Klubbens frivillige samlet til match og spisning

Alle Roskilde Golf Klubs frivillige var lørdag den 22. oktober inviteret til et hyldest- og hyggearrangement som tak for indsatsen igen i 2022.

Det er efterhånden blevet en tradition – og i år var der flere med end nogensinde før – og det kunne have været et problem, da klubhuset lige nu er lidt mindre end normalt på grund af ombygningen. Men det gik – der var ca. 85 til stede, som både hyggede sig med en 9-hullers match på banen og efterfølgende var samlet i klubhuset til hyggeligt samvær, spisning og nogle fælles informationer.

Inden spisning blev alle deltagere kommanderet ud på græsset foran puttinggreen, hvor det blev forsøgt, om de mange spillere kunne danne ordet “50 år” som optakt til jubilæumssæsonen. Det blev en begrænset succes, se selv på billederne, men med lidt god vilje så kan man måske godt se det…

Inde i klubhuset gav formand Kim Møller Behrend gav en orientering om årets fokusområder set med bestyrelsens øjne, webmaster Henrik Overgaard Pedersen fortalte om de planlagte aktiviteter i jubilæumsåret og Yvonne Pihl Larsen gav lidt ekstra informationer om jubilæumsfesten, der afvikles lørdag den 15. april 2023.

Daglig leder Anders Schnack uddelte sammen med formand Kim præmier til de 13 dygtigste stableford-spillere på dagen. Det var vinpræmier og enkelte greenfeebilletter til andre klubber. Nr. 1 blandt de 13 var Ellen Skarsholm.

Kim Møller Behrend benyttede også lejligheden til at takke Anders Schnack for veludført dåd efter seks år i klubben, nu da Anders går på pension. Forsamlingen kvitterede med stående klapsalver.

Alt i alt en hyggelig dag med god stemning. I alt har Roskilde Golf Klub ca. 170 frivillige, så det var ca. halvdelen, der kunne være med denne gang.