Herredagen – informationsmøde og match


Begivenhedsdetaljer

Denne begivenhed varer fra 4 april 2018 indtil 24 marts 2021. Det optræder næste gang den 24. marts 2021


Herredag

2015-09 spil voksne 26

Alle fuldtids herremedlemmer i Roskilde Golf Klub, som er fyldt 18 år og har et handicap på 36 eller derunder, er velkomne til at deltage i herredagsarrangementerne. Du skal dog være medlem af Herredagen.

Her kan du printe en 2020 A4-version af informationerne om tilmeldinger, rækker og point.

Bemærk, at for at spille med i Herredagen, skal du gøre følgende:

 • Betale indskud på 200 kr. for hele sæsonen på konto 9304 6500768299. Husk at skrive medlemsnummer og navn. Tilmelding og betaling bør du gennemføre senest ugen før du deltager, da registreret tilmelding sikrer, at du kan reservere tid på Herreklubbens tildelte tider

Turneringen og tilmelding

 • Hver onsdag spiller Herredagen en særskilt turnering, der er handicapregulerende
 • Første spilledag i forårsturneringen af onsdag den 8. april 2020
 • Matchkalender er vist under fanen “Matchkalender”
 • Bemærk, at Herredagen har fortrinsret til en række tider fra 21 dage før (2 dage) indtil 96 timer før spilledagen. Derefter bliver tiderne åbne for alle.  Det betyder, at ledige tider frigives til alle golfspillere fredag aften kl. 23.50. Herredagens forhåndsreserverede tider er vist nedenfor
 • Det er vigtigt, at du går ind i GolfBox (fx her fra forsiden af hjemmesiden) under “Tidsbestilling” og reserverer den tid, hvor du gerne vil spille. Det er afgørende for, at vi kan registrere dit scorekort. Inden du går ud og spiller, printer du dit scorekort, og efter den spillede runde udfyldes scorekortet korrekt og afleveres i Herredagens postkasse
 • Resultaterne kan som regel ses om fredagen. Se under fanen “Resultater og handicapregulering”

Vi spiller hver onsdag i sommerhalvåret. Klubben har på forhånd reserveret en række tider til Herredagen – både tider morgen, middag og eftermiddag. Disse tider kan alene bookes af Herredagens medlemmer. To døgn før spilledagen bliver tiderne også frigivet til booking blandt klubbens øvrige medlemmer.

Der er reserveret følgende tider til Herredagen:

 • 7.30 – 8.30 i perioden med sommertid
 • 8.30 – 9.30 i perioden med vintertid
 • 10.00 – 11.00
 • 12.30 – 13.30
 • 14.45 – 17.15

Disse tider er reserveret Herredagens medlemmer 21 dage før (tre uger) og indtil 96 timer før starttid. Det betyder, at tiderne frigives for alle golfspillere fredag aften kl. 23.59.

Reservationerne gælder fra 4. april til og med 2. oktober – forudsat der kan spilles på sommerbanen. Dog er morgentiderne reserveret hele året – se ovenfor.

Vi spiller i tre rækker efter følgende opdeling:

 • Eliterække: hcp. op til 15,4
 • A-række: hcp. 15,5-21,4
 • B-række: hcp. 21,5-36,0

En spillers rækkeplacering opgøres efter hans handicap på selve matchdagen.

Se matchplan under den grønne fane, “Matchkalender”.

Spillere i B-gruppen (handicap fra 21,5 til max. 36) kan vælge at spille fra teested 50 (rød tee), hvis de ønsker det. Spillerne kan vælge fra gang til gang, så de den ene onsdag spiller fra tee 50 og den næste fra tee 58. Spillerne skal bare tydeligt notere på scorekortet, hvilken tee de spiller fra, så den efterfølgende indtastning bliver korrekt.

Én spiller kan reservere for op til fire spillere i en tidsbestilling, men kan kun udskrive eget scorekort. Hvis en spiller konstaterer, at en reserveret tid ikke kan benyttes, bør den slettes, og en ny starttid kan reserveres.

Morgenherrerne: Medlemskab i Morgenherrerne forudsætter også medlemskab af Herreklubben, da Morgenherrerne kan deltage i alle Herreklubbens arrangementer og løbende konkurrencer. Se regler og kontaktpersoner under den grønne fane, “Morgenherrerne”.

Scorekort

Efter runden på Herredagen underskrives scorekortet korrekt af både spiller og markør, og scorekortet lægges i Herredagens postkasse på spilledagen. Markør skal være medlem af Herredagen.

Der spilles om 100 point i hver række på hver spilledag.

Point fordeles efter nedenstående tabel:

Placering – Point
1 = 12
2 = 10
3 = 8
4-6 = 7
7-9 = 6
10-12 = 5
13-14 = 4
15-16 = 2
17-20 = 1

Hver spiller kan max. få overført for 8 onsdagsmatcher (de 8 bedste) i hver sæson.

Eclecticturneringen

Ved efterårsafslutningen uddeles præmier til vinderne af årets Eclectic turnering. Under fanen “Resultater og handicapregulering” er der yderligere information om Eclectic.

 

Her kan du printe en A4-Matchkalender for 2020, opdateret i maj.

Spilledage i 2020

 • 13-05 Svensk slagspil
 • 20-05 Stableford
 • 27-05 Svensk slagspil
 • 03-06 Stableford
 • 10-06 Svensk slagspil
 • 17-06 Stableford
 • 24-06 Svensk slagspil
 • 01-07 Stableford
 • 08-07 Svensk slagspil
 • 15-07 Stableford
 • Forårsafslutning – aflyst
 • 22-07 Svensk slagspil
 • 29-07 Stableford
 • 05-08 Svensk slagspil
 • 12-08 Stableford
 • 19-08 Svensk slagspil
 • 26-08 Stableford
 • 02-09 Svensk slagspil
 • 09-09 Stableford
 • 16-09 Svensk slagspil
 • 23-09 Stableford
 • 30-09 Sæsonafslutning

Der er desuden cigarmatch onsdag den 7. oktober. Se indbydelsen.

Svensk slagspil:

Denne matchform minder meget om almindelig slagspil, men toppen tages af “katastrofehuller”. Hvis bolden ikke er i hul på det enkelte huls par + fire slag, tillægges der et slag, og scoren på hullet noteres.

 • På par 3 huller får man noteret 8 slag, hvis man ikke er i hul på 7 slag
 • På par 4 huller får man noteret 9 slag, hvis man ikke er i hul på 8 slag
 • På par 5 huller får man noteret 10 slag, hvis man ikke er i hul på 9 slag

Her kan du se Herredagens resultater forår 2020.

Her kan du se Herredagens resultater efterår 2020.

Bemærk – læs disse vigtige ting omkring resultatopgørelserne, herunder skift af række i løbet af året:

De viste resultater er vejledende, idet der efter endt turnering reguleres for spillere, der har spillet i flere rækker i løbet af turneringen. En spillers resultat opgøres ud fra det handicap, han havde på selve matchdagen.

Spillerens samlede resultat for forårs- eller efterårsturneringen bliver ved afslutningen registreret i den række, hvor han har spillet flest matcher.

Ved lige mange matcher i to rækker placeres spilleren ved sæsonafslutningen i den højest rangerede række.

For Eclectic overføres bedre spillede huller til den gældende række ved årsafslutningen.

Nyt fra 2020:
Eclectic spilles med nettoscore. Altså det antal du har på hullet minus det antal tildelte slag du har på spilledagen.
Det betyder, at resultatet på hullet kan se meget mærkeligt ud, men til gengæld er er ingen korrektioner af handicap efterfølgende.

Du skal stadig skrive bruttoscoren på scorekortet.

Regulering af handicap

Handicap ved runder i Herredagen reguleres som ved alle øvrige runder. Her er oversigten over, hvornår du bliver reguleret ned eller op.

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du finde skemaet i et pdf-dokument, som du kan evt. kan printe.

