Invitation til alle: 50-års reception i klubhuset mandag 3. april 2023

Den 3. april 1973 var der nogle fremsynede initiativtagere, der inviterede til stiftende generalforsamling i Roskilde Golf Klub. Det foregik på Hotel Prindsen i Algade. Der er mødt 125 deltagere op, og det blev startskuddet til den klub, vi har i dag.

Det skal naturligvis fejres – og det bliver det så på selve jubilæumsdagen mandag den 3. april 2023. Her bliver der holdt en stor reception i klubhuset kl. 13-17, hvor alle nuværende og tidligere medlemmer og ansatte er velkomne til at dukke op.

Udover den ekstra plads i klubhuset, der er kommet via den ombygning hen over vinteren, der næsten er på plads nu, så bliver der også sat telt op på terrassen, så der er plads til rigtig mange deltagere. Man kan komme, når det passer inden for tidsrummet kl. 13-17.

Her finder du invitationen, som alle er velkomne til at sende videre til tidligere, aktive medlemmer af Roskilde Golf Klub.

“Fødselsdagsfejringen er selvfølgelig for alle nuværende medlemmer, men vi ville ikke have vores golfklub i dag, hvis ikke tidligere tiders medlemmer havde gjort en uvurderlig indsats for aktiviteter for medlemmerne og for at udvikle klubben. Det har været en lang rejse fra først ingen bane, så ni huller, så 12 og til sidst 18. Undervejs blev der også flyttet adresse, for i de første mange år var der klubhus ved Kongemarken, der hvor vores nuværende greenkeepergård ligger. Der er mange, vi kan takke for, at klubben er, hvor den er i dag – og derfor er receptionen også for alle dem, der tidligere har været en stor del af klubben. Så spred rygtet til tidligere ungdomsspillere, der er flyttet fra byen, tidligere bestyrelses- og udvalgsmedlemmer og andre, der har lagt en stor del af deres liv i Roskilde Golf Klub og bidraget til klublivet,” siger Henrik Overgaard Pedersen, der er jubilæumskoordinator i sekretariatet og bindeled mellem dem, der står for jubilæumsaktiviteterne, herunder receptionen.

På receptionsdagen bliver der officielle taler kl. 14-15 – i den øvrige tid er der mulighed for masser af hygge og snak med nuværende og tidligere golfvenner.

Dagens værter er klubbens nuværende og tidligere formænd – Kim Møller Behrend/Flemming B. Nielsen, Lis Reisby, Jan Eriksen, Aksel Nissen og Verner Pedersen.

Udover talerne foregår der en række andre ting i klubhuset:

  • Præsentation af klubbens 50-års jubilæumsbog, der udkommer på dagen. Den bliver udleveret til alle dem, der har forudbestilt. Der er også nogle ekstra eksemplarer til salg
  • Visning af fotos fra klubbens 50-årige historie
  • Visning af en film fra klubbens start
  • Underholdning kl. 15-17 af Royal Jazzband (bl.a. bestående af vores medlem Jan Falk Schollert)
  • Mulighed for at prøve og evt. bestille en trøje med jubilæumslogo
  • Fremvisning af det ombyggede og nyindrettede klubhus
  • Servering af lidt let mad og drikke – præsenteret af Restaurant Birdie samt Carlsberg og Otto Suenson Vine

Alle er velkomne – uden tilmelding.

Til sidst lidt historiske fakta om klubbens første bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen den 3. april 1973.

Formand Svend Aage Larsen (bankdirektør), næstformand Erik Bønnelycke (Tømmerhandler), kasserer Bente Jørgensen, hon. sekretær Hans-Chr. Eisen (adjunkt) og Folke Blomdahl, der havde erfaring fra flere svenske klubber, fx Trollhättan.

Hans-Christian Eisen kommer sammen med hustruen Hanne til 50-års receptionen og han kan givetvis fortælle mange historier om de første år, hvor der først blev brugt meget planlægningsenergi og diplomati for i det hele taget at finde jord til golfbanen og etablere klubben formelt – og senere også masser af knofedt til at omdanne en tidligere værkstedsbygning fra Bønnelyckes Tømmerhandel til et golf-klubhus.

Der kommer også medlemmer, der har været i klubben i alle 50 år – og vi bliver også beæret af klubbens fire æresmedlemmer, der om nogen har andel i, at vi som klub er der, hvor vi er i dag.