Seniorgolf afslutning


Begivenhedsdetaljer

Denne begivenhed varer fra 14 december 2018 indtil 17 december 2021. Det optræder næste gang den 17. december 2021


Seniorgolf

Seniorgolf er for fuldtidsmedlemmer af Roskilde Golf Klub med et handicap på 41 eller derunder. Skulle dit handicap være en smule højere, men på vej ned, så kontakt udvalgets formand. Damer skal være fyldt 50 år i løbet af det år, man starter. Herrer skal være fyldt 55 år. Alle er velkomne.

Læs artiklen “Reflektioner fra en matchleder i seniorgolf”.

Hvornår spiller vi?

 • I sommersæsonen spiller vi hver torsdag – tilmelding senest kl. 7.15 (vi starter samtidig)
 • I vintersæsonen spiller vi hver fredag – tilmelding senest kl. 8.45 (vi starter samtidig)

Man bestemmer selv, om man vil spille både sommer og vinter.

Hvordan spiller vi?

Vi spiller stableford både sommer og vinter.

Vi har en afslutningsmatch efter hvert kvartal, hvor vi spiller Mexican Scramble – og afslutter med fælles spisning.

Her kan du se “Velkommen til seniorgolf 2021“. I dokumentet kan du læse mere specifikt om spil og matcher, herunder den gennemgående turnering.

Hvad koster det?

 • Sommersæson (2. og 3. kvartal) = 200 kr.
 • Vintersæson (4. kvartal og 1. kvartal) = ??? kr.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Man møder bare op på en af seniorgolfernes spilledage i Restaurant Birdie.

En fra styregruppen vil hjælpe med de praktiske opstartsting.

Det er muligt at deltage i et par prøverunder for at se om det er noget, man har lyst til at fortsætte med.

 

Med venlig hilsen styregruppen

(se under “Kontakt”)

Sommergolf

 • 1. april – 30. september: Torsdage med mødetid senest kl. 7.15

Vintergolf

 • 1. oktober – 31. marts: Fredage med mødetid senest kl. 8.45

Både sommer og vinter gælder det, at der skal være mindst 6 damer og/eller mindst 10 herrer for at matchen er tællende.

Hvis der fx møder 10 herrer og tre damer op en dag, så kan damerne godt spille med, men deres resultat tæller ikke med – hverken på dagen eller sammenlagt for kvartalet.

I 2021 holdes der kvartals-afslutninger på følgende dage:

 • 26. marts
 • 24. juni
 • 30. september
 • 17. december

Planen for besøg i 2021 er:

 • Mandag 10. maj 2021 Skovbo GK
 • Søndag, mandag, tirsdag 1. 2. og 3. august 2021 Hotel Pejsegården, Brædstrup med golf Stensballegård GK og Horsens GK

 

 

Herunder kan du se en række fotos fra seniorgolfs forskellige spilledage og særlige arrangementer:

Pedro er navnet på den usynlige fjerdemand i golfvarianten Texas Scramble.

Men han er også navnet på en vandrepokal i seniorturneringen, en pokal der vandrer hver tredje måned til seniorernes kvartalsafslutning.

Denne Pedro er en lille keramisk figur af en golfspiller, der gives til en spiller der på en eller anden måde har gjort sig bemærket i de forløbne måneder,

Det er til enhver tid ihændehaveren der bestemmer, og begrunder, overdragelsen til den næste modtager.

Pedro blev introduceret af Jan Hoffmeyer i 2016. Det er også Jan, der har lavet figuren. Den var oprindelig ikke tænkt som en vandrepokal, men den har ikke desto mindre vandret lige siden, bortset fra ca. ni måneder under Coronaen.

Herunder kan du se listen af modtagere:

 • 4. kvartal 2021: Arne Beyer
 • 3. kvartal 2021: Henrik Overgaard Pedersen
 • 2. kvartal 2021: Inger Margrethe Nissen
 • 2. kvartal 2020: Henning Jensen
 • 1. kvartal 2020: Jan Hoffmeyer
 • 4. kvartal 2019: Vagn Kristensen
 • 3. kvartal 2019: Hans Kr. Olesen
 • 2. kvartal 2019: Ellen Skarsholm
 • 1. kvartal 2019: Philip Evans
 • 4. kvartal 2018: Svend Erik Skarsholm
 • 3. kvartal 2018: Grete Baunbæk Hansen
 • 2. kvartal 2018: Poul-Erik Edsen Johansen
 • 1. kvartal 2018: Ole Strangholt
 • 4. kvartal 2017: Ejvind Jensen
 • 3. kvartal 2017: Bjarne Hjort
 • 2. kvartal 2017: Nanna Haar
 • 1. kvartal 2017: Susanne Jensen
 • 4. kvartal 2016: Poul Sarfelt

Alle er velkomne – du skal bare have nået en vis alder.  Damer skal være fyldt 50 år i løbet af det år, man starter. Herrer skal være fyldt 55 år. Dit handicap må ikke være over 41 og du skal have et fuldt medlemskab af Roskilde Golf Klub. Skulle dit handicap være en smule højere, men på vej ned, så kontakt udvalgets formand.

 • Vintergolf på 18-hulles banen spilles fra teested 50
 • Vintergolf på vinterbanen spilles med handicapreglerne for vinterbanen
 • Sommergolf spilles med max HCP 41, hvor herrer fra start skal vælge mellem teested 50 eller 58

Se mere under fanen “Information”, hvor vi har samlet al information til nye.

Læs mere:

Ejvind N. Jensen
Formand for seniorgolferne
ejvind.n.jensen@gmail.com
21 76 49 00
Susanne Jensen
Kasserer for seniorgolf
sussejen@gmail.com
46 38 38 62
Jan Hoffmeyer
Matchleder – gennemgående turnering
hoffmeyers@mail.tele.dk
21 64 79 46
Ole Strangholt
Matchleder – gennemgående turnering
strangholt@gmail.com
61 50 73 64

 

Arne Beyer, Grethe Risegaard og Hans Kristian Olesen supplerer styregruppen for Seniorgolf med arrangementer i andre klubber.