Regelaften

Klubbens regel- og handicapudvalg holder ind imellem en aften med særlig fokus på regler.

Hvordan må og skal man egentlig droppe, hvis en bold er røget i søen, ligger på en sti eller er røget ind i en hæk? Mange ved det måske ikke og andre får ikke brugt drop-reglerne optimalt til deres egen fordel.

Det er baggrunden for, at handicap- og regeludvalget tirsdag den 11. april kl. 19 inviterer til informationsaften. Der er plads til 40, og der er tilmelding her på siden.

Bemærk, at tilmelding i første omgang kun var åben for dem, der tilmeldte sig mødet den 24. januar og som der ikke var plads til.

 Der har været tilmelding for alle øvrige – og tilmelding er nu lukket. Alle dem, der nåede at tilmelde sig, kan være med. Regel- og handicapudvalget har vurderet, at der er plads til alle 57 tilmeldte.

Udvalget består af tre personer: Jørgen Lindelius, formand, klubdommer og ansvarlig for regler, Tage Jørgensen, der er ansvarlig for handicapregulering, og Jens Krøis, der er repræsentant for bestyrelsen.

I april vil de igen fortælle om drop-regler og give eksempler på det ud fra vores egen bane, men de vil især fortælle om klubbens lokale regler, og det hænger nøje sammen med udvalgets formål, der netop er blevet formuleret.

Udvalgets formål:

  1. Regler: Udvalget skal sikre, at kendskab til gældende regler og regelændringer formidles bedst muligt til klubbens medlemmer. Udvalget kan give endelig input til tvister
  2. Handicap: Udvalget skal sikre, at handicapregulering sker efter gældende regler. Udvalget skal i lighed med regler sikre, at kendskabet til nuværende regler og ændringer til reglerne formidles til klubbens medlemmer

 

Tilmelding er nu lukket – der er ikke plads til flere.

 

 

 

Har du et medlemsnummer med kun to eller tre cifre, så skal du sætte to eller et 0 foran, så der kommer til at stå fire cifre.

 

Herunder kan du se antallet af tilmeldte til regelmødet den 11. april kl. 19 i klubhuset. Listen bliver automatisk opdateret, efterhånden som der indløber tilmeldinger. Kan du ikke se din tilmelding umiddelbart efter, at du har trykket på tilmeld, så skal du gå ind på siden igen.

Der er lovet plads til de 40 først tilmeldte – gælder fra nederst på listen. Regel- og handicapudvalget har dog nu vurderet, at der er plads til alle 57 tilmeldte.

Navn
Steen Pedersen
Kurt Christensen
Birthe Grøndal
Finn Ruben Dam
erik
Lene Rasmussen
torben amsinck
else juul
Anette jerlo
Hans Jørgen Bundgård
Lotte Bundgård
Laila Webler
Ebba Harboe
Birgitte Høyer
Solveig Kaas
Jørgen Kilden-Pedersen
Jane Kilden-Pedersen
Ejvind N. Jensen
Grethe risegaard
Finn Bredager Jørgensen
Bjarne Dalgaard
Dorte Qvist
Erik Christiansen
Kirsten Østergaard
Ingrid Hansen
Søren Hansen
Kirsten Kaldal
Inge Nicolajsen
Jørgen Christiansen
Christian Hedegaard
Kurt Mortensen
Henrik Overgaard
Susser Illum
inge lise Jørgensen
Morten Frederiksen
Palle Christoffersen
Tina Donstrup
Ole Dahl
Sanne Olsen
Lise Retbøll Rosted
søren jensen
Anne Danborg
Michael Aksglæde
Anne-Marie Larsen
Heidi Molin
Britta Andersen
johnny andersen
Hans Bomholt-Jacobsen
Karoline Pedersen
Kirsten rasmussen