Regulering ved unormale baneforhold

COMPUTED BUFFER ADJUSTMENT (CBA)
CBA er en yderligere justeringsfaktor, som tager højde for andre end normale spilleforhold og som modregnes spillerens bufferzone efter enhver 18-hullers runde i en tællende turnering. CBA udregnes som beskrevet i CBA Appendixet

3.7 COMPUTED BUFFER ADJUSTMENT (CBA)
Nogle gange afvikles en golfrunde under forhold, som er “unormale” i forhold til hvordan banen er rated, for eksempel ved ekstreme vejrforhold og specielt svære baneopsætninger. Selv under disse forhold kan en runde være tællende forudsat at handicapbetingelserne er til stede. Når spilleforholdene er “unormale” i en sådan grad at det opleves som uretfærdigt at påvirke handicappet kan en beregning kompensere for disse spilleforhold og denne udregning kaldes CBA.

I beregningen sammenlignes feltets præstation i forhold til bufferzonen med en forventet præstation baseret på feltets sammensætning og størrelse. Hvis præstationen falder uden for grænseværdierne, kan det føre til en justering af spillernes bufferzoner.

CBA skal udregnes for alle 18 hullers turneringer som håndteres elektronisk

Kun handicapgruppe 1-4 indgår i beregningen mens gruppe 5 påvirkes.

De mulige udfald af CBA er: +1, 0, -1, -2 og -2/RO

CBA’en bruges til at justere spillerens bufferzone inden en regulering af handicappet udregnes.

Der skal være minimum 10 spillere i feltet for at udregne en CBA

CBA’en udregnes i Danmark pr. runde.

Hvis en runde aflyses, bliver CBA=0 og Reduction Only.

For yderligere information – se dette link med beskrivelse på Dansk Golf Unions hjemmeside.

 

 

Der spilles i tre rækker, og turneringen er opdelt i to sæsoner, forår, der afsluttes med forårsafslutning, og efterår, der afsluttes med årsafslutning. Præmierne er nedenstående (med ret til ændringer).

Eclectic

 • Præmier til vinderne i de tre rækker
 • Præmier til nr. 2 i de tre rækker
 • Gavekort til nr. 3 i de tre rækker

Forårs og efterårsturneringen

 • Præmier til vinderne i de tre rækker
 • Præmier til nr. 2 i de tre rækker
 • Præmier til dagens vindere i de tre rækker

Tættest på hul 17: 1 fl. god rødvin til vinderne af de enkelte turneringsdage

Tættest på hul 5, 7 og 13: Tre bolde til vinderne af de enkelte dage

Såfremt en præmiemodtager ikke er tilstede og ikke har meldt lovligt afbud til matchudvalget, uddeles præmien ikke.

Her kan du se vinderne for 2020 – præmierne skal afhentes i sekretariatet senest den 21. oktober 2020:

STØT vores sponsorer

 


 

 

 

Holtes_vinlager

 

 

 

 

 

Froelich_Golf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Herreklubben er der en klub, Morgenherrerne, der som navnet siger, spiller fra morgenstunden. Morgenherrerne er en del af Herredagen, så husk at indbetale Herredagens kontingent på 200 kr. til bankkonto 9304 6500768299 med jeres medlemsnummer i besked til modtager.

Morgenherrerne deltager i alle Herreklubbens arrangementer, og de deltager i Herreklubbens løbende konkurrencer og turneringer, ligesom du som medlem kan udnytte alle reserverede tider om onsdagen.

Der betales ikke kontingent til Morgenherrerne, men hver spilledag lægger matchdeltagere 30 kr.  i kassen eller – som det anbefales – 200 kr. hvert kvartal, der indbetales på nedenstående konto. Hvis der er indbetalt 200 kr., vil der på startlisterne stå et B for alle, der har indbetalt beløbet.

