Banerne åbner igen – primært ændringer på Store Skjold

Så er Roskilde Golf Klubs to baner klar til at åbne igen efter at have været lukket fra søndag den 29. oktober til og med fredag den 3. november 2023.

Banen åbner igen fra lørdag den 4. november 2023.

9-huls banen Skjoldungen åbner stort set som normalt – dog er 30’er teestedet på hul 1 lavet om til slag fra en måtte. Men ellers er banen helt som normalt. Hul 2 kan dog godt være lidt våd i bunden, så et godt råd er at slå over mod venstre i udslaget. Ved greenen på hul 2 er der nogle afspærringer, der skal sikre, at vi ikke går der, hvor der er vådest.

På Store Skjold kommer der noget flere ændringer, primært på grund af det våde vejr.

”På Skjoldungen er det kun 30’er teestedet på hul 1, der er slået så meget op, at det skal have fred nu for at være klar til foråret. På Store Skjold vil der være måtter på langt flere teesteder og på de teesteder, vi stadig spiller fra, bliver der udslag enten forrest eller bagest, så vi skåner teestederne så meget som muligt. På den måde bliver de hurtigere spilbare til foråret,” fortæller chefgreenkeeper Nick Bosholdt.

Der er også andre ændringer på Store Skjold:

  • Hul 3: Broen over åen til venstre bliver sandsynligvis lukket af, da der er meget vådt på den anden side
  • Hul 8: Teestedet bliver placeret på den anden side af stien, når man kommer fra hul 7. Det betyder et væsentligt kortere hul, men det er nødvendigt, da der er meget vådt omkring de normale teesteder og på vejen derhen
  • Hul 10 og 11: Disse to huller er lukkede – dog bliver der lavet et kort nyt hul med udslag mod den normale green på hul 11 fra et midlertidigt teested til venstre for greenen på hul 9. Dette hul bliver så ca. 70 meter langt – her slår man fra måtte – se billedet i toppen
  • Hul 14 og 15: Disse to huller er lukkede, så fra hul 13 spillere du videre på hul 16. Specielt hul 15 er våd – ikke bare omkring green men også fairway på vej ned mod åen. Når det område er tørret op, kan det komme på tale at åbne hul 14 og 15 med spil på en midlertidig green på hul 15, men indtil videre er hul 14 og 15 lukkede

Øvrige huller spiller vi som normalt. Det vil sige, at der i alt er 15 huller. Bemærk, at det ikke er tilladt at benytte greenen på indspilsområdet som hul 18. Denne green skal senere bruges til vinterbanen.

Normalt placerer greenkeeperne hullerne på green inden for faste områder (1, 2 eller 3), så man på opslagstavlen kan se dagens pinplacering. Det kommer man ikke til at kunne fra nu af, da pinplaceringen på de enkelte huller bliver, hvad der passer bedst på den enkelte green.

Kun handicapregulering på Skjoldungen

Ændringerne betyder, at man ikke kan blive handicapreguleret på Store Skjold, men det kan man altså indtil videre på Skjoldungen.

På begge baner spiller vi med oplæg på fairway inden for en køllelængde, dog ikke nærmere hullet. Se den præcise regel under ”Banen i denne uge” på forsiden.

Greenkeeperne følger nøje vejret og hvordan banerne har det, så derfor kan der komme andre ændringer. Hold derfor altid øje med ”Banen i denne uge” på forsiden af hjemmesiden.

Der kommer senere information om, når vi går over til vinterbane – indtil videre glæder vi os over, at vi fortsat kan spille til normale sommergreens.

Og så lige til sidst: Husk at rette nedslagsmærker op på greens – det har altid stor betydning, men ekstra meget, når det er koldt.