Category Archives: Ikke kategoriseret

Resultater fra hjemmeside spørgeskema

Herunder er det muligt at se de kommentarer, som medlemmerne har givet omkring Roskilde Golf Klubs hjemmeside. Svarene er givet i slutningen af november og starten af december 2016.

 

Hvad er godt ved hjemmesiden? Hvad kan blive bedre - kom gerne med forslag Evt. - fx bemærkninger om klubbens kommunikation i øvrigt

qZ1ZaF http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com

qZ1ZaF http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com

qZ1ZaF http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com

Hej Henrik Overgaard

Else og jeg besøgte golfklubben 3. juledag og havde planlagt efter en runde og spise i Kontoret, havde set på hjemmesiden at der ikke stod noget om åbningstider i julen hvorfor vi forventede at der var åbent, men denne dag var der lukket grundet et privat fest.

Jeg nævnte det for Allans kone som sagde, at hjemmesiden ikke blev opdateret og de derfor kørte deres eget løb - kan det nu også være rigtig?

Hilsen og godt Nytår

Gert

   

Hurtig ude med nyheder om diverse tiltag.👍👍👍

 

Man skal nok lave et møde for alle de kommunikationsansvarlige .
ELLERS er det bare supert 👍👍

At den løbende bliver ajourført, og at der løbende kommer aktuel information. Samt at der er billede fra aktiviteter i klubben.
Jeg syntes også, at den grafisk er godt opbygget.

For et gammelt medlem er det måske svært at pege på, hvad der kan blive bedre. Men jeg har en fornemmelse af, at vi i så høj grad som muligt skal sikre inforation målrettet de nye, og måske usikre medlemmer, og allerede fra prøvemedlemsstadiet.
Det viser sig jo, at mange nye smutter efter et par år, og så er de svære at få fat i igen.
Lav noget på hjemmesiden, hvor de kan efterlyse andre, som vil spille med dem.
Lav evt. en Question and Answer sektion for nye medlemmer.
Jeg har en fornemmelse af, at der er ved at komme en del interaktion om klubben på Facebook. Kan der skabet et link mellem hjemmesiden og Facebook? Ellers er der en del, som mister det, der sker på Facebook.

Der er forsøgt gennem mange år, med uden held. Jeg mener, at det er vigtigt, at alle klubber i klubben løbende informerer om, hvad der sker i deres klub, således at nye får lyst til at være med på de oplevelser, der beskrives.

Processen med at få en ny hjemmeside har været ganske god set på afstand.
Layoutet er mere moderne og indholdet er fint og udvidet noget i forhold til den gamle HS, men basalt set kunne det vel godt have været udvidet i den gamle HS.

Jeg mangler FORUM for medlemmer, men er det med i den nye? I så fald har jeg ikke fundet det endnu.

Helt fint med nyhedsbreve mv.

Hjemmesiden er blevet meget levende og meget informative om aktiviteter og hvad der ellers rører sig I RGK. Et naturligt sted nu at søge information.

 

Informationsniveauet er hævet væsentligt.

Den er markant bedre end den gamle. Mere logisk opbygget og lettere at finde ind til den information jeg søger. Jeg synes rigtig godt om tonen i det skrevne og det er meget let læseligt.
Stor ros til hjemmesidens design, indhold og det arbejde der er udført.

Ser gerne at udmeldingerne på forsiden altid er dateret. Fx. Kan man man komme i tvivl vedr sommergreens og vinterferiens når vejret skifter, er status stadig aktuel eller mangler der opdatering.
Generelt bør alle sider være dateret.
Savner opdatering om klubbens organisation, udvalgene og i baneoversigten nyt om godkendt tee-sted på hul 11.
Kunne ikke finde et sted, hvor der står, hvornår man senest kan bekræfte en reservation, er det 10 minutter?
Kommer miljøregnskabet med under Miljø og Naturudvalget?
Når der skrives, at der skal tee- up overalt banen, vil det være hos service også at nævne, at man må/kan lægge op på et lille sandslot.

Jeg er meget tilfreds med som det fungerer.

Stor forbedring i forholde til tidligere, men der er efter min mening plads til forbedringer (se nedenstående).
Jeg føler mig generelt godt informereret om div. aktiviteter i klubben, hvilket skyldes, at jeg ofte kommer i klubben.

Div. kommentarer og forslag:
Der er mange informationer som ikke er adresserede, dvs. lidt om det ene og lidt om andet.
Der er ingen informationer om div. udvalg (hvis der er, hører jeg gerne om, hvor de findes?).
Hvis man f.eks. ser under klubbens organisation er den tom.
Klubbens bestyrelse fremgår nederest på siden, men nuværende ansvar fremgår ikke. Hvorfor ikke en samlet organisationsplan som viser bestyrelse og udvalg samt tilhørende formåls- og opgavebeskrivelse? Dette kræver naturligvis også opfølgning på hvor langt de enkelte udvalg er med div. opgaver.
Generelt er informationsniveauet meget overordnet inkl. bestyrelsesreferater.
Div. møder inkl. generalforsamling bør anvendes som en mulighed for bedre information, udover den generelle årsrapport.
Det er ikke tilstrækkeligt at fortælle at det "går godt". Planer og udvikling vedr. par-3 banen fortælles f.eks. meget generelt og overordnet.
Ser man under baneaktiviteter fremgår hvilken tanker der er vedr. div. huller, -bør indgå i en samlet aktivitetsplan for klubben (opgaver/tid/økonomi).
Plejeplanen med fine farver, -hvad betyder farverne.

Mundtlige kommentarer gives hvis det har interesse.

     

Det er rigtig fint med hjemmesiden . Du har ingen undskyldninger for Ikke at vide hvad der af begivenheder i klubben .Det er let at finde referater af møder . Du er løbende orienteret om banens tilstand . Kontorets åbningstider. Fine fotos fra matcher og fra oplevelser på banen dyr , frost .

   

Den er pæn, overskuelig og loader hurtigt
Det er tydeligt og godt at vi har en webmaster der interesserer sig både for klubben og for sitet.
Fungerer fornuftigt på smartphone

 

Generelt er kommunikationen og informationer fra klubben blevet forbedret det sidste årstid.
Fortsæt endelig på den måde.. hellere informere for meget end for lidt. 🙂

Hjemmesiden er blevet mere struktureret. Lad den endelig fungere et stykke tid, så vil evt. børnesygdomme med sikkerhed vises sig.

   

Til vores behov er den super og 100 gange bedre end den gamle.

For vores vedkomne mangler den pt. Intet

Supert

Har man prøvet den et par gange er den meget nem at finde info på

Der mangler stadig lidt billeder af kontaktpersoner

 

Hjemmesiden er rimeligt overskuelig.
Hjemmesiden er rigtig godt opdateret - meget "aktiv". Der er altid noget nyt.
Hjemmesiden udvikles løbende og tilpasses nye behov og ønsker
Hjemmesiden er blevet anerkendt som vores "eneste" kommunikations platform af lagt de fleste medlemmer, så der er virkelig noget at bygge videre på.

Handelsplads.
Spørg golf professoren (Regel og HCP udvalget)
"Er du utilfreds med noget" rubrik

Vi bør satse endnu mere på at gøre hjemmesiden til vores "eneste" kommunikations platform.

Dejlig overskuelig. Føler, at der der hele tiden, er det sidste nyt.

 

Den er bare helt o.k.
Man kan jo bare spørge, får altid et svar.

Løbende opdatering, informativ og uddybende info om aktiviteterne i klubben.
Jeg føler mig godt orienteret om alt, hvad bestyrelse og greenkeepere arbejder med.
God info om banen.

Kunne godt bruge flere løbende informationer fra klubberne i klubben og fra trænerne.
Små fif fra trænerne ville måske skabe større synlighed på deres professionelle tilgang til golf for dem, der ikke kommer så tit i klubben og ikke får træning.
Også restauranten kunne måske komme med lidt input om nye retter, dagens/ugens menu m.m.

I gør det så godt. Der er sket en tydelig forbedring de sidste par år. 👏 Fint med afholdelse af løbende medlemsmøder.
Vi mangler i den grad en baneguide til vores gæster. Ja, den ligger på nettet, men den skal ligge i lommen under runden.
Vores skilte på teestederne er ikke fyldestgørende.

Nemt at finde rundt i, og overskuelig.
Der er de emner man har brug for og er informativ.

   

Vores hjemmeside og dermed informationsniveau i klubben har fået et gevaldigt løft det sidste år.
Det er en fornøjelse at læse om alle de forskellige ting, der sker.
Investering i professionel webside-vedligeholdelse er et kæmpeløft.

