Herredagen – informationsmøde og match


Begivenhedsdetaljer

Denne begivenhed varer fra 4 april 2018 indtil 6 april 2022. Det optræder næste gang den 6. april 2022


Herredag

2015-09 spil voksne 26

Alle fuldtids herremedlemmer i Roskilde Golf Klub, som er fyldt 18 år og har et handicap på 36 eller derunder, er velkomne til at deltage i herredagsarrangementerne. Du skal dog være medlem af Herredagen.

Her kan du printe en 2021 A4-version af informationerne om tilmeldinger, rækker og point.

Bemærk, at for at spille med i Herredagen, skal du gøre følgende:

 • Betale indskud på 200 kr. for hele sæsonen på konto 7417 1022135 eller MobilePay 890245. Husk at skrive medlemsnummer og navn. Tilmelding og betaling bør du gennemføre senest ugen før du deltager, da registreret tilmelding sikrer, at du kan reservere tid på Herreklubbens tildelte tider

Turneringen og tilmelding

 • Hver onsdag spiller Herredagen en særskilt turnering, der er handicapregulerende
 • Matchkalender er vist under fanen “Matchkalender”
 • Bemærk, at Herredagen har fortrinsret til en række tider fra 21 dage før (2 dage) indtil 96 timer før spilledagen. Derefter bliver tiderne åbne for alle.  Det betyder, at ledige tider frigives til alle golfspillere fredag aften kl. 23.50. Herredagens forhåndsreserverede tider er vist nedenfor
 • Husk at reservere tid i GolfBox
 • Senest tirsdag aften får du på mail og sms din 7-cifrede talkode, der er forudsætningen for, at du kan registrere din score på spilledagen
 • HUSK udskrivning af scorekort på spilledagen
 • Anfør turneringsform og angiv på scorekortet den række, du spiller i: E, A, B eller C
 • Efter matchen skal scorekort underskrives af spiller og markør, der skal være medlem af Herredagen
 • Aktivér den 7-cifrede talkode og indtast dagens score
 • Du kan – som i 2020 – indtaste dagens score på din telefon, PC eller på Herredagens laptop, der er opstillet i klubhuset (restauranten)
 • Dagens score skal indtastes på spilledagen og underskrevne scorekort lægges samme dag i postkassen mærket “Herredag”
 • Resultaterne kan som regel ses om fredagen. Se under fanen “Resultater og handicapregulering”

Vi spiller hver onsdag i sommerhalvåret. Klubben har på forhånd reserveret en række tider til Herredagen – både tider morgen, middag og eftermiddag.

Der er reserveret følgende tider til Herredagen:

 • 7.30 – 8.30 i perioden med sommertid
 • 8.30 – 9.30 i perioden med vintertid
 • 10.00 – 11.00
 • 12.30 – 13.00
 • 14.00 – 17.15

Disse tider er reserveret Herredagens medlemmer 21 dage før (tre uger) og indtil 96 timer før starttid. Det betyder, at tiderne frigives for alle golfspillere fredag aften kl. 23.59.

Reservationerne gælder fra 1. april til og med 1. oktober – forudsat der kan spilles på sommerbanen. Dog er morgentiderne reserveret hele året – se ovenfor.

Vi spiller i fire rækker efter følgende opdeling:

 • Eliterækken: hcp. +8-11,9
 • A-rækken: hcp. 12,0-17,9
 • B-rækken: hcp. 18,0-22,9
 • C-rækken: hcp 23,0-36,0

Der kan ske mindre reguleringer i inddelingen af rækker, når vi kender det endelige deltagerantal.

Inddelingen ved sæsonstart ændres ikke i løbet af sæsonen.

Se matchplan under den grønne fane, “Matchkalender”.

Vedrørende valg af tee, se fanen “Valg af tee”.

Én spiller kan reservere for op til fire spillere i en tidsbestilling, men kan kun udskrive eget scorekort. Hvis en spiller konstaterer, at en reserveret tid ikke kan benyttes, bør den slettes, og en ny starttid kan reserveres.

Morgenherrerne: Medlemskab i Morgenherrerne forudsætter også medlemskab af Herreklubben, da Morgenherrerne kan deltage i alle Herreklubbens arrangementer og løbende konkurrencer. Se regler og kontaktpersoner under den grønne fane, “Morgenherrerne”.

Scorekort

Efter runden på Herredagen underskrives scorekortet korrekt af både spiller og markør, og scorekortet lægges i Herredagens postkasse på spilledagen. Markør skal være medlem af Herredagen.

Der spilles om 50 point i E-rækkenn og 100 point i rækkerne A, B og C.

Hver spiller kan max. få overført for otte onsdagsmatcher (de otte bedste) i hver sæson.

Eclecticturneringen

Eclectic beregnes i E-rækken som bruttoscore, mens de øvrige rækker beregnes som nettoscore, fordi der kan spilles fra forskellige tees.

Ved efterårsafslutningen uddeles præmier til vinderne af årets Eclectic turnering. Under fanen “Resultater og handicapregulering” er der yderligere information om Eclectic.

 

Her kan du printe en A4-Matchkalender for 2022.

Spilledage i 2022

 • 13-04 Stableford
 • 20-04 Svensk slagspil
 • 27-04 Stableford
 • 04-05 Svensk slagspil
 • 11-05 Stableford
 • 18-05 Svensk slagspil
 • 25-05 Stableford
 • 01-06 Svensk slagspil
 • 08-06 Stableford
 • 15-06 Svensk slagspil
 • 22-06 Stableford
 • 29-06 14.30: Forårsafslutning med gunstart
 • 06-07 Turneringsform er ikke fastlagt – Morgenherrerne har fødselsdag
 • 13-07 Stableford
 • 20-07 Svensk slagspil
 • 27-07 Stableford
 • 03-08 Svensk slagspil
 • 10-08 Stableford
 • 17-08 Svensk slagspil
 • 24-08 Stableford
 • 31-08 Svensk slagspil
 • 07-09 Stableford
 • 14-09 Svensk slagspil
 • 21-09 Stableford
 • 28-09 13.30: Sommerafslutning med gunstart

 

Svensk slagspil:

Denne matchform minder meget om almindelig slagspil, men toppen tages af “katastrofehuller”. Hvis bolden ikke er i hul på det enkelte huls par + fire slag, tillægges der et slag, og scoren på hullet noteres.

 • På par 3 huller får man noteret 8 slag, hvis man ikke er i hul på 7 slag
 • På par 4 huller får man noteret 9 slag, hvis man ikke er i hul på 8 slag
 • På par 5 huller får man noteret 10 slag, hvis man ikke er i hul på 9 slag

Her kan du se Herredagens resultater for foråret

Her kan du se Herredagens resultater efteråret.

 

Nye regler for handicapregulering og eclectic

WHS er det nye handicapsystem, der er gældende fra 1. januar 2021.

Du kan tjekke din egen score ved at gå ind på Roskilde Golf Klubs hjemmeside og logge dig ind med medlemsnummer. Aktivér spiller og i kolonnen til venstre aktiverer du scores, hvor alle dine indberettede scores og reguleringer vises.

Grundideen i det nye handicapsystem er, at man får udregnet sit handicap via gennemsnittet af de otte bedste, scores ud af de seneste 20. Så jo flere scores, man indberetter, jo mere retvisende handicap.

Læs mere:

 

Eclectic

Eclectic beregnes i E-rækken som bruttoscore, mens de øvrige rækker beregnes som nettoscore, fordi der kan spilles fra forskellige tees.

 

COMPUTED BUFFER ADJUSTMENT (CBA) bruges ikke mere.

 

 

 

NYT i 2021 vedrørende valg af tee

Vi har i år udvidet de rækker, vi spiller i, fra tre til fire. Det er Elite-, A-, B- og C-rækken. Når vi i april kender medlemmernes fordeling på hcp, vil vi fordele jer efter hcp i de fire rækker, hvor I så spiller hele sæsonen.

Eliterækken spiller altid fra tee 58. A og B-rækken kan fra sæsonstart frit vælge, om de vil spille fra tee 58 eller tee 50. Ændring af valg af tee – se nedenfor.

C-rækkens medlemmer vil typisk have hcp 23-24 som laveste og med sidste handicapregulering fra GolfBox er der medlemmer med hcp. højere end 36.

Det er vores opfattelse, at mange af de medlemmer, der placeres i C-rækken, gerne vil prøve at spille fra tee 50, men får ikke gjort alvor af det, og det er ærgerligt, da de så ikke udnytter chancen for en optimal golfoplevelse.

Vi anbefaler Herredagens medlemmer at vælge et teested, som passer til deres handicap og spilletempo. Derved får den enkelte golfspiller en bedre golfoplevelse, og der bliver et bedre flow på banen til gavn for alle.

Det er jo ikke kun den spiller, som vælger det rigtige teested, som får en bedre golfoplevelse. Det rigtige teested bevirker alt andet lige, at en runde ikke tager så lang tid, hvorved problemer med ventetider undgås.

Som inspiration for medlemmer, der placeres i C-rækken, har vi derfor besluttet, at de slår ud fra tee 50 i de fem første runder af forårsturneringen, og derefter kan de vælge, om de vil skifte tee for resten af sæsonen.

Efter første fem runder (12. maj – onsdag efter Mors Dag) kan medlemmer i A-, B- og C-rækken senest fredag den 14. maj på mail til Bjørn eller Ole meddele, hvis I ønsker at skifte teested. Uden henvendelse fortsætter den valgte tee.

Vi ønsker alle en rigtig god golfsæson

Bjørn, Finn og Ole

Når du har spillet, skal du indtaste din score i GolfBox. Senest tirsdag aften får du på mail og sms en 7-cifret talkode, der er forudsætningen for, at du kan registrere din score på spilledagen.

Når du har indtastet scorekortet i GolfBox, skal du aflevere scorekortet i Herredagens postkasse i klubhuset.

Det er meget vigtigt, at scorekortet er udfyldt korrekt med alle oplysninger- inklusiv markørens underskrift.

Herunder kan du se alle de punkter på scorekortet, der skal være udfyldt korrekt.

Der har været så mange fejl, at Herredagens styregruppe har bestemt, at kun korrekt udfyldte scorekort bliver accepteret – og ikke-korrekte scorekort kommer derfor ikke til at tælle med blandt spillerens resultater.

 1. Nummer/navn (fortrykt)
 2. Turnering – Skriv “Herredag”
 3. Score – skriv antal salg ved slagspil ELLER antal point ved stableford
 4. Tid (fortrykt)
 5. Medlemsnummer (fortrykt)
 6. Turneringsform – skriv “Stablef.” for stableford eller “Sv. slag.” for svensk slagspil
 7. Point – udelades
 8. Tee (fortrykt – husk evt. at vælge 50 ved udskrift af scorekort)
 9. Klub (Fortrykt)
 10. Række – E, A, B eller C
 11. Handicap (fortrykt)
 12. SPH (Fortrykt)
 13. EDS (Anvendes ikke)
 14. Underskrift spiller – Underskriv
 15. Underskrift Markør + medlemsnummer – Markørens underskrift og medlemsnummer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der spilles i fire rækker, og turneringen er opdelt i to sæsoner, forår, der afsluttes med forårsafslutning, og sommer, der afsluttes med en sommerafslutning. Præmierne er nedenstående (med ret til ændringer).

Eclectic

 • Præmier til vinderne i de fire rækker
 • Præmier til nr. 2 i de fire rækker
 • Gavekort til nr. 3 i de fire rækker

Forårs- og sommerturneringen

 • Præmier til vinderne i de fire rækker
 • Præmier til nr. 2 i de firerækker
 • Præmier til dagens vindere i de fire rækker

Tættest på hul 17: 1 fl. god rødvin til vinderne af de enkelte turneringsdage

Tættest på hul 5, 7 og 13: Tre bolde til vinderne af de enkelte dage

Hvis en præmiemodtager ikke er tilstede og ikke har meldt lovligt afbud til matchudvalget, uddeles præmien ikke.

STØT vores sponsorer

 


 

 

 

Holtes_vinlager

 

 

 

 

 

Froelich_Golf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I herredagen er der en gruppe, ”Morgenherrerne” , der som navnet siger spiller fra morgenstunden. Gruppen spiller efter matchregler, der gælder for Herredagen, dvs. at de deltager i Herredagens løbende matcher og øvrige arrangementer. Gruppen har fortrinsret i tidsrummet 07.30 til 08.30 i sommertidsperioden og en time senere i perioden med vintertid.

Gruppens medlemmer noterer deltagelse i match og resultat på en mødeliste, som lægges frem i det lille mødelokale hver onsdag morgen. Gruppen har sin egen løbende konkurrence med præmieuddeling ved hvert kvartalsarrangement.

Scorekort afleveres i Herredagskassen i klubhuset, og matchresultatet indtastes i GolfBox.

Foruden det årlige kontingent til Herredagen (se fanen “Info”) indbetaler gruppens medlemmer et beløb hvert kvartal til nedenstående kontonummer. Alle betalere noteres med et B på mødelisten. Beløbet anvendes fornuftigt, dvs. til vingaver og frokoster jf. nedenstående arrangementsoversigt.

Ønske om deltagelse i gruppen sker ved henvendelse til gruppens kontaktpersoner (Peter Frimann/ Henning Jensen) eller blot ved at møde en onsdags morgen og tage kontakt til gruppen.

Faste arrangementer:

 • Nytårsmøde: Første onsdag i januar
 • Gule ærter: Første onsdag i februar
 • Vinterafslutning: Sidste onsdag i marts
 • Fødselsdagsfest: Første onsdag i juli
 • Sommerafslutning: Første onsdag i oktober
 • Julefrokost: Første onsdag i december

Vi har nedenstående to konti i Jyske Bank:

 • 7417 1022085 til de kvartalsvise indbetalinger på 250 kr.
 • 7417 1022093 til vores ture

Se kontaktpersoner for Morgenherrerne under fanen “Kontakt”.

Som ny er du velkommen enhver onsdagsmorgen som ”gæst”, hvis du normalt spiller herredag på et andet tidsrum, eller hvis du har lyst til at spille permanent onsdag morgen. Kom blot ved 7.30-tiden, så kan du opleve vores gode samvær.

Her kan du se Morgenherrernes ”ordensregler”  senest opdateret i november 2021.

Her kan du se lidt om Morgenherrernes historie og om 25 års jubilæet i 2021.

2015-09 spil voksne 20

Nye medlemmer i Herredagen er meget velkomne. Hvis du har venner, der også spiller i Roskilde Golf Klub, er det en god idé at spille med dem.

Tag en kontakt til et medlem af herredagsudvalget for at få hjælp til, hvordan du bedst kommer med i en gruppe. Nogle medlemmer spiller altid med de samme og på samme tid, og andre veksler både mellem tid og medspillere.

Herredag formiddage

Du skal også være opmærksom på, at som medlem af Herredagen kan du reservere spilletid på alle Herredagens tider. Om formiddagen er der to grupperinger, som du kan have glæde af at spille med.

 1. Herredag kl. 7.30-8.30, hvor Morgenherrerne spiller. Her lægges scorekort i den rækkefølge man ankommer, og man går ud, når der er en 4-bold. Morgenherrerne har konkurrencer, og man betaler for at spille i Morgenherrerne. Beløbene går til præmier og socialt samvær. Hvis du ikke vil være med i konkurrencerne, kan du stadig spille med medlemmer af Morgenherrerne. Læs mere om Morgenherrerne på fanen “Morgenherrerne”
 2. Herredag kl. 10-11. Hvis du ønsker at spille kl. 10-11 har du mulighed for at deltage i lodtrækning med holddannelse indenfor nedennævnte tider. Lodtrækningen har som formål, at gøre det let for medlemmerne at komme til at spille med forskellige, samt deltage i socialt samvær efter runden, hvor ”lodtrækningsgruppen” mødes i klubhuset

Lodtrækningen foregår på følgende tider:

 • Kl. 9.52 for tiderne 10.00-10.15
 • Kl. 10.15 for tiderne 10.22-10.30
 • Kl. 10.37 for tiderne 10.45-11.00

Kontaktpersonen er Lars T. Larsen tlf. 28 79 60 11.

MEGET VIGTIGT. Ovennævnte tider, kl. 7.30-8.30 og 10-11 er tider, der er reserveret Herredagens medlemmer. Det betyder også, at hvis du ikke ønsker at deltage i ovennævnte arrangementer, kan du selvfølgelig reservere den tid du og dine medspillere ønsker at spille, og det vil blive respekteret.

Det bedste er, at du møder op og taler med spillerne. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, kan du kontakte Bjørn Pedersen eller Ole K. Sørensen.

 

Læs mere under fanen “Info”.

2016-09 Sponsormatch 058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Pedersen
Herredagen - info og tilmelding
mail@havannahuset.dk
Ole K. Sørensen
Herredagen - info og tilmelding
oks@post4.tele.dk
Finn C. Nielsen
Herredagen - løbende matcher
fcn@svogerslevmusik.dk
Peter Frimann
Kontaktperson for morgenherrerne
frimann@mail.dk
22 51 92 92
Henning Jensen
Kontaktperson for morgenherrerne
sussehen@outlook.dk
22 42 38 62