Nye handicapgrænser for nye medlemmer fra 2023

Færdiggørelsen af Skjoldungen, Roskilde Golf Klubs nye 9-huls bane, gør nu, at klubben indfører en ny handicapgrænse for nye medlemmer.

Fra 1. januar 2023 bliver det sådan, at du skal have mindre end handicap 42 for at blive fuldtidsmedlem.

”Det er en beslutning, der skal ses i sammenhæng med, at vi på den ene side har fået vores nye bane, hvor man kan spille sig ned i handicap, og på den anden side har et ønske om at forbedre flowet på 18-huls banen, og det opnår vi bedst, hvis højhandicapperne har spillet sig lidt ned, inden de kommer over på Store Skjold,” fortæller Jan B. Kristiansen fra bestyrelsen, der understreger, at den nye handicapgrænse ikke kommer til at gælde for eksisterende medlemmer.

Har du i dag et golfhandicap på fx 46 og er fuldtidsmedlem, så kan du altså fortsætte dit spil og medlemskab. Det samme gælder medlemmer, der undervejs i deres fuldtidsmedlemskab kommer op over 42.

Der vil fortsat være sådan, at fleksmedlemmer kan booke tider på Store Skjold til halv greenfee – også hvis de har over handicap 42.

Hvis du er fleksmedlem og kommer under handicap 42 og ønsker at skifte til fuldtidsmedlem, så kan det lade sig gøre også midt i sæsonen – dog forudsat, at der ikke er venteliste til at blive fuldtidsmedlem. Klubben har nemlig en grænse på 1.000 fuldtidsmedlemmer – en grænse, der er vedtaget på en generalforsamling og står i klubbens vedtægter.

 

Gæster skal have under handicap 36

For greenfee-gæster er der i dag en handicapgrænse på 36 på Store Skjold. Den bliver fastholdt – med den tilføjelse, at der ikke længere kan gives dispensation. Hidtil har det været sådan, at sekretariatet i enkeltstående tilfælde, primært uden for ”primetime”, har tilladt enkelte gæster på over handicap 36. Bestyrelsen har besluttet, at disse dispensationer ikke længere må gives. Dette gælder også for gæster i fritspils-ordningen med andre klubber i området (SGO-samarbejdet). (opdateret i oktober 2022: Bestyrelsen har efterfølgende givet sekretariatet tilladelse til at give dispensationer i et begrænset omfang).

På Store Skjold er der desuden en grænse for, hvor højt et handicap for alle på en udslagstid må have sammenlagt. Grænsen er 140 – dog 120 lørdag og søndag formiddag.

”Alle disse beslutninger skal hjælpe til flowet på banen, og vi glæder os over, at den nye bane har gjort det muligt at få nye medlemmer ind på en god måde. De kan stille og roligt spille sig lidt ned i handicap på Skjoldungen, inden de så skal tage beslutning om at skifte til fuldtidsmedlemskab eller fortsætte som fleksmedlemmer,” fortæller Jan B. Kristiansen.

På Skjoldungen skal man have DGU-kort (eller være prøvemedlem) for at spille. Banen er ikke længere en pay-and-play bane, som den tidligere par 3 bane var.