Nye kontaktroller i bestyrelsen efter 2024-generalforsamlingen

Roskilde Golf Klubs bestyrelse har holdt konstituerende møde efter åres generalforsamling, der fandt sted torsdag den 21. marts 2024.

Her kom Kenneth Daugaard ind i bestyrelsen som afløser for Kim Møller Behrend, og derfor er der også rokeret i de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder.

Flemming B. Nielsen er valgt som formand på sidste års generalforsamling, men fordelingen af de øvrige poster bestemmer bestyrelsen selv internt.

Bestyrelsen har genvalgt Jens Krøis som næstformand. Rollen som kasserer overgår til Kenneth Daugaard.

De øvrige største rolleændringer er, at de fleste klubber i klubben skifter kontaktperson til Niels Træden og Kenneth Daugaard. Tidligere var de fordelt mellem Jan B. Kristiansen og Flemming B. Nielsen.

Flemming har også overtaget byggeudvalg, flow (bane-/starterservice) og caféudvalg fra Kim Møller Behrend.

Sådan er rollerne fordelt:

  • Flemming B. Nielsen: Formand og forretningsansvarlig. Kontaktperson for sponsorudvalg, byggeudvalg, caféudvalg, Herredag og flow (bane-/starterservice)
  • Jens Krøis: Næstformand. Kontaktperson for eliteudvalg, regionsgolf og aktivitetsudvalg (der står bag midsommermatch)
  • Kenneth Daugaard: Kasserer. Kontaktperson for begynderudvalg, rehabgolf og klubber i klubben på Skjoldungen (Præsidenter, Formiddagsgolf og Den ultraseje Torsdagshyggeklub)
  • Bente Buhl Rasmussen. Kontaktperson for matchudvalg, ungdomsudvalg og informationsudvalg
  • Niels Træden. Kontaktperson for alle klubber i klubben på Store Skjold – undtagen Herredag (Damedag, Seniorgolf, Optimister, Parmatch, Mixmatch og Weekendgolf)
  • Mette Jessen. Kontaktperson for baneudvalg og natur- og miljøudvalg – og formand for vandudvalget
  • Jan B. Kristiansen. Kontaktperson for regel- og handicapudvalgt, amatør- og ordensudvalget og Ad hoc-udvalget (”Klubhusets venner”)

 

Udvalg tæt på bestyrelsen via kontaktpersoner

”Alle udvalg og klubber i klubben har en repræsentant fra bestyrelsen og/eller sekretariatet eller greenkeeperne. På den måde sikrer vi, at der er en kommandovej direkte til bestyrelsen, hvis der opstår situationer, hvor der er behov for sparring eller løsninger, som udvalget ikke selv kan klare. Som udgangspunkt er bestyrelsens repræsentant en kontaktperson, men der er også udvalg, hvor bestyrelsens repræsentant deltager aktivt i møderne. Det er op til de enkelte udvalg i samarbejde med bestyrelsesrepræsentanten,” fortæller formand Flemming B. Nielsen, der håber, at denne måde at organisere arbejdet på har den virkning, at de enkelte udvalg føler, de er tæt på bestyrelsen, hvis de har behov for det.

Ny formand for rehabgolf

Hos rehabgolf er Kenneth gået ud af styregruppen for i stedet at blive bestyrelsens kontaktperson. Samtidig er der sket det, at den mangeårige formand og stifter af rehabgolf, Hans Møllegaard, er skiftet til at blive menigt medlem af rehabgolf-styregruppen. Til gengæld er formandsposten overtaget af Kim Jakobsen, der hidtil har været spillerrepræsentant i styregruppen.

Læs mere: