Kl. 19: Ekstraordinær generalforsamling


Begivenhedsdetaljer


2021 generalforsamling ekstraordinær

Her kan du se indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 23. september 2021 kl. 19 i klubhuset, Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde.

Der holdes en ekstraordinær generalforsamling for at ændre et punkt i vedtægterne, så det fremgår, at overskuddet i tilfælde af foreningens opløsning går til velgørende formål. Denne formulering i vedtægterne er et krav for, at Roskilde Golf Klub på linje med mange andre foreninger i Danmark kan få del i en central pulje penge, der går til velgørende foreninger.

Her kan du se indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling i 2021.

Her kan du se det konkrete forslag til ændring af vedtægterne inklusiv en begrundelse.

Her kommer link til det officielle referat fra generalforsamlingen, når det er klart.

Herunder kan du læse det journalistiske referat: