Forbund og Hjerneskadeforeningen – og et bevis på det er en helt ny hjemmeside, der skal favne rehab-golf i hele Danmark.

Hjemmesiden hedder www.rehab-golf.dk – og her er det bl.a. muligt at se et kort over alle de klubber, der allerede har rehab-golfspillere eller er i gang med at etablere en rehab-afdeling.

”Vi er blevet tæt på landsdækkende. Kun på Sydsjælland har vi en udfordring med manglende klubber, men forhåbentlig lykkes det også,” fortæller Hans Kristian Olsen, der sammen med Hans Møllegaard sidder med i en slags styregruppe på landsplan sammen med repræsentanter fra handicapforbundet og hjerneskadeforeningen.

”Med hjemmesiden håber vi nu, at det bliver endnu nemmere at komme ud med budskabet om, hvor det er muligt at gå til rehab-golf i hele landet. Så får vi et sted med al information om rehab-golf, som vi kan henvise til i markedsføringen,” siger Hans Kristian Olesen, der fortæller, at hjemmesiden løbende vil blive opdateret med informationer.

I alt er der ca. 20 rehab-golfklubber på listen over rehab-golfklubber i Danmark – med Roskilde og Holstebro som ”front-runnere” med de fleste medlemmer.

Herunder kan du se listen over rehab-golfklubber i Danmark + fotoet på forsiden af den nye hjemmeside. Det er Kenneth Daugaard her fra rehab-golf i Roskilde, der er “fotomodel” på forsiden.