Nyt fra bestyrelsen – læs referaterne for foråret 2022

Nu kan du læse, hvad der er sket på seneste bestyrelsesmøde – og det er også muligt at læse, hvad der er sket på de seneste måneders bestyrelsesmøder.

”På grund af sygdom og ekstraordinær travlhed i sekretariatet har vi været bagud med offentliggørelsen af referaterne, men nu er der samlet op på det, så det er muligt at læse referaterne fra de seneste måneder, inklusiv det seneste møde, der fandt sted mandag den 20. juni 2022,” fortæller webmaster Henrik Overgaard Pedersen.

Der har været mange emner oppe at vende på bestyrelsesmøderne – ikke mindst status på forberedelsen af den nye 9-huls bane, men også en lang række andre emner.

 

Simulatorgolf aflyst

På seneste bestyrelsesmøde den 20. juni 2022 blev der også drøftet den store jubilæumsfest i 2023 og status på klubhusbyggeriet, der starter til efteråret. Bestyrelsen fik desuden forelagt et tilbud om en ændret økonomi omkring opsætning af et hus med simulatorgolf, da firmaet bag det oprindelige tilbud er gået konkurs. Det tilbud fandt bestyrelsen imidlertid ikke attraktivt og projektet er derfor skrinlagt.

Bestyrelsen besluttede også at fastholde, at 9-huls bane aktiviteter i fremtiden skal foregå på Skjoldungen. Der har været nogle henvendelser fra klubber i klubben, som gerne vil beholde deres 9-huls aktiviteter på Store Skjold.

”Men vi er nødt til at fastholde formålet med Skjoldungen – og et af dem er at frigive plads på den store bane, netop ved at flytte 9-huls aktiviteter. Det kan selvfølgelig ske, at nogle ting kommer til at foregå uhensigtsmæssigt og derfor evaluerer vi også ordningen efter 2023-sæsonen,” siger formand Kim Møller Behrend på bestyrelsens vegne.

 

Der skal ryddes op på terrassen ved lukketid

På mødet blev der også drøftet ordens- og etiketteregler efter nogle klager/henvendelser fra medlemmer i forbindelse med nogle konkrete episoder på banen og ved klubhuset.

De konkrete episoder bliver klaret via en snak med de berørte medlemmer om de ting, som klagerne handler om. En enkelt sag er sendt videre til klubbens ordens- og amatørudvalg.

Samtidig vedtog bestyrelsen tre ting, dels at der fremover skal ryddes op på terrassen, når restauranten lukker, dels at det ikke er tilladt at blive og nyde varer fra restauranten efter lukketid og endelig, at restauranten ikke kører ud på banen med bestilt alkohol.

Samtidig vedtog bestyrelsen at opdatere ordens- og etikettereglerne med terrassebeslutningen samt ajourføre nogle forældede oplysninger.

”Nogle dage er spillere om morgenen blevet mødt af en terrasse, hvor borde og stole inklusiv service og flasker ikke er ryddet op, og det ønsker vi at gøre op med. Vi ønsker, at det ser rent og pænt ud omkring klubhuset,” lyder det fra formanden.

Andre emner fra de seneste måneder bestyrelsesmøder:

  • Handicapgrænse på 42 for nye medlemmer på 18-hullers banen fra 2023
  • Dræning af drivingrange til efteråret – med to ugers lukning

Læs mere: