Herredagens forårsafslutning


Begivenhedsdetaljer

Denne begivenhed sluttede den 21 juni 2023


Herredag

2015-09 spil voksne 26

Alle fuldtids herremedlemmer i Roskilde Golf Klub, som er fyldt 18 år, er velkomne til at deltage i herredagsarrangementerne. Du skal dog være medlem af Herredagen, og NYE medlemmer skal have et handicap på 36 eller mindre.

 

Bemærk, at for at spille med i Herredagen 2023, skal du gøre følgende:

 • Tilmelde dig “Herredagen 2023” under “Klubturneringer”, når du er logget på GolfBox. Det koster 200 kr. Tilmelding og betaling bør du gennemføre tidligst muligt og senest ugen før du deltager, da registreret tilmelding sikrer, at du kan reservere tid på Herreklubbens tildelte tider. Bemærk, at både nye og tidligere medlemmer af Herredagen skal melde sig til “Herredagen 2023” i GolfBox.

Turneringen og tilmelding

 • Hver onsdag spiller Herredagen en særskilt turnering, der er handicapregulerende
 • Matchkalender er vist under fanen “Matchkalender”
 • Bemærk, at Herredagen har fortrinsret til en række tider fra 21 dage før (2 dage) indtil 96 timer før spilledagen. Derefter bliver tiderne åbne for alle.  Det betyder, at ledige tider frigives til alle golfspillere fredag aften kl. 23.50. Herredagens forhåndsreserverede tider er vist nedenfor
 • Husk at reservere tid i GolfBox
 • Husk at tilmelde dig den række, du spiller i (Elite, A, B eller C-rækken) under “Klubturnering” i “GolfBox – VIGTIGT – MEGET VIGTIGT – her kan du se rækkeinddelingen
 • Senest tirsdag aften får du på mail og sms din 7-cifrede talkode, der er forudsætningen for, at du kan registrere din score på spilledagen
 • HUSK udskrivning af scorekort på spilledagen
 • Anfør turneringsform og angiv på scorekortet den række, du spiller i: E, A, B eller C
 • Efter matchen skal scorekort underskrives af spiller og markør, der skal være medlem af Herredagen
 • Aktivér den 7-cifrede talkode og indtast dagens score
 • Du kan indtaste dagens score på din telefon, PC eller på Herredagens laptop, der er opstillet i klubhuset (restauranten)
 • Dagens score skal indtastes på spilledagen og underskrevne scorekort lægges samme dag i postkassen mærket “Herredag”
 • Resultaterne kan som regel ses om fredagen. Se under fanen “Resultater og handicapregulering”

Vi spiller hver onsdag i sommerhalvåret. Klubben har på forhånd reserveret en række tider til Herredagen – både tider morgen, middag og eftermiddag.

Der er reserveret følgende tider til Herredagen:

 • 7.30 – 8.30 i perioden med sommertid
 • 8.30 – 9.30 i perioden med vintertid
 • 10.00 – 11.00 – hele året, hvor der kan spilles på sommerbanen
 • 12.30 – 13.00 – 1. april – 1. oktober
 • 14.00 – 17.15 – 1. april – 1. oktober

Disse tider er reserveret Herredagens medlemmer 21 dage før (tre uger) og indtil 96 timer før starttid. Det betyder, at tiderne frigives for alle golfspillere fredag aften kl. 23.59.

Vi spiller i fire rækker efter følgende opdeling:

 • Eliterækken: hcp. +8-13
 • A-rækken: hcp. 13,1-20
 • B-rækken: hcp. 20,1-26
 • C-rækken: hcp 26,1-100

Her kan du se rækkeinddelingen for 2023:

Inddelingen ved sæsonstart ændres ikke i løbet af sæsonen.

Se matchplan under den grønne fane, “Matchkalender”.

 

Én spiller kan reservere for op til fire spillere i en tidsbestilling, men kan kun udskrive eget scorekort. Hvis en spiller konstaterer, at en reserveret tid ikke kan benyttes, bør den slettes, og en ny starttid kan reserveres.

