Vedligeholdelse af banen

Her får du et overblik over, hvordan greenkeeperne arbejder på banen henover året

Før sæsonstart

2015-10 banepleje 3Datoen for opstart af sommerbanen er en vurderingssag på baggrund af temperatur og sne eller vandforhold.

Når dette er i orden, kan maskinerne komme på banen, så vi kan komme gang med at klipningen af banen. For ikke at stresse græsset i opstarten, er klippehøjden på denne årstid højere end i normal spillesæson.

Er vind og vejr med os, vil den første vertikalskæring og eftersåning være foretaget inden sæsonstart.

Et stort og vigtigt arbejde er at klargøre bunkerne (65 stk.), med kantskæring og efterfyldning med sand.

 

Sommersæsonen

Hovedopgaverne er klipning af arealerne i forskellig højde:

  • Greens 4,5 mm
  • Forgreens og teesteder 10-12 mm
  • Fairways 16-18 mm
  • Semirough 42 mm
  • Rough 60-80 mm

2015 RGK - topdressingDer vertikalskæres og topdresses på greens hver 2.-3. uge.

Vi gøder efter en tilrettelagt plan. Vi holder øje med nedbørsmængderne og supplerer efter behov med vanding.

De ændringer, vi ikke når vinterens løb, laver vi løbende, når der er tid.

Hvert andet år topdresser vi fairways.

Løbende i sæsonen skal bunkers hele tiden vedligeholdes, fyldes op med sand og kanterne bliver klippet. Vi river bunkers minimum fire gange om ugen.

 

Efterårssæsonen

2015 - RGK - hul 17 teestedHer går vi i gang med dybdeluftning (vertidræning), prikling og eftersåning af greens, teesteder, forgreens, greenområder og fairways.

Desuden har vi diverse dræningsarbejder, nyplantning af træer og buske efter baneudviklingsplanen.

Vi sikrer også oprydning af udgåede træer og buske.

Et godt efterårsarbejde er en vigtig forberedelse til starten på næste sæson.

 

Vinteren

Vinterarbejde starter med at sætte banerne op med vinterteesteder og vintergreens. Overgangen fra sommer- til vintergreens er en vurderingssag for chefgreenkeeperen, men faktorerne er permanent nattefrost. Herudover spiller nedbørsmængderne også en rolle. Hvis der kommer betydeligt svamp på greens, så kan det også være en årsag til lukning, da vi ellers med vores sko flytter svamp fra den ene green til den næste.

2015-10 banepleje 2Herudover sker der træbeskæring og de anlægsarbejder, vi kan udføre i forhold til vejret.

Det er om vinteren, vi forbereder næste års arbejdsplaner og sørger for vedligeholdelse af maskiner. Vi gennemgår alle maskiner omhyggeligt. Klippeled bliver slebet, alle lejer ses efter og vi sørger for smøring, filter og olie. Dette vil minimere driftstop i sæsonen.

I løbet af sæsonen klarer vi almindelig vedligeholdelse og justering, så alt fungerer optimalt.

Det er også i vintersæsonen, vi laver større projekter – både på banerne og i og omkring klubhuset. Det er fx flere skure til golfbiler, renovere stier, drænarbejde og lignende.

Her kan du se, hvordan du retter nedslagsmærker på greens:

Her kan du se en film om beskyttelse af greenkeeperne – også i Roskilde Golf Klub. Filmen er med dansk tale, oversat af Dansk Golf Union.

Klubbens greenkeepere har en fast plan for, hvad der året rundt skal ske af vedligehold på banen.

Den plan kan du se her.