Beløbene bruges til præmier og tilskud til Morgenherrernes forskellige arrangementer, der bl.a. omfatter

 • Nytårsmøde: Første onsdag i januar
 • Gule ærter: Første onsdag i februar
 • Vinterafslutning: Sidste onsdag i marts
 • Fødselsdagsfest: Første onsdag i juli
 • Sommerafslutning: Første onsdag i oktober
 • Julefrokost: Første onsdag i december

Vi har nedenstående to konti i Jyske Bank:

 • 7417 1022085 til de kvartalsvise indbetalinger på 200 kr.
 • 7417 1022093 til vores ture

Der er reserveret følgende tider til Morgenherrerne:

 • Kl. 7.30 til 8.30 i perioden med sommertid
 • Kl. 8.30 til 9.30 i perioden med vintertid

 

Se kontaktpersoner for Morgenherrerne under fanen “Kontakt”.

Som ny er du velkommen enhver onsdagsmorgen som ”gæst”, hvis du normalt spiller herredag på et andet tidsrum, eller hvis du har lyst til at spille permanent onsdag morgen. Kom blot ved 7.30-tiden, så kan du opleve vores gode samvær.

Her kan du se Morgenherrernes ”ordensregler”.

2015-09 spil voksne 20

Nye medlemmer i Herredagen er meget velkomne. Hvis du har venner, der også spiller i Roskilde Golf Klub, er det en god idé at spille med dem.

Tag en kontakt til et medlem af herredagsudvalget for at få hjælp til, hvordan du bedst kommer med i en gruppe. Nogle medlemmer spiller altid med de samme og på samme tid, og andre veksler både mellem tid og medspillere.

Herredag formiddage

Du skal også være opmærksom på, at som medlem af Herredagen kan du reservere spilletid på alle Herredagens tider. Om formiddagen er der to grupperinger, som du kan have glæde af at spille med.

 1. Herredag kl. 7.30-8.30, hvor Morgenherrerne spiller. Her lægges scorekort i den rækkefølge man ankommer, og man går ud, når der er en 4-bold. Morgenherrerne har konkurrencer, og man betaler for at spille i Morgenherrerne. Beløbene går til præmier og socialt samvær. Hvis du ikke vil være med i konkurrencerne, kan du stadig spille med medlemmer af Morgenherrerne. Læs mere om Morgenherrerne på fanen “Morgenherrerne”
 2. Herredag kl. 10-11. Hvis du ønsker at spille kl. 10-11 har du mulighed for at deltage i lodtrækning med holddannelse indenfor nedennævnte tider. Lodtrækningen har som formål, at gøre det let for medlemmerne at komme til at spille med forskellige, samt deltage i socialt samvær efter runden, hvor ”lodtrækningsgruppen” mødes i klubhuset

Lodtrækningen foregår på følgende tider:

 • Kl. 9.52 for tiderne 10.00-10.15
 • Kl. 10.15 for tiderne 10.22-10.30
 • Kl. 10.37 for tiderne 10.45-11.00

Kontaktpersonen er Lars T. Larsen tlf. 28 79 60 11.

MEGET VIGTIGT. Ovennævnte tider, kl. 7.30-8.30 og 10-11 er tider, der er reserveret Herredagens medlemmer. Det betyder også, at hvis du ikke ønsker at deltage i ovennævnte arrangementer, kan du selvfølgelig reservere den tid du og dine medspillere ønsker at spille, og det vil blive respekteret.

Det bedste er, at du møder op og taler med spillerne. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, kan du kontakte Bjørn Pedersen eller Ole K. Sørensen.

 

Læs mere under fanen “Info”.

2016-09 Sponsormatch 058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Pedersen
Herredagen - info og tilmelding
mail@havannahuset.dk
Ole K. Sørensen
Herredagen - info og tilmelding
oks@post4.tele.dk
Finn C. Nielsen
Herredagen - løbende matcher
fcn@svogerslevmusik.dk
Peter Frimann
Kontaktperson for morgenherrerne
frimann@mail.dk
22 51 92 92
Henning Jensen
Kontaktperson for morgenherrerne
sussehen@outlook.dk
22 42 38 62