Morgenherrerne: Medlemskab i Morgenherrerne forudsætter også medlemskab af Herreklubben, da Morgenherrerne kan deltage i alle Herreklubbens arrangementer og løbende konkurrencer. Se regler og kontaktpersoner under den grønne fane, “Morgenherrerne”.

 

 

Her kan du printe en A4-Matchkalender for 2023.

Spilledage i 2023

Der spilles tre turneringer: En forårs-, en sommer- og en efterårsturnering.

I forår og efterår er der 10 spillerunder, hvoraf otte er tællende. I sommerturneringen er der tre spillerunder. Eclectic løber over ALLE spilledage i de tre turneringer.

Datoer:

 • 12-04 Stableford
 • 19-04 Svensk slagspil
 • 26-04 Stableford
 • 03-05 Svensk slagspil
 • 10-05 Stableford
 • 17-05 Svensk slagspil
 • 24-05 Stableford
 • 31-05 Svensk slagspil
 • 07-06 Stableford
 • 14-05 Svensk slagspil
 • 21-06 14.30: Forårsafslutning med gunstart
 • 28-06 Sommerturnering
 • 05-07 Sommerturnering
 • 12-07 Sommerturnering
 • 19-07 Stableford
 • 26-07 Svensk slagspil
 • 02-08 Stableford
 • 09-08 Svensk slagspil
 • 16-08 Stableford
 • 23-08 Svensk slagspil
 • 30-08 Stableford
 • 06-09 Svensk slagspil
 • 13-09 Stableford
 • 20-09 Svensk slagspil
 • 27-09 13.30: Efterårsafslutning med gunstart

Den nye sommerturnering:

Sommerturneringen er, som vi kender den fra den løbende eclectic, dog med den forskel at den spilles som stableford. Altså bedste stabelford-score på hvert hul.

Alle spiller i samme række og man skal tilmelde sig de enkelte dage som vanligt.

Så kan man spille en, to eller tre gange til matchen.

Der er præmier til dagens vinder og tættest på hul i alle matcher.

 

Svensk slagspil:

Denne matchform minder meget om almindelig slagspil, men toppen tages af “katastrofehuller”. Hvis bolden ikke er i hul på det enkelte huls par + fire slag, tillægges der et slag, og scoren på hullet noteres.

 • På par 3 huller får man noteret 8 slag, hvis man ikke er i hul på 7 slag
 • På par 4 huller får man noteret 9 slag, hvis man ikke er i hul på 8 slag
 • På par 5 huller får man noteret 10 slag, hvis man ikke er i hul på 9 slag

Disse to sider bliver først opdateret, når Herredagen har lagt alle matcher ind i GolfBox.

Her kan du se Herredagens resultater for foråret

Her kan du se Herredagens resultater efteråret.

 

Nye regler for handicapregulering og eclectic

WHS er det nye handicapsystem, der er gældende fra 1. januar 2021.

Du kan tjekke din egen score ved at gå ind på GolfBox og logge dig ind med medlemsnummer. Aktivér spiller og i kolonnen til venstre aktiverer du scores, hvor alle dine indberettede scores og reguleringer vises.

Grundideen i det nye handicapsystem er, at man får udregnet sit handicap via gennemsnittet af de otte bedste, scores ud af de seneste 20. Så jo flere scores, man indberetter, jo mere retvisende handicap.

Læs mere:

 

 

 

 

 

Sådan gør du, når du skal ud og spille Herredag om onsdagen:

 1. Reservere spilletid under ”Tidsbestilling” i GolfBox (som sædvanlig).
 2. VIGTIGT: Tilmeld dig den række du spiller i (Elite, A, B eller C-rækken) under Klubturnering i GolfBox. VIGTIGT – MEGET VIGTIGT – her kan du se rækkeinddelingen for 2023
 3. Tirsdag aften modtager du den 7-cifrede kode på sms, som du skal bruge til indtastning af dagens score (som sædvanlig).
 4. Udskrive scorekort på spilledagen.
 5. Noter på scorekortet dagens turnering, turneringsform, og rækken du spiller i – Elite, A, B eller C. Vigtigt!
 6. Efter matchen kontrollerer du sammen med markøren dagens score og scoren noteres i resultatfeltet i højre hjørne.
 7. Markøren underskriver scorekortet med navn og medlemsnummer.
 8. Aktiver den 7-cifrede talkode og indtast dagens score. Du kan løbende se totalen, og når hul 18 er tastet, har du også slutresultatet.
 9. Dagens score skal indtastes på spilledagen og tjek, at det indtastede resultat svarer til scorekortets resultat.
 10. Derefter kan du lukke for indtastningen.
 11. Resultater for tættest på hul skrives på scorekortet ud for hullet, og sendes samme dag til herreklubens mail,
 12. Scorekortet lægges i Herredagens postkasse på spilledagen! – og HUSK: En del af at spille golf er at kunne reglerne, herunder at udfylde et scorekort korrekt.

