Referat fra november-bestyrelsesmødet

Så er der kommet referat fra bestyrelsesmødet den 28. november.

Du finder referatet på siden med alle øvrige bestyrelsesmøder.

Denne gang indeholder referatet fx noget om:

  • Økonomi – opfølgning på budget
  • Fastlæggelse af generalforsamling 22. marts
  • Medlemsmøde 31. januar med emner som “Golfspilleren i centrum”, flow på banen og ledige starttider
  • Sponsorarbejde
  • Baneservice
  • Ønsker til nye investeringer