Par 3 banen bliver omdannet til Skjoldungen – se hvordan

Spillerne på par 3 banen kan næsten fra dag til dag se de forandringer, der er på vej og som hen over sommeren vil omdanne en lille bane, der for næsten 20 år siden blev etableret som en midlertidig foranstaltning, til en større, flot intermediatebane, hvor man kan spille sig ned og op i handicap.

En dato for åbningen er stadig umulig at sige, men her får du en gennemgang af, hvad der sker på banen lige nu – og hvad der skal ske i ugerne og månederne op til, at den nye bane, Skjoldungen, er klar.

”Generelt går det rigtig godt med fairways, teesteder og greens på det nye areal. Vi er længere fremme, end jeg havde turdet håbe på. Det er dejligt at se, hvordan græsset næsten fra dag til dag vokser og bliver tættere. Eneste problem er skader på flere greens og teesteder fra dyr, der graver om natten. Flere steder er det dybe huller, som fx rådyr eller harer har gravet og det har vi brugt en del tid og energi på at få lappet,” fortæller chefgreenkeeper Nick Bosholdt.

”Vi får en bane, der på alle måder er bygget op efter moderne standarder. Det betyder, at både greens og bunkers er betydeligt mere modtagelige for store vandmængder end greens og bunkers på 18-hullers banen – og alt er bygget ensartet op i modsætning til 18-hullers banen. I dag passer vi greens på Store Skjold forskelligt, fordi de er bygget forskelligt op. På Skjoldungen er alt bygget op på samme måde og derfor er nemmere at passe.”

 

To ugers lukning lige inden baneåbning

Planen er, at par 3 banen lukker ca. to uger, inden den nye bane åbner. I de to uger bliver der travlt med at fjerne de bunkers og greens, der ikke længere skal bruges. De nye sandbunkers skal have fyldt sand i – efter en proces, hvor de nedlagte dræn bliver renset, lagt ned igen, stenene fjernet og bunden rettet ud.

Efter det vil områderne, hvor de gamle greens og bunkers har været, blive fyldt med jord, hvor græsset først skal vokse op. Derfor vil det være områder under reparation med frit drop. Langt de fleste steder vil det ikke være noget problem, da områderne ligger lidt uden for spilleretningen til de nye greens. Det gælder dog ikke hul 9, hvor den nuværende green og to bunkers ligger lige foran den nye green.

”På hul 9 bliver vi nødt til at gøre lidt ekstra med vanding for at sikre, at området vokser hurtigt til, men vi kan ikke undgå, at her vil der være blå pæle og frit drop i et godt stykke tid,” fortæller Nick Bosholdt, der også siger, at der allerede i dag er flere steder med frit drop på par 3 banen.

”Vores entreprenør kører i øjeblikket rundt og reparerer huller i banen og derfor er der en række steder, hvor der er lagt ny muld ud og sået. Disse steder er der naturligvis frit drop, indtil græsset vokser op.”

 

Ændret klipning på par 3 banen

På det område, hvor de nuværende hul 2, 4, 5, 6, 7 og 8 befinder sig på par 3 banen, sker der i øjeblikket lidt forandringer i forhold til klipning af græs.

”I fremtiden skal der kun være to huller, hvor der i dag er seks, og vi er langsomt ved at gå i gang med at klippe græsset, så det passer med de fremtidige fairways og hvor der skal være semirough. Derfor vil spillerne på par 3 banen opleve, at græsset nogle steder er højere end andre – også selv om det er lige i spilleretningen mod de gamle greens. Vi vil stadig klippe der, hvor der i fremtiden skal være semirough, men vi klipper ikke lige så langt ned som på fairways. Lige nu er vi nede i en klippehøjde på 25 millimeter på de nye fairways – vi skal ned på ca. 19,” siger Nick.

 

Tidsplan?

Til sidst: 1000-kroner spørgsmålet, som alle stiller. Hvornår åbner banen?

”Det kan vi ikke sige præcist endnu. Som sagt går det bedre end forventet, men græsset skal blive mere robust, vi skal have noget vand og så skal der tromles. Lige nu er det dyreskaderne på greens, jeg er mest bekymret for. De skal være vokset til, før vi kan åbne. Jeg vil meget nødig sætte en prognose på, før vi er mere sikre, så det bliver et henholdende svar. Banen åbner hen over sommeren – om det så bliver i juni, juli eller august, det ved jeg ikke endnu,” lyder svaret fra Nick Bosholdt.

Læs mere:

Billederne herunder er fra både det nye areal og par 3 banens areal, der bliver en del af Skjoldungen. Der er foto fra hul 9, hvor der skal nedlægges green og bunker lige foran den nye green, af spillere på hul 8, hvor græsset er lidt højere end normalt, af huller i green på den nyanlagte bane, af greenkeeper Nick og entreprenøren, der fylder jord i et område, og af et udslag fra det nuværende hul 4 på par 3 banen, der i fremtiden bliver til hul 8 og hvor bunkers og buske skal sørge for, at spillerne slår over mod venstre for ikke at komme for tæt på den offentlige sti, der ligger til højre for banen.