 

Når du har spillet, skal du indtaste din score i GolfBox. Senest tirsdag aften får du på mail og sms en 7-cifret talkode, der er forudsætningen for, at du kan registrere din score på spilledagen.

Når du har indtastet scorekortet i GolfBox, skal du aflevere scorekortet i Herredagens postkasse i klubhuset.

Det er meget vigtigt, at scorekortet er udfyldt korrekt med alle oplysninger- inklusiv markørens underskrift.

Herunder kan du se alle de punkter på scorekortet, der skal være udfyldt korrekt.

Der har været så mange fejl, at Herredagens styregruppe har bestemt, at kun korrekt udfyldte scorekort bliver accepteret – og ikke-korrekte scorekort kommer derfor ikke til at tælle med blandt spillerens resultater.

 1. Dato (fortrykt)
 2. Nummer/navn (fortrykt)
 3. Turnering – Skriv “Herredag”
 4. Score – skriv antal point ved stableford ELLER antal slag ved slagspil (du skal skrive dit totale antal slag fratrukket dine tildelte slag – sph) 
 5. Tid (fortrykt)
 6. Medlemsnummer (fortrykt)
 7. Turneringsform – skriv “Stablef.” for stableford eller “Sv. slag.” for svensk slagspil
 8. Point – udelades
 9. Tee (fortrykt – husk evt. at vælge det teested, du spiller ved i dag, ved udskrift af scorekort – systemet foreslår som standard enten 50 eller 58 afhængig af dit handicap)
 10. Klub (Fortrykt)
 11. Række – E, A, B eller C
 12. Handicap (fortrykt)
 13. SPH (Fortrykt)
 14. EDS (Anvendes ikke)
 15. Underskrift spiller – Underskriv
 16. Underskrift Markør + medlemsnummer – Markørens underskrift og medlemsnummer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der spilles i fire rækker, og turneringen er opdelt i to sæsoner, forår, der afsluttes med forårsafslutning, og sommer, der afsluttes med en sommerafslutning. Præmierne er nedenstående (med ret til ændringer).

Eclectic

 • Præmier til vinderne i de fire rækker
 • Præmier til nr. 2 i de fire rækker
 • Præmier til nr. 3 i de fire rækker

Forårs- og sommerturneringen

 • Præmier til vinderne i de fire rækker
 • Præmier til nr. 2 i de firerækker
 • Præmier til dagens vindere i de fire rækker

Disse præmier, der primært er gavekort, sponsoreres delvis af:

 • Henrik Ahrens, Alteq A/S
 • Restaurant Birdie – ølkort ved afslutningsmatcherne
 • Lasse Frølich, Frølich Golf – bolde nærmest hul ved afslutningsmatcherne
 • Jesper Schrøder, Schrøders Metal a/s – medaljer til eclectic vindere

Dagens vindere:

 • Sponsor Otto Suenson Vine: Gavekort til dagens vinder i de fire rækker

Tættest på hul 5, 7, 13 og 17

 • Sponsor på hul 7 og 13: Anlægsgartner Finn J. Poulsen
 • Sponsor på hul 5: Sallie’s Restaurant & Snack Bar
 • Sponsor på Hul 7 og 17: Herreklubben

Hvis en præmiemodtager ikke er tilstede og ikke har meldt lovligt afbud til matchudvalget, uddeles præmien ikke.

STØT vores sponsorer

 


 

 

 

 

Froelich_Golf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matcherne: Hver onsdag er en selvstændig match. Ud over denne spiller vi løbende en forårsturnering, en sommerturnering og en eclectic-turnering.

Ugens vindere

Herredagen har 20 spillerunder, og hver runde har en vinder i hver af de fire rækker.

Hvis to eller flere spillere har opnået det samme antal point, så afgøres placeringen efter følgende regler:

 • Først: Hvem har lavet flest point på de sidste ni huller
 • Derefter: Flest point på de sidste seks huller
 • Derefter: Flest point på de sidste tre huller
 • Derefter: Flest point på det sidste hul
 • Derefter: Laveste handicap

Vinderne får deres præmier ved forårsafslutningen og sæsonafslutningen. Der er således i alt 80 vindere.

Sæsonvindere

Tildelte point fra forårssæsonen akkumuleres og spillerne i de fire rækker med højeste pointtal for forårssæsonen får præmier ved forårsafslutningen. Tilsvarende for vinderne af sommersæsonen.

Der er ved de to sæsonafslutninger (forår og efterår) præmier til 1, 2 og 3 i de fire rækker. Placeringen afgøres ved vundne point på de enkelte spilledage.

Placeringen i dagens match udløser point, og vundne point akkumuleres til afslutningen af henholdsvis forårs- og sommerturneringen.

Point for Elite

Placering 1 2 3 4 5 6 7 8-9 10-12
Point 10 8 7 6 5 4 3 2 1

 

Point for række A, B og C.

Placering 1 2 3 4–6 7-9 10-12 13–14 15-16 17-20
Point 12 10 8 7 6 5 4 2 1

Hver spiller kan max. få overført for otte matcher (de otte bedste) i hver sæson.

 

Eclectic

Meget kort fortalt så er det en match, hvor den bedste score på hvert hul gennem hele sæsonen tæller. Eclectic beregnes i E-rækken som bruttoscore, mens de øvrige rækker beregnes som nettoscore, fordi der kan spilles fra forskellige tees.

Det gode ved Eclectic er, at selvom du har en dårlig dag på banen, kan du måske glæde dig over et enkelt hul, hvor du har forbedret din score.

Hvordan afgøres det så?

Det er en slagspilsmatch, så det er altså den, der har brugt færrest slag, der vinder.

Du kan se på det som en match, der varer hele sæsonen. Det hele bliver regnet ud automatisk.

Du skal heller ikke gøre noget for at registrere det. Det bliver også gjort automatisk, når du registrerer din score i den almindelige herredagsmatch.

 

Tættest på hul

Denne konkurrence gælder banens fire par 3 huller (Hul 5, 7, 13 og 17).

Første udslag med bold på green kan deltage i konkurrencen.

Reglen er, at nedslaget markeres og bolden spilles færdig. Derefter kan man med flaget måle afstanden til hulkant.

Resultatet skrives på scorekortet og efter matchen sendes resultatet som mail til herreklubbens mail, .

 

I herredagen er der en gruppe, ”Morgenherrerne” , der som navnet siger spiller fra morgenstunden. Gruppen spiller efter matchregler, der gælder for Herredagen, dvs. at de deltager i Herredagens løbende matcher og øvrige arrangementer. Gruppen har fortrinsret i tidsrummet 07.30 til 08.30 i sommertidsperioden og en time senere i perioden med vintertid.

Gruppens medlemmer noterer deltagelse i match og resultat på en mødeliste, som lægges frem i det lille mødelokale hver onsdag morgen. Gruppen har sin egen løbende konkurrence med præmieuddeling ved hvert kvartalsarrangement.

Scorekort afleveres i Herredagskassen i klubhuset, og matchresultatet indtastes i GolfBox.

Foruden det årlige kontingent til Herredagen (se fanen “Info”) indbetaler gruppens medlemmer et beløb hvert kvartal til nedenstående kontonummer. Alle betalere noteres med et B på mødelisten. Beløbet anvendes fornuftigt, dvs. til vingaver og frokoster jf. nedenstående arrangementsoversigt.

Ønske om deltagelse i gruppen sker ved henvendelse til gruppens kontaktpersoner (Peter Frimann/ Henning Jensen) eller blot ved at møde en onsdags morgen og tage kontakt til gruppen.

Faste arrangementer:

 • Nytårsmøde: Første onsdag i januar
 • Gule ærter: Første onsdag i februar
 • Vinterafslutning: Sidste onsdag i marts
 • Fødselsdagsfest: Første onsdag i juli
 • Sommerafslutning: Første onsdag i oktober
 • Julefrokost: Første onsdag i december

Vi har nedenstående to konti i Jyske Bank:

 • 7417 1022085 til de kvartalsvise indbetalinger på 250 kr.
 • 7417 1022093 til vores ture

Se kontaktpersoner for Morgenherrerne under fanen “Kontakt”.

Som ny er du velkommen enhver onsdagsmorgen som ”gæst”, hvis du normalt spiller herredag på et andet tidsrum, eller hvis du har lyst til at spille permanent onsdag morgen. Kom blot ved 7.30-tiden, så kan du opleve vores gode samvær.

Her kan du se Morgenherrernes ”ordensregler”  senest opdateret i november 2021.

Her kan du se lidt om Morgenherrernes historie og om 25 års jubilæet i 2021.

2015-09 spil voksne 20

Nye medlemmer i Herredagen er meget velkomne. Hvis du har venner, der også spiller i Roskilde Golf Klub, er det en god idé at spille med dem.

Tag en kontakt til et medlem af herredagsudvalget for at få hjælp til, hvordan du bedst kommer med i en gruppe. Nogle medlemmer spiller altid med de samme og på samme tid, og andre veksler både mellem tid og medspillere.

Herredag formiddage

Du skal også være opmærksom på, at som medlem af Herredagen kan du reservere spilletid på alle Herredagens tider. Om formiddagen er der to grupperinger, som du kan have glæde af at spille med.

 1. Herredag kl. 7.30-8.30, hvor Morgenherrerne spiller. Her lægges scorekort i den rækkefølge man ankommer, og man går ud, når der er en 4-bold. Morgenherrerne har konkurrencer, og man betaler for at spille i Morgenherrerne. Beløbene går til præmier og socialt samvær. Hvis du ikke vil være med i konkurrencerne, kan du stadig spille med medlemmer af Morgenherrerne. Læs mere om Morgenherrerne på fanen “Morgenherrerne”
 2. Herredag kl. 10-11. Hvis du ønsker at spille kl. 10-11 har du mulighed for at deltage i lodtrækning med holddannelse indenfor nedennævnte tider. Lodtrækningen har som formål, at gøre det let for medlemmerne at komme til at spille med forskellige, samt deltage i socialt samvær efter runden, hvor ”lodtrækningsgruppen” mødes i klubhuset

Lodtrækningen foregår på følgende tider:

 • Kl. 9.52 for tiderne 10.00-10.15
 • Kl. 10.15 for tiderne 10.22-10.30
 • Kl. 10.37 for tiderne 10.45-11.00

Kontaktpersonen er Lars T. Larsen tlf. 28 79 60 11.

MEGET VIGTIGT. Ovennævnte tider, kl. 7.30-8.30 og 10-11 er tider, der er reserveret Herredagens medlemmer. Det betyder også, at hvis du ikke ønsker at deltage i ovennævnte arrangementer, kan du selvfølgelig reservere den tid du og dine medspillere ønsker at spille, og det vil blive respekteret.

Det bedste er, at du møder op og taler med spillerne. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, kan du kontakte Bjørn Pedersen.

 

Læs mere under fanen “Info”.

2016-09 Sponsormatch 058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herredagens fælles mail er: .

Bjørn Pedersen
Herredagen - info og tilmelding
bptheseus@gmail.com
Finn C. Nielsen
Herredagen - løbende matcher
fcn@svogerslevmusik.dk
Niels Træden

traeden@gmail.com
40 37 62 64
Ulf Carlsen

ulf@carlsen.es
40 20 46 48
Peter Frimann
Kontaktperson for morgenherrerne
frimann@mail.dk
22 51 92 92
Henning Jensen
Kontaktperson for morgenherrerne
sussehen@outlook.dk
22 42 38 62
Flemming B. Nielsen
Udvalgets kontaktperson i bestyrelsen
fbnielsen59@gmail.com
61 62 87 11