Lørdagstræning juniorer øvede


Begivenhedsdetaljer

Denne begivenhed varer fra 13 april 2019 indtil 25 september 2021. Det optræder næste gang den 17. april 2021 10:30

 • Kategorier:
 • Kommende datoer:

Junior

I Roskilde Golf Klub tilbyder vi træning for junior-medlemmer mellem 10 til 18 år.

 • Nybegyndere (over hcp 54) kommer i gang og får grundtræning af klubbens pro (træner) og ungdomsudvalget, og spiller fortrinsvis på 9-hullers banen og driving range (samt efter aftale med Pro’en)
 • De lidt mere øvede (hcp 36-54) spiller 9 huller på “stor bane” (18-hullers banen)
 • De øvede- og elite spillerne (< hcp 36) spiller 18 huller på “stor bane” (18 hullers banen)

Vi glæder os til at se alle vore glade og dygtige juniorer til en sjov og spændende sæson.

På vegne af ungdomsudvalget
Lasse Frølich (Pro) & Søren Frøsig Rasmussen, formand for ungdomsudvalget

Onsdags short game

2016-05 juniortraening 2Juniorspillerne har mulighed for hver onsdag at deltage i DGUs ”short game”, der spilles fra kl. 17. Pro Lasse Frølich tegner banen op og sørger for, at der vil være en vejleder, der instruerer juniorerne. Forældre/bedsteforældre er også velkomne til at komme og hjælpe juniorerne (foregår på putting green og på indspilsbanen på lille bane ved bagrum-laden).

Sæsonen 2021:

Første gang 14/4 og sidste gang inden sommerferien 23/6. Efter sommerferien starter vi op igen 11/8 og sidste gang i 2020 er 29/9.

Her kan du finde reglerne på DGU’s hjemmeside.

Her kan du downloade scorekortet til DGU short game test.

Scorekort afleveres til vejlederen (eller i “Junior-postkassen”).

 

2015-09 juniorer 26Torsdagsmatch

Torsdagsmatch er en ugentlig match, hvor juniorer kan komme og spille med hinanden. Vi spiller på torsdage, mødetid er kl. 16.

Hvordan og matchleder?

Udskriv dit eget scorekort i klubben (ved sekretariatet eller ved Pro-shoppen). Henvend dig hver gang til torsdagsmatchleder Benny Petersen, som vil være befinde sig i restaurant-området. Benny vil så registrere, hvem der deltager samt beslutte, hvem der tee’er ud sammen. Endvidere vil Benny bestemme hvilken matchform, der spilles. Oftest vil det være stableford… Men… hvem ved hvad Benny kan finde på af sjove udfordringer?

Hvem kan deltage?

Der er tre rækker:

 • A og B-rækken: 18 huller stableford
 • C-rækken: 9 huller stableford

Der spilles med fuldt handicap

 • A-rækken: Indtil handicap 18
 • B-rækken: Handicap 18,1 til 35,9
 • C rækken: Handicap 36 og derover

2015-09 juniorer 08Husk at aflevere scorekort enten til Benny eller i ”Junior” postkassen. Så vil scoren blive registreret i GolfBox af juniorudvalget/sekretariatet.

Søren Frøsig Rasmussen vil ligeledes oftest være til stede til at guide ”C-række” spillerne sikkert rundt på banen. Søren vil oftest ses som medspillende ”træner” og ”motivator”, og han bliver rigtig glad, når mange spillere dukker op (kendte som nye). I øvrigt er forældre/bedsteforældre yderst velkomne til at give en hånd med.

I 2021 spiller vi på følgende datoer:

Sæsonstart er 15. april – og så hver torsdag indtil 24/6 (dog ikke 13/5, hvor det er Kristi Himmelfartsdag). Vi holder sommerferie i skolesommerferien. Efter sommerferien starter vi 12/8 og fortsætter hver torsdag til 23/9.

Den 30. september er der afslutningsmatch med præmier samt kåring af årets junior.

Spis med sidste torsdag i hver måned

Kom og spis en middag i Restaurant Birdie sidste torsdag i hver måned.

Juniorudvalget vil gerne opfordre forældre/bedsteforældre/søskende til at hjælpe os med at gøre det til en tradition, at vi mødes til en hyggelig middag i Restaurant Birdie den sidste torsdag i hver måned fra ca. kl. 19 (selvfølgelig for egen regning). Så vil der også være mulig for at møde de andre forældre/juniorspillere og fx aftale hvem, der kan køre til næste match, aftale spil uden for træning, etc.

Afslutningsmatch den 30. september 2021 og kåring af ”Årets junior”

Ved afslutningen opfordres forældre/bedsteforældre/søskende til at komme og deltage ved en middag i ”Restaurant Birdie” og til at overvære præmieoverrækkelsen. Middag vil være gratis for juniorspillerne. Forældre/bedsteforældre/søskende vil blive opkrævet et mindre beløb.

På aftenen vil også ”årets junior” blive kåret.

 

 

2016-08 juniorer spil 11Lørdagstræning

Alle juniorspillere i Roskilde Golf Klub er velkomne til at deltage i protrænernes træning på drivingrangen lørdage kl. 9-10.30 (begyndere/let øvede) og 10.30-12 (øvede). Her kan du forbedre din teknik med vejledning fra vore dygtige pro’ere.

Sæsonen 2021:

 • Start 17/4 – se de konkrete datoer i juniorkalenderen, da der kan være enkelte aflysninger
 • Sidste træning inden sommerferien 26/6
 • Opstart efter sommerferien 14/8
 • Sidste gang, inden sæsonen slutter, er 25/9

Sommercamp

Vores protræner, Lasse Frølich, afholder ”camp” for juniorspillerne i Roskilde Golf klub. Campen strækker sig over en weekend.

I 2021 planlægges et arrangement til weekenden 12.-13. juni. Juniorerne bliver udsat for en masse sjove ting weekenden igennem såsom forskellige golfspil, fiske bolde, hygge og god mad. Der vil være overnatning i klubben. Tag fat i Lasse for tilmelding.

Information om tilmelding vil blive udsendt fra sekretariatet.

 

2016-05 JB match 03JDT turneringer

Dansk Golf Unions juniorafdeling afholder hver sommer JDT turnering for juniorspillere i række A/B/C (hcp <18). Disse foregår i forskellige klubber (lørdage).

Sæsonen strækker sig over fire turneringer, og tilmelding kan ske gennem Vinni Smith. Her kan du finde juniorudvalgets kontaktoplysninger. Det er gratis at deltage. Husk dog, at evt. fravær skal meddeles rettidigt (gøres det ikke, så vil deltageren blive afkrævet turneringsomkostningen af DGU).

Man kan deltage i det antal turneringer man har lyst/tid til (enkelte eller alle). Vær opmærksom på, at der skal tilmeldes til hver turnering. Det kan man også selv gøre via GolfBox. (kig under ”turneringer”).

 

2016-08 juniorer spil 09 Mads EmilJuniorkredsturneringer

Dansk Golf Unions juniorafdeling afholder hver sommer kredsturneringer for juniorspillere i række D/E (hcp 18-54). Disse foregår i forskellige klubber (lørdage). Række E (hcp 36,1-54) spiller 9 huller og række D (hcp 18-36) spiller 18 huller.

Der spilles fire turneringer i sæsonen og tilmelding kan ske gennem Vinni Smith. Her kan du se junorudvalgets kontaktoplysninger. Det er gratis at deltage. Husk dog, at evt. fravær skal meddeles rettidigt (gøres det ikke, så vil deltageren blive afkrævet turneringsomkostningen af DGU).

Man kan deltage i det antal turneringer man har lyst/tid til (enkelte eller alle). Vær opmærksom på, at der skal tilmeldes til hver turnering. Det kan man også selv gøre via GolfBox (kig under ”turneringer”).

 

 

2016-08 juniorer spil 18 AndreasRanglisteturneringer

Invitationer til turneringer, som er modtaget af klubben, bliver sat op i et charteque på juniortavlen i klubhuset. Ranglisteturneringer kan også findes på DGU’s hjemmeside.

Ifølge invitationerne skal drenge oftest have et handicap på højst 12 for at være med, mens pigernes handicap som oftest er 24. I praksis skal drenge dog max. have et handicap på 4,5 for at få en plads. Piger får oftest plads, men bør dog ikke have over 18 i handicap.

I mindre turneringer er der dog en chance for drenge med lidt højere handicap. Forhør dig nærmere hos juniorudvalget om, hvilket turneringer der i givet fald kan være aktuelle for dig.

Du skal selv tilmelde dig til matcherne og betale matchfee. Efter matchdeltagelsen får du den betalte matchfee refunderet af klubben.

Du kan få hjælp med tilmeldingen i klubbens sekretariat.

 

Sensommertur til Sverige

Hvert år tager juniorudvalget nogle af Roskilde Golf Klubs juniorer med på en hyggelig sensommertur til Sverige.

Turen finder sted i en weekend i september/oktober, hvor vi tager afsted fra klubben fredag eftermiddag og kommer hjem søndag. I 2021 er det i weekenden den 1.-3. oktober.

Turen byder på mange forskellige aktiviteter, og ikke mindst golfspil. Som regel spiller vi to runder som en turnering på to forskellige baner.

For at komme i betragtning til turen skal man have været aktiv golfspiller i klubben i sæsonens løb. Der er ca. 20 pladser og højeste handicap udgår, hvis flere har meldt sig.

Prisen plejer at ligge på omkring 400 kr. som både dækker mad, greenfee og overnatning.

Hvis du kommer i betragtning til turen, vil du modtage en skriftlig invitation fra klubben i slutningen af august.

Her kan du se beretningen fra turen i 2019.

Her kan du se beretningen fra turen i 2018.

Her kan du se beretningen fra turen i 2017.

Her kan du se beretningen fra turen i 2016.

Turen i 2020 blev aflyst på grund af corona.

Generationsmatch

Generationsmatch er som navnet siger en turnering, hvor to generationer spiller sammen fx som barn/forældre bedsteforældre/forældre eller lignende. Det behøver ikke at være et familiemedlem. Der skal som minimum være “en generation” mellem de to spillere. Deltagerne skal have tilknytning til Roskilde Golf Klub og have gyldigt DGU-kort.

Her kan du se alle oplysninger om generationsmatchen.

 

 

Årets junior

Årets junior 2019, Johannes V F Rasmussen – med protræner Lasse Frølich.

Hvert år udpeger Juniorudvalget en dygtig og vellidt junior, der kan fremstå som et eksempel for andre. Endvidere ønsker juniorudvalget gennem kåringen at anerkende spillerens resultater og indsats og opmuntre til en fortsat god udvikling.

Her kan du se siden med årets junior.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasse Frølich
Protræner
frolichgolf@hotmail.com
53 50 28 25 - send sms, så ringer jeg dig op
Søren Frøsig Rasmussen
Formand for ungdomsudvalget
soeren_froesig@hotmail.com
28 98 90 04
Peter Bornæs
Medlem af ungdomsudvalget og holdkaptajn for U16A 2019
peterpbo@gmail.com
42 74 92 52
Vinni Dinesen
Medlem af ungdomsudvalget
vinni.dinesen@gmail.com
31 24 04 82

Koordinator for DGU's distrikt 5 turneringer

Ryan Westh-Buske
Medlem af ungdomsudvalget
ryanbuske@hotmail.com
93 95 00 48
Anne Sofie Siebuhr

sofie@sbhr.dk
40 73 37 07

Ansvarlig for mikrogolf

Benny Boy Petersen
Medlem af ungdomsudvalget
ninabenny@petersen.mail.dk
40 33 68 23

Hjælper til torsdagsmatch

Emil Lindvig Nielsen
Proshoppen/grundtræner

28 40 03 05

Hjælper til onsdagsmatch og mikrotræning

Claus Hede Barrett
Udvalgets kontaktperson i bestyrelsen
claushb@outlook.com
21 70 58 48

Herunder kan du se kalenderen for børne- og ungdomsaktiviteter i Roskilde Golf Klub. Vi har også en aktivitetskalender for samtlige aktiviteter i klubben.

Indlæser… Indlæser…