Jeg vil gerne foreslå, at udvalgsdelen og KiK-delen bliver gennemgået. F.eks. hører matchudvalg og kaninudvalg hjemme under "Udvalg" og ikke under "Klubber i klubben".
Måske skulle man samle de to ting under en fælles hovedoverskrift.

 

Overskuelig, med bjælken foroven.

   

for mig er alt ok

ingen forslag

glad for at være medlem

Langt, langt det meste.

Et søgefelt, hvor man indtaster f.eks. SGO-ordning, hvis man gerne vil vide mere om det emne, og man gerne vil være fri for at bladre alle fanerne igennem for at finde emnet.

 
 

Hjemmesiden bør ikke være på facebook, da der er for få medlemmer, der bruger facebook. Derfor bliver den domineret af mad- og dyrebilleder, og væsentlige problemer i klubben bliver ikke taget op. F.eks. var der ingen kommentarer, da klubben tog hul på problemet alkohol på banen, i klubben og rygning. Har jeg overset et referat fra medlemsmødet vedr. de nye retningslinier?

 

Den er tydelig og ájour

Mere struktureret indholds fortegnelse

OK

Den er overskuelig og nem at komme omkring.

Savner opdatering om tuneringsplan m.v. fra alle hold ude og hjemme.

Det er blevet meget bedre, og Anders er ved at lære klubben at kende på godt og ondt........

Hjemmesiden er meget informativ.
Den bliver revideret hurtigt og ofte.
Udseende er flot

En lettere adgang til oversigten fra fx damedagens runder.
Tilmelding til turneringer.

Se punkt

Overskuelig og ligefrem at gå til

-

Godt info-niveau og hurtigt ude med info

Den er nem at finde rundt i

   

Jeg er godt tilfreds med hjemmesiden. Jeg kan altid finde det, jeg søger efter.

Pas på at informationer ikke bliver for lange.Jeg kan godt lide korte præcise informationer.

Ingen kommentarer.Jeg er tilfreds.

     

Den er blevet mere overskuelig.
Der er mange gode informationer.
Nyhedsbrevet er godt og informativt.
Fint at begivenheder omtales løbende

Den har en tendens til at fokusere mest på de store klubber i klubben, eks. Damedagen og Herredagen. Jeg er selv en del af Optimisterne. Vi laver mange ting for gruppens medlemmer og har et supergodt sammenhold, men jeg har aldrig set os omtalt på hjemmesidens begivenheder.
Jeg synes det er irriterende at man skal fravælge meddelelser efter hver eneste tidsbooking. Jeg har bevidst fravalgt Facebook, så jeg foreslår at funktionen kan slås fra en gang for alle.
Det ville også være dejligt med en tilbagefunktion til nyhedsbrevsoversigten, når man har læst nyhedsbrevet.

Den fungerer fint.
Jeg synes også det er fint at man får en mail direkte, hvis der er vigtige ting. Ikke alle tjekker hjemmesiden jævnligt.

Jeg synes at den er fyldestgørende til de oplysninger jeg har brug for som klub spiller.
Det er et godt stykke arbejde informationsudvalget har gjort.

Måske kunne man synlig gøre vores divisionsspillere lidt tydeligere måske med foto på opslags tavlen.

 

overskuelig og relevant. Morsomt med skriftende billeder.

Kunne man lave en eller anden børs, hvor der blev udbudt brugt golfudstyr til køb eller bytte??
Det kunne evt. være i forbindelse med proshoppen.

Den er rigtig god

Den er nem at finde frem, den er informativ - let overskuelig - den giver et godt overblik, hvad der "rør" sig i klubben - og ikke mindst i udvalgene, - tidsbestillingen fungerer godt. !

Der kunne ønskes en bedre græs/oprensning i samtlige vandløb i hele sommerhalvåret, der bruges alt for meget tid på at lede efter golfbolde, helle spillet ville komme til at "glide" hurtigere og lettere !!!

Det kunne ønskes at udskrivningen af score - kortene bliver flyttet ind i klublokalet, således trængsel i midtergangen kunne undgås.
Se hvordan Hedeland og Odsherred golfkub har indrettet deres på en god måde, det er ikke den store investering dette kræver !

Vi er glade for i har fået Allan til at stå for køkkenet, rigtig god veltilberedt med til rimelige priser. Og hvor er det dejligt, at vi altid her bliver mødt med et smil på læben. Måske andre kunne lære lidt af samme gode "skole" !

Bredt med orientering og opfølgning det gælder ligeledes greenkiper

Venter spændt rev. Af bane handicap til forår 17 med afklaring af b.l.a. hul 11 med flere.

Endelig afklaring af klubben i klubben torsdag !!

Den nye hjemmeside har i min verden virkelig været overraskende god og givende på mange måder - stor ros til de personer som har fået dette op at køre, for det er jo sådan at hvis kommunikationen ikke er ok. så bliver hjemmesiden ikke brugt. Mange gode detaljer både med hensyn til greenkeeper, banens tilstand og de hurtige tilbagemeldinger når noget sker eller ændrer sig. Der er også mange gode billeder fra div. arrangementer over sæsonen o.ma. - GODT GÅET INFO.UDVALG

Jeg har i løbet af sæsonen spillet nogle turneringer hvor der efterfølgende ikke kunne ses nogle resultater af turneringen - jeg mener at uagtet om det er den ene eller anden turnering må resultatet kunne læses kort tid efter på hjemmesiden.

Jeg kunne desværre ikke deltage i medlemsmødet i november, men synes at bestyrelsen har lyttet til medlemmerne og samlet bolden op ang. kommunikation. Dialog og kommunikation er jo nøglen til, at ikke små opgaver/problemer vokser sig store og uoverskuelige, men at alt bliver taget i opløbet

overblikket

   

Den "gamle" hjemmeside var meget statisk - men med de nødvendige informationer.
Den "nye" hjemmeside er meget mere dynamisk - hele tiden informationer om aktuelle begivenheder i klubben.
God billeddækning af begivenhederne.
Det ser ud til at der er blevet ryddet op i krogene 🙂
Udvalget henvender sig til medlemmerne for at få aktuelle informationer eller nyt til hjemmesiden - god ting.

Golfregler er ikke let tilgængeligt materiale - måske der kunne være en side med de mest almindelige regler - skrevet så det er let at forstå (uden af være jurist) - Lokalregler for Roskilde Golf Klub kunne være et godt sted at starte 🙂
Opslagsbøger har et indholdsregister - er det muligt på en hjemmeside? - hvor man ved at klikke på ordet kommer det rette sted hen på hjemmesiden.

Klart forbedret

Den er overskuelig og nem at finde rundt på.
Har et design, der ikke tager opmærksomheden fra indholdet.

Har ingen forslag lige nu.

Det er dejligt, som nyt medlem, at der kommer regelmæssig information. Det får mig til at føle mig velkommen i klubben.

Den er god og let at bruge, når Hr. Wesselhoff kan finde rundt på siden, så tør jeg godt påstå, at websitet er nemt og tilgængeligt. SUPER Godt gået, så bare fortsæt det gode arbejde. Designet er tidssvarende, opdateringerne bliver passet, så det er en stor forbedring, og det er helt klart vigtigt.
Hilsen Fru Wesselhoff (-:

FREMTIDEN.
Hvis tidens trend i en moderne sportsklub og måske ønsker om tilgang af flere børn og yngre medlemmer, er det nok ikke lige et ildelugtende ulækkert rygerum der skal bruges krudt og midler på. Måske skal sportslige sunde tiltag og forbedringer udfordres HELE året. Her kunne motionsrum og træningsfaciliteter måske komme i spil.
Fremtidens brugere vil gerne dyrke det gode liv hele året også om vinteren. Restauranten ville også blive styrket om vinteren.
Udendørs træningspavillon kunne være en af mulighederne. Der er så mange spændende muligheder og udfordringer.

Rigtig fin.

der er kommet rigtig megen information på hjemmesiden. Tak for det

kamp og turnerings resultater.
Info ang. start tider til klubmesterskab begge spilledage

fortsæt information på hjemmesiden om klubbens arbejde og planer.

Der er dejlig overskuelig

   

test

Her er en test på turneringsresultater:

 

<iframe src=”http://golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/619541/roundrobin”
width=”100%”
height=”1000″
align=”left”
scrolling=”auto”
frameborder=”0″>
<!–This bit is only viewed by browsers that don’t support inline frames –>
Your browser doesn’t support inline frames.
</iframe>

Her er en test på turneringsresultater: