Turneringer og matcher

Roskilde Golf Klubs matchudvalg arrangerer turneringer og matcher for klubbens fuldtidsmedlemmer hen over året.

Udvalget laver en årsplan og fordeler så vagterne til de enkelte turneringer mellem sig.

Her kan du se listen over klubbens normale turneringer:

 

Klaus Bønløkke
Formand for matchudvalget
b.klaus@jubii.dk
23 23 50 30
Jan Hoffmeyer

hoffmeyers@mail.tele.dk
21 64 79 46 / 46 35 63 35
Erik T. Andersen

eta@post.tele.dk
40 20 51 20
Hans-Jørgen Vastring

kva@mail.dk
40 24 64 60
Inger-Lise Jørgensen

iljms@dadlnet.dk
29 66 33 28
Mogens Meisner

mogensmeisner@hotmail.com
60 22 08 19
Per Vransø

per.vranso@gmail.com
23 70 19 30
Flemming Hvid
Bestyrelsens repræsentant
bygvanget@gmail.com
46 36 13 55 / 40 88 13 55
Niels Yde
Mulig hjælper ved akut behov
niels.yde@hotmail.com
20 43 02 45
Preben Andersen
Mulig hjælper ved akut behov
aogpandersen@gmail.com
40 25 12 45 / 46 35 12 45
John Elnegaard
Mulig hjælper ved akut behov
john.elnegaard@foodservicedanmark.dk
40 86 58 73